Přihlaste svůj spot a získejte podporu ČT!

Přihlaste svůj spot do Cen Fóra dárců v kategorii Speciální cena České televize a získejte podporu ČT!

23. 9. 2020 - Česká televize ve spolupráci s Fórem dárců nabízí neziskovým organizacím možnost prezentovat svou činnost skrze veřejně prospěšný spot a získat redakční nebo marketingovou podporu prostřednictvím Speciální ceny České televize.

V roce 2021 navíc vítězný spot ČT odvysílá. A může to být i Vaše organizace, která tuto mediální podporu získá!

Do Ceny České televize je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, kvalitu zpracování, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.

Vítězný spot odvysílá Česká televize v roce 2021. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

Jedním z vítězných spotů byla např. organizace Rosa – centrum pro ženy, z.s., která získala
1. místo v roce 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Y_FGBrv8NZs.

Ceny Fóra dárců pro veřejně prospěšné organizace udělujeme již deset let, a to vždy na podzim v rámci Dne dárců. Již 4. rokem chceme také veřejně ve spolupráci s Českou televizí podpořit a vyzdvihnout důležitou činnost neziskových organizací. Proto jsme rádi, že můžeme díky našemu partnerovi, kterým je Česká televize, umožnit veřejně prospěšným organizacím, aby o svém působení mohli dát vědět široké veřejnosti a skrze natočené spoty představili důležitost své činnosti pro naši společnost,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Pokud chcete podporu ČT přihlaste svůj spot nejpozději do 20. 10. 2020 na https://www.donorsforum.cz/cfd-login.html

 

Veškeré informace k Cenám Fóra dárců najdete na www.cenyforadarcu.cz.

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat