SPOUŠTÍME PŘIHLÁŠKY CEN FÓRA DÁRCŮ 2021

Fórum dárců i letos uspořádá Ceny Fóra dárců, do kterých mohou firmy i neziskové organizace přihlašovat své výroční zprávy, komunikační kampaně nebo sbírkové projekty a zaměstnanecké sbírky.

Ceny se vyhlašují pro FIRMY, FIREMNÍ NADACE A FONDY a NEZISKOVÉ ORGANIZACE, NADACE A FONDY v oborech KomunikaceSbírky. Přihlášky lze zasílat do 10. 10. 2021.

Letos již popáté bude v rámci Cen Fóra dárců udělena také Speciální Cena České televize. Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2022.

Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.

Vítězný návrh spotu pomůže zrealizovat Česká televize a v roce 2022 jej odvysílá. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

U této kategorie je možné přihlášky zasílat až do 20. 10. 2021.

Neziskové organizace mohou dále přihlašovat své úspěšné komunikační kampaně, které byly realizovány za účelem brand awareness, osvěty společenského prospěšného tématu, ale i finančního výtěžku nebo podpory činnosti veřejně prospěšných organizací a sbírkové projekty –

do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, sbírkovou akci respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit.

Firmy, firemní nadace a fondy mohou přihlašovat své výroční zprávy, charitativně komunikační projekty – zde lze přihlásit online a video kampaně nebo komunikační projekty - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony, rozhlasový spot prospěšného projektu nebo firemní filantropie, marketingovou komunikaci crowdfundingové kampaně na portálech, které podporují charitativní počiny, internetový „televizní" pořad, blog, vlog, komunikaci na sociálních sítích a další formáty online marketingu, které firmy vytvořily jako podporu společensky prospěšného projektu. Digitální kampaň může být kombinována s outdoorovou a printovou kampaní.

V oboru Sbírky pak zaměstnanecké sbírky, v rámci kterých jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací. Tyto akce musí být organizovány firmou pro její zaměstnance a případně mohou být firmou dále podpořeny, např. matchingem.

Vyhlášeny budou také nejlepší DMS projekty roku 2020.

Vyhlášení Cen proběhne 25. listopadu 2021 v žižkovském kině Přítomnost po Dárcovském summitu 2021.

 

Vše o Cenách Fóra dárců

Pravidla Cen Fóra dárců

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat