Na portále Darujsprávně.cz si může každá registrovaná organizace, která splní požadované podmínky, založit vlastní krátkodobou sbírku a v charitativním režimu vybírat finance od veřejnosti na svůj projekt.

 1. Registrace na portále
  • Splnění podmínek (1 rok fungování, VZ, VS) a registrace
 2. Zřízení Konta pro neziskovky na bráně Klikni a daruj
  • Portál Darujsprávně využívá pro platby bránu Klikni a daruj, tudíž každá neziskovka, která jej chce využívat, musí mít zřízeno na bráně Klikni a daruj Konto pro neziskovky.
  • 0% poplatek za využívání dárcovského nástroje
 3. Inovace pro dárce i NNO
  • Potvrzení o daru – potvrzení po odeslání daru vygeneruje portál Darujsprávně automaticky a zašle dárci na email = snížení administrativní náročnosti, možnost získání kontaktů na dárce
  • NNO se dozví veškeré informace o svých dárcích a jejich darech v celkovém souboru, který si mohou kdykoliv stáhnout ve své administraci
  • Trvalý příkaz – dárce má možnost si nastavit dlouhodobou podporu inkasem nebo trvalým = podpora dlouhodobého dárcovství
  • Profil dárce – dárce má možnost spravovat svůj účet dárce, kde má k dispozici přehled odeslaných darů
  • U krátkodobých sbírek je možnost sledovat online kolik už se na projekt přispělo
 4. Přispívání v režimu veřejné sbírky/daru
  • CF na Darujsprávně.cz je charitativní, tudíž v režimu veřejné sbírky a daru
  • Dárce získá kromě dobrého pocitu potvrzení o daru
  • NNO prostřednictvím kontaktů může získat propojení na své dárce
  • Sdílení umožní rozšířit základnu podporovatelů
  • V případě, že nebude vybrána celá cílová částka, je realizátor krátkodobé sbírky povinen informovat svoje dárce o využití prostředků.
 5. Stanovení částky k CF projektu
  • Je třeba dobře nastavit cílovou částku
  • Ta musí být realistická, adekvátní, ale zároveň i propočítaná
  • Je nutné zvážit, jaký je počet podporovatelů, individuálních dárců, kolik je například vhodných větších dárců, případně jestli další /firemní nebo institucionální dárci/ by byli otevření přispět na podporu projektu v rámci CF
  • Všechny peníze jdou přímo na účet NNO (bez zbytečné agregace a dodatečných poplatků)
 6. Strukturování příspěvků
  • Každý dárce rád vidí, co se za jeho příspěvek dá pořídit, proto je dobré strukturovat výši příspěvku (za 100 se dá pořídit to, za 1000 zase tamto = zlepšení srozumitelnosti příspěvků)
  • Lze inventivně vymyslet varianty komunikace s dárci a jejich další zapojení (např. každý dárce nad 500, který na sebe nechá údaje, kromě potvrzení o daru obdrží pozvání na akci, získá certifikát čestného dárce mailem, atd apod)
 7. Komunikace
  • Kampaň by měla trvat zhruba 30 ‐ 45 dní
  • Může být i kratší, ale zároveň reflektovat zvolenou cílovou částku
  • Déle než 45 dní není realistické pro/aktivně oslovovat dárce a podporovatele (a neotrávit je)
  • Lidé mají tendenci propojit se s projektem – díky CTA v kombinaci s příspěvkem jsou součástí akce, jsou zvědaví, jestli se podaří částku vysbírat, případně se těší na svoji symbolickou odměnu
 8. Video a fotky
  • Každá kampaň musí obsahovat video, které nám zašlete, a my vám ho přes Youtube kanál vložíme k projektu.
  • Video by mělo být dlouhé cca 60 – 90 vteřin.
  • Každá kampaň musí obsahovat minimálně jedno video, bez toho se projekt nezobrazí na webu. V průběhu je možné přidávat další videa.
  • K projektu vložte alespoň tři fotografie, které souvisí s projektem. V průběhu je možné přidávat další.

Crowfunding je kreativní disciplína a jako k takové je třeba k němu přistupovat – je to kombinace komunikace, propojení se s dárcem a podporovatelem, společná zábava a dosažení společného cíle.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele