OTEVÍRÁME PŘIHLÁŠKY DO CEN FÓRA DÁRCŮ 2022!

Fórum dárců pořádá Ceny Fóra dárců již 12. rokem. I letos tak mohou firmy
a neziskové organizace přihlašovat své komunikační kampaně, sbírkové projekty či zaměstnanecké sbírky.

Ceny se vyhlašují pro FIRMY, FIREMNÍ NADACE A FONDY a NEZISKOVÉ ORGANIZACE, NADACE A FONDY. Přihlášky lze zasílat do 10. 10 2022.

Neziskové organizace mohou přihlašovat své úspěšné komunikační kampaně, které byly realizovány za účelem brand awareness, osvěty společenského prospěšného tématu, ale i finančního výtěžku nebo podpory činnosti veřejně prospěšných organizací a sbírkové projekty – do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, sbírkovou akci, respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit.

Firmy, firemní nadace a fondy mohou přihlašovat své výroční zprávy, charitativně komunikační projekty – zde lze přihlásit online a video kampaně nebo komunikační projekty – webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony, rozhlasový spot prospěšného projektu nebo firemní filantropie, marketingovou komunikaci crowdfundingové kampaně na portálech, které podporují charitativní počiny, internetový „televizní“ pořad, blog, vlog, komunikaci na sociálních sítích a další formáty online marketingu, které firmy vytvořily jako podporu společensky prospěšného projektu. Digitální kampaň může být kombinována s outdoorovou a printovou kampaní.

V oboru Sbírky pak zaměstnanecké sbírky v rámci, nichž jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací. Tyto akce musí být organizovány firmou pro její zaměstnance a případně mohou být firmou dále podpořeny, např. matchingem.

Přihlásit své projekty můžete zde.

Vyhlášeny budou také nejlepší DMS projekty roku 2021.

Vyhlášení Cen Fóra dárců letos proběhne 29. 11. 2022 v Praze po Dárcovském summitu 2022.

Veškeré bližší informace o Cenách Fóra dárců najdete na www.cenyforadarcu.cz

I v tomto roce bude v rámci Cen Fóra dárců udělena také Speciální Cena České televize. Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizních spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2023.

Česká televize vybere ty nejzajímavější návrhy a hodnotící komise posoudí jak námět a samotný nápad spotu, tak i míru prospěšnosti a edukativnosti a zároveň i dopad celé spotové kampaně.

Vítězný návrh spotu pomůže zrealizovat Česká televize a v roce 2022 jej odvysílá. Součástí Ceny pro vybranou neziskovou organizaci je také odborná konzultace ze strany České televize, možnost se účastnit vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

U této kategorie je možné přihlášky zasílat až do 20. 10. 2022.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat