Rozhovor s Jaroslavem Rozehnalem z Generali Investmets CEE

V rozhovoru pro Fórum dárců přibližuje finanční specialista Jaroslav Rozehnal pojetí společenské odpovědnosti Generali Investments CEE i nečekané souvislosti mezi světy sportovních nadšenců a nesmlouvavých finančníků. Neziskovým organizacím představuje zajímavé možnosti a možná i dlouhodobě zvýšený přínos rozumně investovaných finančních rezerv.

 

Koncept společenské odpovědnosti firem se vyvíjí od 70. let 20. století. Co pro Vás konkrétně znamená být společensky odpovědnou firmou?

Možná nejvýstižnější bude kombinace obou pohledů, které mne v té souvislosti napadají a zároveň vycházejí z naší pozice významného člena globální finanční skupiny Generali, odpovědného za investice našich zákazníků v ČR i dalších zemích celého regionu. S řadou z nich jsme se od čistě investičních záležitostí postupně dostali i k dalším projektům včetně různých dobročinných aktivit. Ideálně v nějaké návaznosti na zájmy celé skupiny či naší pražské centrály. Zároveň se snažíme podporovat i zájmy a nápady jednotlivých zaměstnanců. V ideálním případě se podaří oba tyto pohledy spojit, umocnit a realizovat v něčem, co by bez úsilí a snahy navíc prostě nevzniklo. Sociální odpovědnost je tedy téma, kterému v Generali Investments CEE věnujeme velkou pozornost. Dlouhodobě podporujeme partnerské organizace, které pomáhají lidem s handicapem či sociálně znevýhodněným skupinám, nebo provozují různé veřejně prospěšné aktivity. Přitom se snažíme nejen o finanční podporu, která je sice důležitá a mnohdy rozhodující, ale zároveň může být vnímaná jako tak trochu neosobní a možná i alibistická… Jako zaměstnavatel proto poskytujeme vlastním zaměstnancům dny volna, vyčleněné speciálně na charitativní účely, a povzbuzujeme je tak k realizaci aktivit, které se společenskou odpovědností souvisí. Z toho máme nejen dobrý pocit, ale hlavně pozitivní ohlasy od mnoha zúčastněných. 

  

Jste partnery sportovních aktivit, které jsou spojené s charitou jako je např. tradiční Jizerská 50 nebo jarní seriál Běhej lesy. V čem jsou pro Vás tyto akce výjimečné?

Hlavně nás to baví. Myslím tím jak ty samotné sportovní události, kterých se řada z nás ráda účastní, tak vědomí, že tím zároveň pomáháme dobré věci. Asi by se to dalo pojmenovat i přesněji, od příjemného vědomí vlastní užitečnosti a dobrého pocitu z pomoci konkrétním lidem, kteří mají v nějakém ohledu méně štěstí, po lepší pocit z práce s firmou, která na lidi opravdu myslí. Možná i právě toto lidské pojetí naší firmy přitahuje lidi, pro které jsou zmíněné hodnoty nějakým způsobem zajímavé – což je nakonec taky docela příjemná okolnost.

 

Letos se v Jizerské 50 na start postavilo 8 000 lyžařů, což je zatím rekordní počet. Odrazilo se to nějak výrazně i v charitativní oblasti závodu? Jak konkrétně Jizerská 50 pomáhá?

Mě osobně na tom pořád nejvíc překvapuje, jak se daří takové počty účastníků zvládnout organizačně tak, že se i nově příchozí za rok přihlásí znovu… Je to určitě úspěch vypovídající nejen o trvalém a možná i rostoucím zájmu alespoň části společnosti o sport a hory, zdravý způsob života apod., ale zároveň o úspěšném uchopení tohoto fenoménu i legendární dnes už nejen sportovní akce současným manažerským týmem. Jsme rádi součástí něčeho takového, zvlášť když přitom J50 stejně jako my spolupracuje mj. i s našimi přáteli z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Se společným cílem shromáždit finanční prostředky a příspěvky závodníků za účelem pomoci potřebným.

 

V letošním roce jste v rámci Jizerské 50 spustili zbrusu novou funkci: Generali Investments analýzu výsledků. O co přesně se jedná?

Konkrétně jde o detailní porovnání času a umístění každého běžce v rámci J50. Kromě toho mohou závodníci přehledně sledovat, jak si vedli v rámci svých vrstevníků, jaké měli mezičasy, průměrnou rychlost atp. Zajímavá je i analýza, kolik závodníků kdo na trati předběhl. Podobně zanalyzujeme všechny dosavadní výsledky každého běžce ze všech uběhnutých závodů, takže navíc můžete porovnávat, jak si stojíte meziročně. Kromě samotné hodnoty těch informací mi na tom připadá zábavná i paralela s naším pojetím investičních služeb a produktů. Tam se také snažíme dodat maximum relevantních informací, pokud možno všech, které lze jednoduše spočítat, vzájemně provázat nebo jinak srozumitelně poskytnout pro zvýšení přidané hodnoty v daném oboru.

 

Podporujete i čerstvé absolventy a Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady, jak přesně tato podpora funguje? 

Naše podpora v tomto směru míří k čerstvým absolventům, kteří se po ukončení studia ocitli na trhu práce a řeší své pracovní uplatnění, popř. studentům, kteří se již v rámci studia chtějí zapojit do činností naší společnosti.

 

Generali Group podporuje také projekt nazvaný „The Human Safety Net“, jehož hlavní myšlenkou je síť „lidí pomáhající lidem“. Ten se zaměřuje na 3 klíčové socio-demografické problémy. Můžete tento projekt více přiblížit?

Kromě navázaných osobních kontaktů a tradičních vazeb zde při volbě podporovaných projektů vycházíme ze sdílených hodnot globální skupiny Generali. Hnutí „The Human Safety Net“ (THSN) je poměrně novou komunitní iniciativou skupiny Generali. Vzniklo  roku 2017 v Itálii za účelem ochrany a zlepšování životů lidí nad rámec naší každodenní pracovní činnosti.

THSN se celosvětově zaměřuje na tři oblasti pomoci:
1) Zlepšení podmínek porodnictví pro snížení úmrtnosti novorozenců vlivem nedostatku kyslíku (asfyxie).
2) Plnohodnotné podmínky pro vzdělávání dětí z rodin na hranici chudoby.
3) Podpora emigrantů směřující k nastartování jejich vlastního podnikání a tím i snížení nároků přirozených altruistických aktivit na rozpočty jednotlivých států.

Více informací o The Human Safety Net najdete zde: https://www.thehumansafetynet.org/

 

Jaké podmínky a kritéria musí splňovat organizace, aby získala u Vaší společnosti dlouhodobou podporu?

Pomoci může zajímavý projekt v souladu se zmíněnými hodnotami celé skupiny, pro naši neformální účast nebo i osobní pomoc jednotlivých zaměstnanců je asi nejjednodušší přijít s konkrétním námětem, nebo se ozvat – a uvidíme. V našem oboru lze někdy pomoci třeba jen nezávaznou konzultací, komentářem k současné či zvažované investiční strategii apod. Hmatatelnějších forem může dosáhnout podpora neziskových organizací při péči o jejich finanční rezervy. Tam lze kromě naší obvyklé přidané hodnoty využít i zajímavá zvýhodnění při investování objemů řádově v desítkách, někdy i stovkách milionů korun – a pro některé nadace je zajímavý i náš referenční program. Jeho prostřednictvím může sdílení vlastních zkušeností z našich služeb přinést nadaci další prostředky, čímž podpora neziskového sektoru ze strany největšího správce aktiv v ČR i celém regionu dostává další rozměr. Pro kompletní informace i případnou výchozí nabídku stačí požádat na adrese corp@generali-investments.cz. Tato e-mailová adresa je platná jak pro zájemce ze strany nadací, tak pro již stávající investory, kteří mají zájem o modifikaci či rozšíření již dnes využívaných služeb.  

 

Jaké projekty a organizace společnost Generali Investmets CEE podporuje?

Nejdůležitější projekty a organizace podporované přímo českou centrálou Generali Investments CEE uvádíme v samostatném rámečku níže.

GENERALI INVESTMENTS CEE PODPORUJE:

 

JAROSLAV ROZEHNAL:

Finanční specialista Jaroslav Rozehnal během spolupráce s řadou firemních a institucionálních investorů nasbíral mnoho znalostí i praktických zkušeností také v neziskovém sektoru. Od roku 1993 působil na finančních trzích postupně jako analytik, makléř, portfolio manažer a obchodní ředitel v několika investičních společnostech lokálních i mezinárodních skupin (mj. Commerzbank / ADIG, ČSOB / KBC a nyní Generali Investments CEE). Významný byl jeho podíl při zakládání speciálních fondů pro potřeby nadací a dalších neziskových organizací včetně církví. Generali Investments CEE je investiční společnost spravující pro členy celé skupiny a jejich klienty aktiva v řádu mnoha set miliard korun. Kromě ČR řídí pražská centrála tuto agendu a s ní spojené investiční produkty a služby ještě v dalších jedenácti zemích z regionu střední a východní Evropy, vč. Rakouska a Ruska.

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat