Proměny českého dárcovství v roce 2022

29. 11. 2022 – Mapu dárcovství, podrobnou analýzu dat a trendů v dárcovství v Česku, představilo Fórum dárců během 12. ročníku Dárcovského summitu, který se uskutečnil v úterý 29. 11. 2022. A jaké závěry z ní vyplývají?

V období roku 2021 se objem prostředků, které byly určené na veřejně prospěšné účely zvýšil na 11,9 mld. Kč. Toto číslo je o více než miliardu korun vyšší než v roce předcházejícím.

Z expertního odhadu Fóra dárců, který vychází z vlastních analýz a dostupných dat Generálního finančního ředitelství vyplývá, že výše prostředků, které čeští dárci věnovali na charitativní projekty, roste napříč firemním i individuálním dárcovstvím,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a dále upřesňuje: „Firmy darovaly celkem 5,8 mld. Kč, individuální dárci 3,1 mld. Kč, nadace a fondy 2,9 mld. Kč. Objem peněz vybraných prostřednictvím dárcovské SMS se vyšplhal na neuvěřitelných 90 mil. Kč.

 

Nadace a nadační fondy

V České republice aktuálně působí 3034 nadací a nadační fondů. Toto číslo oproti loňskému roku také vzrostlo. Letos je to o 196 subjektů více. Celkem nadace a nadační fondy v roce 2021 rozdělily 2,87 mld. Kč (zjištění ke dni 12. 9.2022).

První příčky top nadací a fondů v roce 2021 obsadili podle výše rozdělených nadačních příspěvků: nadace DOBRÝ ANDĚL (více než 367 mil. Kč), Nadace VIA (213 mil. Kč) a nadační fond Prague Civil Society Centre (200 mil. Kč).

 

Firemní dárci

Největším firemním dárcem je Nadace ČEZ, která rozdělila více než 183 mil. Kč.

Ze žebříčku TOP 25 firemních a TOP 25 nefiremních nadací a fondů vyplývá, že nejvíce podporovanou oblastí stále zůstává vzdělávání a výzkum (16 %). Následuje Kultura, umění a památky (14 %) a humanitární pomoc a lidská práva (13 %). Stejným dílem je pak pomoc rozdělena do rozvoje regionů, životního prostředí a ochrany zvířat (12 %), pomoci nemocným a lidem s handicapem (12 %) a pomoci sociálně znevýhodněným (12 %).

 

Názory veřejnosti

Jako největší motivaci k darování zmiňuje většina dárců dobrý pocit z darování (73 %). Pro téměř dvě třetiny dárců je důležitá také osobní zkušenost (62 %). Potvrzení o daru uvádí jako motivaci asi čtvrtina dárců (26 %). 

Naopak převažujícím důvodem, proč ostatní lidé na veřejně prospěšné aktivity nepřispívají, je nedostatek finančních prostředků (31 %) a také nedůvěra ve využití finančního příspěvku správným způsobem (31 %).

Ročně přispívají lidé nejčastěji částkou 201-500 Kč (20 %), přičemž nižší částky jsou častější při platbě v hotovosti a vyšší při využití online platební metody. Nejštědřejšími dárci jsou lidé ve věku 30-44 let.

Lidé nejčastěji darují při mimo sezónních nebo mimořádných sbírkových akcích (61 %). Např. během Giving Tuesday daruje pouze 6 % Čechů, v případě živelní nebo humanitární katastrofy je to pak 59 % Čechů.

Průzkum veřejného mínění byl realizovaný Fórem dárců ve spolupráci s agenturou InsightLab.

Závěrečná zpráva z výzkumu UNICEF: Mladé hlasy 2022, který byl realizovaných ve spolupráci s agenturou STEM/MARK (srpen-září 2022) vyplývá, že 9 z 10 dětí se shoduje, že pomáhat druhým je důležité. 33 % dětí uvádí, že solidarita s ostatními je jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou si v jejich rodině předávají.

 

Dárcovská SMS v číslech

DMS zůstává i nadále oblíbeným dárcovským nástroje, který využívá 7 z 10 dárců. Ti za celou dobu existence tohoto unikátního českého projektu poslali více než 25 mil. dárcovských SMS v celkové výši přes 850 mil. Kč.

Podíl jednorázových DMS činí 66 % oproti trvalým (34 %). Nejčastěji posílanou jednorázovou DMS byla v období leden-září 2022 DMS SOSUKRAJINA (53 %) organizace Člověk v tísni. Vybrané prostředky putovaly na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.

Pomocí trvalých DMS pak lidé nejvíce podporovali projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška – DMS TRV SVETLUSKA (41 %), Centrum Paraple – DMS TRV PARAPLE (15 %) a charitativní projekt Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize – DMS TRV KURE (16 %).

Výkyv podílu jednorázových DMS na úkor DMS TRV souvisí s krátkodobými sbírkami reagujícími na mimořádné krizové situace – tornádo na jižní Moravě v roce 2021 či válečný konflikt na Ukrajině 2022.

 

DMS 190

Statistiky ukazují, že od roku 2017 neustále narůstá oblíbenost nejvyšší cenové hladiny DMS ve výši 90 Kč. I proto byla letos díky spolupráci všech tří mobilních operátorů přidána nová cenová hladina ve výši 190 Kč. Podpořená organizace z každé této DMS obdrží 189 Kč.

 

Slovenské dárcovství

V roce 2021 bylo na Slovensku celkem 17 626 ­­příjemců 2% daňových asignací. Tyto organizace získaly téměř 87,2 milionů eur, což v přepočtu činí zhruba 2,12 mld českých korun. Meziroční nárůst rozdělených prostředků je tak vyšší o 39 % a počet organizací ucházejících se o daňové asignace vzrostl o 12%.

 

Mapa dárcovství

Data o dárcovství nejen v Česku najdete online v unikátní Mapě dárcovství na webu Fóra dárců Donorsforum.cz a také v příloze Hospodářských novin pod názvem Byznys pomáhá, která vychází v úterý 29. 11. 2022

 

Kontakt pro média:

Klára Šplíchalová                                Klára Stuchlá Libertová

Výkonná ředitelka Fóra dárců                Manažerka dárcovských programů 

splichalova@donorsforum.cz                 libertova@donorsforum.cz

+(420) 725 999 101                              +(420) 725 999 102

 

Pro editory:

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně od roku 1997. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů.

Fórum dárců se aktivně účastní legislativních procesů směřujících k prosazování zlepšení podmínek pro dárcovství a rozvoje veřejně prospěšných aktivit v České republice. Fórum dárců je jedním ze zakládajících členů CSR platformy Byznys pro společnost. 

 

Fórum dárců přispívá k formování dárcovského prostředí mnoha zásadními projekty:

Informace k Dárcovské SMS najdete na Darcovskasms.cz

Více informací k individuálnímu dárcovství najdete na Darujspravne.cz

Žebříčky nadací a nadačních fondů najdete na Donorsforum.cz

Všechny vítěze Cen Fóra dárců poznáte na Cenyforadarcu.cz

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat