PRODLUŽUJEME MOŽNOST PŘIHLÁŠEK DO CEN FÓRA DÁRCŮ 2020

Stále je možnost přihlásit projekty do Cen Fóra dárců, a to až do 20. října 2020.

Neziskové organizace i komerční firmy se mohou od 20. 7. 2020 do 20. 10. 2020 hlásit do Cen Fóra dárců, které budou letos vyhlášeny 26. 11. 2020 na tradičním Dárcovském summitu. 

Ceny Fóra dárců 2020 budou koncem listopadu vyvrcholením Dne dárců – oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu.

Od 20. 7. se o ceny mohou ucházet v kategoriích Komunikace a Sbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je. Stačí vyplnit formulář a odeslat a pak se už těšit, jak odborná porota přihlášené projekty posoudí.

Jednotlivé kategorie Cen Fóra dárců

Pravidla ocenění Ceny Fóra dárců

 

Ještě upozorňujeme, že v letošním roce se předávání Cen Fóra dárců uskutečnění dle platných aktuálních hygienických a vládních nařízení. O přesné podobě vyhlášení Cen budeme včas informovat jak všechny oceněné, tak i ostatní organizace a širokou veřejnost.

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat