1. Na portále Darujsprávně.cz si může každá registrovaná organizace, která splní požadované podmínky, založit krátkodobou nebo dlouhodobou sbírku a v charitativním režimu vybírat finance od veřejnosti na svůj projekt.

2. Každý (fyzická osoba) může založit Sbírkové spojenectví a v krátkodobé sbírce vybírat mezi svými přáteli pro zvolenou neziskovou organizaci, podmínkou je, že nezisková organizace Sbírkové spojenectví přijme a schválí. Pro více informací jděte zde: Spojenectví

Po domluvě s Fórem dárců mohou právnické osoby zakládat Partnerské projekty. Pro bližší informace pište na info@darujspravne.cz

 

Podmínky pro neziskové organizace: 

Registrace na portále

 • Splnění podmínek (1 rok fungování, VZ, VS) a registrace

Zřízení platební brány pro neziskové organizace u ČSOB

 • Portál Darujsprávně využívá pro platby platební řešení ČSOB, hlavního partnera portálu, tudíž každá nezisková organizace, která chce využívat online platební řešení, musí mít smlouvu s ČSOB.
 • 1% poplatek za každou platbu, která jde přes platební bránu
 • Pro více informací pište na info@darujspravne.cz.

Inovace pro dárce i NNO

 • Potvrzení o daru – potvrzení po odeslání daru vygeneruje portál Darujsprávně automaticky, pokud si o to dárce zažádá a zašle dárci na email = snížení administrativní náročnosti, možnost získání kontaktů na dárce
 • NNO se dozví veškeré (dárcem schválené) informace o svých dárcích a jejich darech v celkovém souboru, který si mohou kdykoliv stáhnout ve své administraci
 • Pravidelné dary – dárce má možnost si nastavit dlouhodobou podporu platební kartou nebo trvalým příkazem = podpora dlouhodobého dárcovství
 • Profil dárce – dárce má možnost spravovat svůj účet dárce, kde má k dispozici přehled odeslaných darů. Neziskové organizace do účtu dárce nevidí, účet je k dispozici pouze konkrétnímu dárci.
 • U krátkodobých sbírek je možnost sledovat online, kolik už se na projekt přispělo lidí a jak vysoká je cílová částka.

Přispívání v režimu veřejné sbírky/daru

 • Digitální dárcovství na Darujsprávně.cz je charitativní, tudíž v režimu veřejné sbírky a daru
 • Dárce získá kromě dobrého pocitu potvrzení o daru
 • NNO prostřednictvím kontaktů může získat propojení na své dárce
 • Sdílení prostřednictvím sociálních sítí a portálu Darujsprávne.cz umožní rozšířit základnu podporovatelů
 • V případě, že nebude vybrána celá cílová částka, je realizátor krátkodobé sbírky povinen informovat svoje dárce o využití prostředků.

Stanovení částky u krátkodobých sbírek

 • Je třeba dobře nastavit cílovou částku
 • Ta musí být realistická, adekvátní, ale zároveň i propočítaná
 • Je nutné zvážit, jaký je počet podporovatelů, individuálních dárců, kolik je například vhodných větších dárců, případně jestli další /firemní nebo institucionální dárci/ by byli otevření přispět na podporu projektu v rámci crowdfundingu
 • Všechny peníze jdou přímo na účet NNO

Strukturování příspěvků

 • Každý dárce rád vidí, co se za jeho příspěvek dá pořídit, proto je dobré strukturovat výši příspěvku (za 100 se dá pořídit to, za 1000 zase tamto = zlepšení srozumitelnosti příspěvků)
 • Lze inventivně vymyslet varianty komunikace s dárci a jejich další zapojení (např. každý dárce nad 500, který na sebe nechá údaje, kromě potvrzení o daru obdrží pozvání na akci apod)

Komunikace

 • Kampaň by měla trvat zhruba 30 ‐ 45 dní
 • Může být i kratší, ale zároveň reflektovat zvolenou cílovou částku
 • Déle než 45 dní není realistické pro/aktivně oslovovat dárce a podporovatele (a neotrávit je)
 • Lidé mají tendenci propojit se s projektem – jsou součástí akce, jsou zvědaví, jestli se podaří částku vysbírat, případně se těší na svoji symbolickou odměnu

Video a fotky

 • Každá krátkodobá sbírka musí obsahovat video, které si vložíte ve vaší administraci
 • Video by mělo být dlouhé cca 60–90 vteřin.
 • K projektu vložte alespoň tři fotografie, které souvisí s projektem. V průběhu je možné přidávat další.

Digitální dárcovství má na portále Darujspravne.cz řadu podob, vždy je to však kreativní disciplína a jako k takové je třeba k němu přistupovat – je to kombinace komunikace, propojení se s dárcem a podporovatelem, společná zábava a dosažení společného cíle - podpory charitativního projektu.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat