Co přináší portál Darujspravne.cz?

 • Možnost online finanční podpory prospěšných projektů: darujete rychle, bezpečně, kdykoliv
  a z jakéhokoli místa.
 • Jistotu, že darujete správně (neziskové organizace jsou prověřovány a pravidelně předkládají vyúčtování získaných prostředků).
 • Jednoduché vyhledávání mezi více než 300 prověřenými neziskovými organizacemi, které mají platnou veřejnou sbírku; vyberete si přesně tu oblast podpory, která je pro vás důležitá.
 • Aktuální informace (nejen) o digitálním dárcovství v Česku.
 • Přehled nejzajímavějších charitativních kampaní z celé České republiky.
 • Zjištění, že dobrému pocitu z daru se vlastně nic nevyrovná :-)


Jak si odečíst dar?

 • Potvrzení o daru si můžete nechat vygenerovat okamžitě, když na Darujspravne.cz darujete. Stačí se zaregistrovat a potvrdit, že o potvrzení stojíte a doplnit potřebné údaje - systém vás vším snadno a srozumitelně provede. Potvrzení si pak můžete stáhnout ve svém profilu. Informace o vašem daru vám zároveň přijde na uvedený e-mail.
 • Poskytnuté dary si můžete jako dárce odečíst od daňového základu. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru).
 • Na portálu je možné darovat anonymně, a to max. do výše 9 999 Kč. V tomto případě však nezískáte potvrzení o daru, k němuž je nutné uvést příslušné údaje.


Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

 • U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně. 
 • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodnotu daru do příslušného řádku přiznání. Doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání. 
 • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne (podobně jako například doklady o úrocích z penzijního spoření apod.). Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je poskytovatelem a příjemcem daru, hodnota daru, účel daru a případně i datum darování. 


Právnické osoby

 • Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
 • Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10 % základu daně (sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu). Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech. 
 • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat