Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

 

Činnost Nadace směřuje k integraci mladých lidí s tělesným handicapem do společnosti. Aby k integraci mohlo dojít, je třeba poskytnout komplex služeb, které spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. Dle jednotlivých oblastí specifického spektra života lidí s postižením se zaměřujeme na:

 • Podporu zájmových skupin klientů Jedličkova ústavu a škol
 • Sociální integraci do společenského života a pracovní rehabilitaci na pracovním trhu
 • Zabezpečení pravidelné bezbariérové dopravy pro klienty z Prahy a okolí
 • Osobní asistenci ve specifických i každodenních situacích
 • Širokou paletu volnočasových aktivit
 • Léčebné terapie, rehabilitační a kompenzační pomůcky

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že pokračujeme v podpoře projektů v následné péči o žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol po ukončení školní docházky. Cílem této strategie je podpora integrace mladých lidí do společnosti a zařazení na pracovní trh tak, abychom předcházeli společenské izolaci a ztrátě motivace. Tradiční významnou podporou jsou individuální příspěvky na osobní asistenty a  příspěvky na léčebné terapie a kompenzační pomůcky, kde výrazně dominují individuální příspěvky konkrétním dětem a mladým lidem. Toto vnímáme jako jasný důkaz cílené konkrétní pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

 • Janette
  100 Kč
 • Freshmeni
  4 400 Kč
 • Jiří Hofman
  5 000 Kč
 • Dominik
  500 Kč
 • ruda
  5 000 Kč
 • Jan Kvapil
  500 Kč
 • Švandovi
  500 Kč
 • Jan Hloch
 • Petra Knobová
  300 Kč
 • Kateřina
  300 Kč
 • Pilot Pavel
  300 Kč
 • Lenka a Vojta
 • Eva Kubištová
  303 Kč
 • Petr Matoušek
 • M.VE
  500 Kč
 • 4.A - gymnázium Ústavní
  3 950 Kč
 • Péťa N.
  1 000 Kč
 • Miroslav Staněk
  100 Kč
 • Honza P.
  1 000 Kč
 • Klaudie Kučerová, Šternberk
  1 000 Kč
 • David
  20 Kč
 • Karolína, Naty, Hanka
  1 000 Kč
 • Helena Dudková
  1 200 Kč
 • Gábina a Pavel Jedličkovi
 • Roman Stryk
 • Mikovi
  300 Kč
 • Rodina Hurychova
  4 000 Kč
 • Kamila Veselá
 • Kateřina Beranová
  3 000 Kč
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Nadace Jedličkova ústavu

www.nadaceju.cz

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace. Finanční i materiální pomoc, kterou nám poskytujete, předáváme dál v plné výši.  Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústavu zajišťuje, shromažďuje a pečuje o finanční i nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k uskutečnění svých cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu jednotlivcům i nestátním neziskovým organizacím, které realizují projekty v souladu s posláním a principy nadace. Veškeré příjmy ze sbírek a darů používá nadace výhradně k vyplacení grantů a příspěvků žadatelům. Všechny provozní náklady jsou hrazeny pouze z výnosů vlastní hospodářské činnosti a nadačního majetku. Nadace Jedličkova ústavu byla založena jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989, konkrétně 22. října 1990. Vznikla z podnětu rodičů dětí a tehdejší ředitelky Jedličkova ústavu, Anežky Krčkové. Zřizovatelem nadace je Jedličkův ústav a školy, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, která poskytuje vzdělání a komplexní rehabilitaci pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením. Nadace Jedličkova ústavu se hlásí k humanitnímu odkazu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s handicapem. Jsme členy Asociace nadací Fóra dárců a dodržujeme Etický kodex Asociace nadací.   

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

350350/5500

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat