Udržitelnost jako příležitost – udržitelné podnikání s přidanou hodnotou

Témata: Může fungovat udržitelné a společensky odpovědné podnikání? Charitativní obchody jako jeden ze zdrojů NNO. Podnikání bez zatěžování planety: principy a pravidla udržitelného podnikání, hlavní pilíře – oblast životního prostředí, sociální aspekt a řízení organizace, udržitelné podnikání s přidanou hodnotou (energie, emise, odpad a voda – čtyři klíčové faktory, které je potřeba pohlídat při snaze o udržitelnou výrobu…). Jak je udržitelné podnikání vnímáno a přijímáno českou společností?

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat