Spojenecké sbírky pomohly stromům a dalším environmentálním projektům

Nadace Partnerství ve spolupráci s Fórem dárců vyhlásila v loňském roce na portále Daruj správně řadu spojeneckých sbírek, které cílily především na výsadbu a ošetření stromů K roční dlouhodobé kampani nadace s názvem Stromy svobody, která připomínala 100 let od založení republiky a její národní stromy – lípy, se postupně přidalo 20 krátkodobých sbírek jednotlivých obcí, které o obnovu či výsadbu nových lip a lipových alejí usilovalo. Průměrný výnos jedné sbírky pro konkrétní obec byl 12 tisíc korun.

Nejúspěšnější byla sbírka Alej svobody pod horou Říp, která získala téměř 60 tisíc korun.

Nadace partnerství oslovila i desítky spolupracujících firem, které by výtěžek mohli matchovat neboli násobit. „Spojenecké sbírky jsme se rozhodli zakládat ze dvou důvodů: Na jedné straně jsme chtěli, aby se firmy, respektive obce ztotožnily s obsahem a účelem sbírky s tím, že si stanoví vlastní, pro ně reálnou cílovou částku, a osloví své vlastní zaměstnance nebo občany. U spolupracujících firem jsme si navíc slibovali, že jim to umožni budování zaměstnanecké značky (to, že už podporují nadační projekt, prodají konkrétně a uchopitelné svým zaměstnancům), případně, že budou ochotni stanovenou cílovou částku znásobit," říká Škarabelová.

Kromě využívání portálu DS pro spojenecké sbírky využila NaP vloni portál také pro spuštění své první výzvu pro podporu projektů z matchingového fondu nadace.  Cílem bylo podpořit nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím matchingové kampaně, tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše 100 tisíc korun na jeden projekt.

Kampaň byla zaměřena na získání prostředků na realizaci konkrétního environmentálního projektu nebo na posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace. Nadace alokovala na tento projekt 1,5 milionu korun.

Portál Daruj správně si Nadace partnerství zvolila proto, že spojenecké sbírky byly bez rizika. „I když projekt přes veškeré komunikační úsilí nezíská cílovou částku, vybrané prostředky míří rovnou na určený projekt. Navíc není nutné na portále Fóra dárců nabízet odměny, což posiluje princip darování u veřejnosti jako daru bez nároku na protihodnotu,“ doplňuje relationship manažerka.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat