Startuje výběrové řízení na sbírku Adventních koncertů 2018

Česká televize vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Adventních koncertů 2018. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila rekordní částku téměř 10 milionů korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?

  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
  • podrobný rozpočet předkládaného projektu;
  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;

Neziskové organizace, které nebyly touto sbírkou v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2018 poštou na adresu:

Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí hory
140 70  Praha 4

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.

Výsledky výběrové řízení budou známy do konce června 2018.

Pokyny pro žadatele a Formulář žádosti si můžete stáhnout zde

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat