Co přináší portál Darujspravne.cz?
• Seznam veřejně prospěšných projektů s veřejnou sbírkou prověřených neziskových organizací
• Možnost online finanční podpory (on-line platby z účtu, platební karty apod.)
• Jistotu, že darujete správně (organizace jsou prověřovány a pravidelně předkládají vyúčtování získaných prostředků)

Jak si odečíst dar?
Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru). Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby nebo služby. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
• U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
• Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodnotu daru do příslušného řádku přiznání. Doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
• Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne (podobně jako například doklady o úrocích z penzijního spoření apod.).
• Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je poskytovatelem a příjemcem daru, hodnota daru, účel daru a případně i datum darování.

Právnické osoby
• Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
• Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10 % základu daně (sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu). Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech.
• Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele