Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Stádo koz a vkladní knížka – pomoc dětem ve Rwandě

Stádo koz a vkladní knížka – pomoc dětem ve Rwandě

Věděli jste, že... 38 % dětí ve Rwandě trpí chronickou podvýživou? A že na její důsledky tam každý den, i dnes, umírá 65 dětí? Na světě je hodně problémů, které nemají jednoduché řešení – tohle ale změnit můžeme!

Český výbor pro UNICEF
76.3%
  • Vybráno 117 295
  • Přispělo 120 dárců
  • Zbývá 35 dní

Obnova altánu v zahradě Vily Čerych

Obnova altánu v zahradě Vily Čerych

Přispějte k záchraně altánu, který je součástí půvabné zahrady otevřené široké veřejnosti. Pomůžete tím k zachovaní místa s jedinečnou historií, které si oblíbil například Václav Havel, pro budoucí generace.

Nadace rozvoje občanské společnosti
3.5%
  • Vybráno 5 300
  • Přispělo 11 dárců
  • Zbývá 36 dní

Lukáš Kroupa - nadějný florbalista

Lukáš Kroupa - nadějný florbalista

kvůli předčasnému porodu a chybě lékařů jsem se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Nikdy jsem se však nevzdal a začal aktivně sportovat! Chci žít naprosto neomezeně a naplno a sport mi pomáhá tento cíl splnit! Můj současný sportovní vozík již však nesplňuje technické parametry a proto potřebuji nový

Nadační fond Emil
0.9%
  • Vybráno 460
  • Přispělo 8 dárců
  • Zbývá 8 dní

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

Centrum Paraple

Centrum Paraple

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy. Autonehoda, skok do vody, zánětlivý proces nebo nádor v míšním kanálu - co mají společného? Jejich následkem může dojít k…

Centrum Paraple, o.p.s.

Modrý hroch proti úrazům

Modrý hroch proti úrazům

Cílem projektu Nadačního fondu Modrý hroch je získání finančních prostředků na podporu dětské traumatologie a dětí po úrazech v rámci České republiky. Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území…

Nadační fond Modrý hroch

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

V rámci projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) budujeme bezbariérové komunitní bydlení s asistencí pro minimálně 12 těžce postižených vozíčkářů. Nyní dokončujeme v budově bývalé tiskárny 1. komunitní bydlení pro 6 handicapovaných lidí (tři…

Sportem proti barierám, z.s.

P-centrum, spolek

P-centrum, spolek

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI Váš dar pomůže řešit problémy lidí kolem nás v tíživých životních situacích. Jedná o pomoc při nezvládané výchově dítěte, šikaně ve škole, závislost v rodině, nebo při přechodu z léčebny do…

P-centrum, spolek

Jedu.cz. Mistrovství ČR v autostopu

Jedu.cz. Mistrovství ČR v autostopu

12 smíšených posádek, které budou plnit 5 úkolů a budou vybaveny GPS lokátory, díky nimž je budou moci sledovat fanoušci a podporovatelé online online. Na web závodu budou vkládat své zážitky, fotky a videa. To samé na facebook. Budou propagovat…

Nadace Charty 77

Konto lidí dobré vůle

Konto lidí dobré vůle

Již sedmnáctým rokem se konají na Velehradě oslavy státního svátku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů pod názvem Dny lidí dobré vůle, jejichž cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle (bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení…

Arcibiskupství olomoucké

Nadační fond šance onkoláčkům

Nadační fond šance onkoláčkům

Nečekáme od lidí miliony, naopak, přesvědčili jsme se, že když milion lidí spojí své ruce a dají každý jen málo, je to ve výsledku mnohem víc než milion,  je to milion lidí, kteří dali sílu, lásku, ale hlavně…

Nadační fond Šance onkoláčkům

Voda pomáhá

Voda pomáhá

Voda pomáhá je fundraisingová kampaň v režimu veřejné sbírky, kterou realizuje Diakonie Západ. Princip je jednoduchý: Napij se a pomáhej s výzvou "Napij se i Ty pro dobrou věc!" Za každý dar v minimální výši 30 Kč věnujeme dárci …

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Zpět do života

Zpět do života

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Usilujeme o to, aby každý z našich klientů mohl žít co možná nejvíce podle svých představ. Pomáháme tam, kde si klienti nevystačí sami, nebo tam, kde…

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Danielka a asistentka Brita

Danielka a asistentka Brita

Naše poslání Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních psů pro tělesně i mentálně postižené. Snažíme se podívat na svět jejich očima. To je nejlepší začátek individuálního plánování, vycvičit klientovi asistenčního psa…

Šťastný pes- handicap,z.s.

21. Český den proti rakovině 2017

21. Český den proti rakovině 2017

Cílem akce je získání finančních prostředků na financování dlouhodobých programů LPR Praha z.s. a zároveň prostřednictvím rozdávaných letáků upozornit veřejnost na důležitost prevence nádorových onemocnění hlavy a krku (nádory ORL).

Liga proti rakovině Praha z.s.

Nezůstat sám

Nezůstat sám

Nezůstat sám je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely. Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím…

Nadační fond Klíček

Mám svůj svět

Mám svůj svět

Projekt je zaměřen na poskytování služeb dětem a mladým dospělým s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Cílem projektu je nabídnout klientům Dětského klíče sociální služby - služba osobní asistence, odlehčovací služba a služba sociální…

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Sport bez bariér

Sport bez bariér

Sport bez bariér je projekt, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů. …

Nadace Charty 77

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Projekt je zaměřen na pomoc a podpora rodinám, jež mají své nemocné či postižené dítě v domácí péči. Jedná se o náročnou a nepřetržitou péči, která je náročná jak psychicky, tak samozřejmě i ekonomicky. Finanční pomoc rodinám je poskytována…

Velvet Smile, o.p.s.

Varhany pro Královo Pole

Varhany pro Královo Pole

Cílem projektu je pořízení nového varhanního nástroje s technickými parametry vyhovujícími pro koncertní prezentaci varhanní hudby do římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.

Varhany pro Královo Pole, z.s.

Pomoc týraným psům začít nový, šťastný život

Pomoc týraným psům začít nový, šťastný život

Cílem projektu je podpora neziskové organizace RAFAEL-ops, která zachraňuje a stará se o brutálně týrané psy. Po vyléčení jim hledá nové, milující rodiny. Peníze budou využity na veterinární péči, operace, léky a krmivo.

"RAFAEL" První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s.

Proč zrovna já?

Proč zrovna já?

Proč zrovna já? Tuhle otázku často slýcháváme a ještě častěji si ji kladou naši klienti - děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nevíme, proč zrovna Oni, ale můžeme a umíme jim pomoci získat nebo znovu nabýt…

KAFIRA o.p.s.

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé…

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Společně proti bezmoci

Společně proti bezmoci

ALS, amyotrofická laterální skleróza, je onemocnění, které za plného vědomí zbavuje člověka možnosti ovládat své tělo. Nejdříve Vám vypadne z ruky hrnek, přestáváte mluvit, usedáte na vozík, přichází konec. Nemoc může potkat kohokoli, neexistuje…

Alsa, z.s.

Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího 15 let je v SAR podle statistik 56%. Základním záměrem…

SIRIRI o.p.s.

Záchrana kláštera Chotěšov

Záchrana kláštera Chotěšov

Klášter Chotěšov je bývalý klášter premonstrátek v Chotěšově v okrese Plzeň-jih, který byl ve 13. století založen na vyvýšeném místě nad řekou Radbuzou. Tento překrásný komplex je jednou z řady dominant plzeňského kraje. Spolek klášter…

Spolek Klášter Chotěšov

Děti s DMO

Děti s DMO

Projekt je určen na pomoc rodinám s dětmi s DMO. Rodiče (většinou matky samoživitelky) si bohužel nemohou dovolit z finančních důvodů nákup zdravotních pomůcek pro své děti. Cílem projektu je získat finance na nákup zdravotních a…

Hašle z.s.

Protajči se ke zdraví

Protajči se ke zdraví

Speciální zdravotní cvičení Tai-chi, které má pomoci ženám po léčbě rakoviny prsu s regenerací a posílením jejich organizmu a s návratem k co nejvíce plnohodnotnému životu. Kromě toho je ale i propagací důležitosti zdravého pohybu a zdravého…

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování Klubu mladých migrantů. Na METU se obrací stále více klientů, kteří potřebují pomoc s orientací v českém vzdělávacím systému. Základní podpora těchto dětí a mladistvých, kteří se ocitli v…

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Etela pro děti

Etela pro děti

Cílem projektu je soustřeďování a poskytování finančních prostředků za účelem podpory a ochrany osob mladších 18ti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu. Poskytování zdravotní techniky např. polohovací lehátka,…

ETELA o.p.s.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele