Srdce dětem 2020 v Lidlu

Rok 2020 je na dobré zprávy opravdu skoupý. Koronavirus změnil život vlastně úplně všem a ovlivnil nejen ekonomiku naší země. Ohrozil pocit jistoty každého z nás, v některých probudil strach, obavy z budoucnosti, mnohým přinesl bezesné noci a deprese.

I proto v organizaci Život dětem s velkými obavami očekávali, jak dopadne už tradiční sbírka Srdce dětem, která již deset let probíhá vždy v první polovině listopadu ve všech prodejnách společnosti Lidl ve prospěch vážně nemocných dětí. Je to nesmírně potřebná sbírka, protože znamená pomoc pro velké množství rodin, které ji v současnosti potřebují více než jindy.

Loni sbírka Srdce dětem přinesla rodinám s nemocnými dětmi úžasných 38 000 000 Kč a o.p.s. Život dětem za tuto nádhernou částku pomohl více než 1 100 rodin, které jsou na laskavou pomoc od nás ostatních odkázány.

Kvůli všem omezením v tomto roce všichni s napětím očekávali, jak dopadne letošní sbírka Srdce dětem. A když krátce před sbírkou rozhodla vláda o zkrácení prodejní doby a uzavření všech obchodů o nedělích, obavy o výsledek sbírky opravdu narůstaly. Přitom bylo jasné, že právě v této době budou nemocné děti potřebovat naši pomoc více než kdy jindy.

Když sbírka v Lidlu začala a zákazníci si u pokladen mohli zakoupit za 30 Kč srdíčko, které pak lepili do velkého srdce ve výloze, každým dnem se obavy zmenšovaly, protože ta velká srdce se postupně plnila, až už nebylo kam srdíčko nalepit.

Že výtěžek bude nižší než loni, s tím všichni počítali, ale s přibývajícími srdíčky bylo postupně jasné, že zákazníci společnosti Lidl sbírku Srdce dětem přijali za svou a v těchto těžkých časech nezůstali vůči nemocným dětem  lhostejní.

Šek s výtěžkem loňské sbírky předával generální ředitel společnosti Lidl na koncertě Radio srdcem pro Život dětem na Staroměstském náměstí v Praze. I pro letošní rok byl koncert připraven, ovšem koronavirus ho zrušil. A tak k předání šeku o.p.s. Život dětem došlo před prodejnou Lidl a všichni se o výsledku sbírky Srdce dětem dozví z rozhlasového spotu.

Ta částka ohromila úplně všechny. V tomto složitém a náročném roce se podařilo ve všech obchodech společnosti Lidl získat pro vážně nemocné děti neuvěřitelných 39 000 000 Kč. Šokující!  Letošní sbírka tedy nakonec porazila tu loňskou, a to opravdu nikdo nečekal. Přitom zákazníci přispěli více než 37 000 000 Kč a téměř 2 000 000 Kč přidala do sbírky společnost Lidl. Zcela oprávněně se tak letošní sbírka Srdce dětem stala nejúspěšnější sbírkou v rámci Giving Tuesday, světového dne štědrosti a dobrých skutků. Je to skutečně ten nejkrásnější vánoční dárek všem vážně nemocným dětem. O.p.s. Život dětem bude v celém příštím roce z tohoto výtěžku pomáhat těm, kteří to opravdu nezbytně potřebují.

Z celého srdce děkujeme společnosti Lidl za skvělou realizaci této krásné sbírky, všem zaměstnancům za obdivuhodné nasazení v současné těžké době, víme, že to bylo zvláště letos velmi náročné a laskavým zákazníkům za tolik pochopení a štědrosti. Jsme vděčni, že i ve složitém životním období jsme schopni nemyslet pouze na sebe. Za to patří všem to nejupřímnější poděkování a obdiv.  Je to krásné poselství a vlastně dobrá zpráva roku 2020.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSSfqaoG148&feature=youtu.be

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat