Přihlaste své projekty do Cen Fóra dárců 2019

Spouštíme Ceny Fóra dárců 2019. Neziskové organizace i komerční firmy se mohou od 27. 6. 2019 do 7. 10. 2019 hlásit do Cen Fóra dárců, které budou letos vyhlášeny 28. 11. 2019 na tradičním Dárcovském summitu. 

Ceny Fóra dárců 2019 budou koncem listopadu na Dárcovském summitu vyvrcholením Dne dárců - oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu.

Od 27. 6. se o ceny mohou ucházet v kategoriích Komunikace a Sbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je. Stačí vyplnit formulář  a odeslat a pak se už těšit, jak odborná porota přihlášené projekty posoudí.

 


Veřejně prospěšná videa

 

Již potřetí se bude v kategorii Komunikace rozhodovat o nejlepším Veřejně prospěšném spotu. Do této kategorie je možné přihlásit internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2019 uvedly na internetu nebo v televizním vysílání.
„A podobně jako loni výhradně pro neziskové organizace jsme připravili Speciální cenu České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost," upozornila Šplíchalová.

Do Ceny České televize je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2020. Vítězný spot Česká televize v roce 2020 odvysílá.

Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu vždy koncem listopadu. Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců - oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.


Jednotlivé kategorie Cen Fóra dárců.

Pravidla ocenění Ceny Fóra dárců.

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat