Rok 2020 přinesl skokový nárůst DMS

„V roce 2020 se prostřednictvím DMS vybralo o neuvěřitelných 40 % více peněz než v roce 2019. Je evidentní, že Češi jsou národem, který v krizi drží při sobě a lidé se vzájemně podporují. Nárůst byl způsobený především mimořádnými benefičními akcemi a krátkodobými sbírkami, které probíhaly na podporu boje pro epidemii nemoci COVID-19 a jejím důsledkům,“ říká výkonný ředitel APMS Jiří Grund a dodává, že „i tradiční akce, jako např. Kuře Pomozte dětem! nebo Adventní koncerty zažily obrovskou vlnu solidarity ze strany dárců.“

Některé benefiční akce dosáhly velmi úspěšných výsledků. Patří mezi ně např. Adventní koncerty České televize, jejichž výtěžek přesáhl 18 mil. korun a stal se tak nejštědřejším ve své historii. Zvýšení DMS byl v rámci této akce o 40 % a zvýšení výnosu pro neziskové organizace činilo o 3 miliony korun více než doposud. Na Adventní koncerty přispěli v roce 2020 dárci prostřednictvím DMS 8,9 mil. Kč. Stejně tak pořad Pomozte dětem! získal skrze DMS KURE o 67 % dárcovských SMS více než v roce 2019 a tedy ve výsledku o 1, 8 mil. Kč více vybraných financí pro neziskovou organizaci. Nárůst DMS zaznamenal i pořad Světlo pro Světlušku, které dárci přispěli o 24 % více a Ceny Paměti národa, kde byl výnos z finančních darů dokonce o 71 % vyšší než v roce 2019,“ uvedla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Je patrné, že nejzasílanější dárcovskou SMS byla ta v hodnotě 30 Kč, avšak jen s nepatrným rozdílem následuje DMS za 90 Kč. Větší podíl tvořily jednorázové DMS, kterých bylo 62 %, oproti 38 % trvalých DMS.

 

Dopady COVID-19 na neziskový sektor

 

V důsledku benefičních akcí a krátkodobých sbírek spojených s COVID-19 evidujeme mírný nárůst podílu jednorázových DMS na úkor DMS TRV.

Kvůli epidemii COVID-19 byla ale bohužel velká část charitativních akcí zrušena nebo se přesunula na neurčito, např.: Stardance pro Centrum Paraple nebo Koncert pro Svatovítské varhany.

Lze také předpokládat, že se v následujících letech výrazně projeví ekonomické dopady pandemie u řady dárců. Již nyní 37 % lidí uvádí, že v současné době darují méně než před epidemií.

Jedním z jevů, který jsme za loňský rok zaznamenali, jsou neprofesionální a netransparentní sbírky. I toto je faktor, který může mít v budoucnosti vliv na důvěru dárců v neziskový sektor,“ doplňuje výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Proto také v loňském roce vznikla Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, která se zformovala při Fóru dárců a jejímž smyslem je ukázat, že samotné organizace mají zájem dodržovat nejen zákon o veřejných sbírkách, ale že chtějí jít ještě nad rámec těchto běžných pravidel. V zájmu rozvoje vztahů s dárci se zavazují dodržovat etické principy a svou odborností dokáží zúročit každou darovanou korunu ve prospěch všech, kteří potřebují pomoc. Díky tomu můžeme navázat na vysoké standardy českého sbírkového prostředí a udržet jeho důvěryhodnost a kvalitu. V tuto chvíli se počet členů blíží padesátce a další čekatelé mají chuť se zapojit. Je ale nutné, aby nejdřív všichni naplnili požadavky na transparentnost.

 

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat