Známe osobnosti filantropie 2021

Během slavnostního předávání, kterým vyvrcholil již čtvrtý ročník Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie, bylo oceněno 11 osobností ve třech kategoriích – osobnost nadačního sektoru, osobnost filantropie a sbírkový hrdina či hrdinka. Akci moderovala opět Monika Valentová a hostem letošní akce byla stand-up komička a moderátorka Lucie Macháčková.

„Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale především lidí, kteří se v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech pohybují a posouvají je dál,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Ocenění pro osobnosti nadačního sektoru 2021 získala Helena Továrková z brněnské Nadace Veronica za aktivní propagaci upcyclingu a téma udržitelného rozvoje. Věněk Šilhán (in memoriam, cenu převzal syn Věněk Šilhán ml.) za celoživotní podporu společenské odpovědnosti a aktivní přístup v oblastech vzdělávání, umění, vědy, ekologie a zdraví a Lenka Deverová za dlouhodobé prosazování systémových legislativních změn a za výjimečnou práci pro veřejně prospěšné organizace. Cenu si všichni ocenění převzali z rukou Jiřího Váni, manažera charitativních projektů České televize.

Kde bere advokátka Lenka Deverová trpělivost a klid při své práci, která se může zdát jako nikdy nekončící boj s větrnými mlýny? „Za ta léta už jsem si zvykla, že když ta mravenčí práce v oblasti legislativy, kde jsem se zejména pohybovala, nakonec přinese výsledek a pomůže to tomu danému sektoru, tak má člověk opravdový pocit vnitřního uspokojení, že u toho mohl být a mohl nějak výrazně pomoci,“ reaguje advokátka Lenka Deverová.

Ocenění v kategorii Osobnost filantropie 2021 předala Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, Jaroslavu Svejkovskému za výjimečnou práci v oblasti rozvoje sbírkového prostředí v České republice. Kateřině Sokolové za výjimečnou osobní podporu rodinám dětí s autismem a Petru Chalupianskému za podporu neziskových a CSR projektů.

„V současné době se počet autistů v České republice odhaduje na 200 tis. a jejich počet stále roste. Proto jsem moc ráda, že za dobu našeho fungování jsme mohli pomoci stovkám konkrétních rodin a desítkám konkrétních organizací,“ vzkázala na dálku Kateřina Sokolová, zakladatelka a předsedkyně správní rady NF AutTalk.

Zvláštní uznání Fóra dárců pak obdržel Čestmír Horký za výjimečnou osobní práci v oblasti rozvoje sbírkového dárcovství v České republice. Čestmír Horký je již 9. rokem v čele Nadačního fondu pomoci. V lednu 2020 založil charitativní dárcovskou platformu znesnáze21, která umožňuje snadné založení sbírky pro veřejně prospěšné projekty a pro lidi v tíživé situaci. Vedle pomoci potřebným se aktivně zasazuje o důvěryhodnost a transparenci neziskového sektoru, a to především v oblasti veřejných sbírek.

V kategorii Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2021 byly oceněny osobnosti, které v roce 2020/2021 zrealizovaly transparentní sbírku, jež byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací. Ceny předal Jakub Knězů, ředitel Etincelle, o.s., který také poskytl část cen pro oceněné osobnosti. Tato skupina sociálních podniků realizuje sociálně-inovační projekt OKROK, který je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, a snaží se dávat příležitost lidem s postižením, aby mohli pracovat a žít plnohodnotný život. Ve skupině mají síť kaváren Mezi řádky, pekárnu, cukrářství, úklidové týmy nebo dokonce i farmu.

Sbírkovými hrdiny se pro letošní Ceny Fóra dárců stali bratři Jakub a Martin Hofmannovi, kteří spojili své síly, využili své kontakty a na sociálních sítích realizovali velmi úspěšnou fundraisingovou kampaň na osvětu v rámci dětské paliativní péče
s podporou předních českých MMA zápasníků a dalších známých osobností. Cestovatel a horal Martin Stiller za obnovu známé turistické chaty Prašivá. Díky jehož vizím, nápaditosti a houževnatému nasazení se podařilo pro KČT, odbor Beskydy na projekt záchrany chaty Prašivá vybrat v různých kampaních okolo 3 milionů korun a Nikol Leitgeb za inspirativní podporu veřejně prospěšných sbírek. Nikol pro Konto bariéry vytvořila první sbírkovou výzvu v roce 2017 pro nemocnou Karolínku a podařilo se jí vybrat třikrát víc, než bylo potřeba. Od té doby pravidelně podporuje sbírky této organizace a v loňském roce se díky ní podařilo vybrat na sbírku Nová ruka pro Lukáše více než milion korun za pouhých 16 hodin (cenu za ni převzala Karolína Jílková z Konta bariéry).

Záznam ze slavnostního předávání Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie 2021 natáčela v přímém přenosu Česká televize, která byla také partnerem akce, a záznam je přístupný v archivu iVysílání ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000471-ceny-pro-osobnosti-filantropie-2021/

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat