1. Na portálu Darujspravne.cz si může každá registrovaná organizace, která splní požadované podmínky, založit krátkodobou nebo dlouhodobou sbírku a v charitativním režimu vybírat finance od veřejnosti na svůj projekt.

2. Každý (fyzická osoba) může založit Sbírkové spojenectví a v krátkodobé sbírce vybírat mezi svými přáteli pro zvolenou neziskovou organizaci, podmínkou je, že nezisková organizace Sbírkové spojenectví přijme a schválí. Pro více informací jděte na: Spojenectví

Po domluvě s Fórem dárců mohou právnické osoby zakládat Partnerské projekty. Pro bližší informace pište na asistent@darujspravne.cz

 

Podmínky pro neziskové organizace: 

Registrace na portálu

 • Splnění podmínek (1 rok fungování, VZ, VS) a registrace.

Zřízení platební brány pro neziskové organizace u ČSOB

 • Portál Darujspravne.cz využívá pro platby platební řešení ČSOB, hlavního partnera portálu, tudíž každá nezisková organizace, která chce využívat online platební řešení, musí mít smlouvu s ČSOB (smlouva O akceptaci platebních karet).
 • 1% poplatek za každou platbu, která jde přes platební bránu.
 • Pro více informací pište na asistent@darujspravne.cz

Inovace pro dárce i NNO

 • Potvrzení o daru – potvrzení po odeslání daru vygeneruje portál Darujspravne.cz automaticky, pokud si o to dárce zažádá a registruje se na portálu, informace bude zaslána dárci na e-mail
  a ten si pak potvrzení může stáhnout ve svém profilu = pro organizace snížení administrativní náročnosti, možnost získání kontaktů na dárce.
 • NNO se dozví veškeré (dárcem schválené) informace o svých dárcích a jejich darech v celkovém souboru, který si mohou kdykoli stáhnout ve své administraci.
 • Pravidelné dary – dárce má možnost si nastavit dlouhodobou podporu platební kartou nebo trvalým příkazem = podpora dlouhodobého dárcovství. Podmínkou je registrace na portálu.
 • Profil dárce – dárce má možnost spravovat svůj účet dárce, kde má k dispozici přehled odeslaných darů. Neziskové organizace do účtu dárce nevidí, účet je k dispozici pouze konkrétnímu dárci.
 • U krátkodobých sbírek je možnost sledovat online, kolik už na projekt přispělo lidí a jak vysoká je cílová částka.

Přispívání v režimu veřejné sbírky/daru

 • Digitální dárcovství na Darujspravne.cz je charitativní, tudíž v režimu veřejné sbírky a daru.
 • Dárce získá kromě dobrého pocitu i potvrzení o daru.
 • NNO prostřednictvím kontaktů může získat propojení na své dárce.
 • Sdílení prostřednictvím sociálních sítí a portálu Darujspravne.cz umožní rozšířit základnu podporovatelů.
 • V případě, že nebude vybrána celá cílová částka, je realizátor krátkodobé sbírky povinen informovat svoje dárce o využití prostředků.

Stanovení částky u krátkodobých sbírek

 • Je třeba dobře nastavit cílovou částku.
 • Ta musí být realistická, adekvátní, ale zároveň i propočítaná.
 • Je nutné zvážit, jaký je počet podporovatelů, individuálních dárců, kolik je například vhodných větších dárců, případně jestli další /firemní nebo institucionální dárci/ by byli otevření přispět na podporu projektu v rámci crowdfundingu.
 • Všechny peníze jdou přímo na účet NNO, která má na portálu zřízenou vlastní platební bránu.

Strukturování příspěvků

 • Každý dárce rád vidí, co se za jeho příspěvek dá pořídit, proto je dobré strukturovat výši příspěvku (za 100 Kč se dá pořídit to, za 1 000 zase něco jiného = zlepšení srozumitelnosti příspěvků).
 • Lze invenčně vymyslet varianty komunikace s dárci a jejich další zapojení (např. každý dárce, který pošle dar nad 500 Kč a nedaruje v anonymním režimu a nechá na sebe údaje, kromě potvrzení o daru obdrží pozvání na akci apod.).

Komunikace

 • Kampaň by měla trvat zhruba 30–45 dní.
 • Může být i kratší, ale zároveň reflektovat zvolenou cílovou částku.
 • Déle než 45 dní není realistické pro/aktivně oslovovat dárce a podporovatele (a neotrávit je).
 • Lidé mají tendenci propojit se s projektem – jsou součástí akce, jsou zvědaví, jestli se podaří částku vysbírat, případně se těší na svoji symbolickou odměnu.

Video a fotky

 • Každá krátkodobá sbírka musí obsahovat video, které si vložíte ve vaší administraci z YouTube.
 • Video by mělo být dlouhé cca 60–90 vteřin.
 • K projektu vložte alespoň tři fotografie, které souvisí s projektem. V průběhu je možné přidávat další.

Digitální dárcovství má na portálu Darujspravne.cz řadu podob, vždy je to však kreativní disciplína a jako k takové je třeba k němu přistupovat – je to kombinace komunikace, propojení se s dárcem a podporovatelem, společná zábava a dosažení společného cíle – podpory charitativního projektu.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat