O jarní workshopy Fóra dárců byl mezi neziskovými organizacemi velký zájem

Program byl pro oba dva dny stejný. První část patřila tématům z Fóra dárců, které odprezentovala Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, a týkala se veřejných sbírek a online marketingové komunikace. Tématu firemního dárcovství se poté věnovala CSR konzultantka Petra Vaňoučková.

S Českou televizí pořádáme již několikátým rokem edukativní workshopy pro veřejně prospěšné organizace v regionech. Online forma se nám v loňském roce osvědčila, neboť se tak mohlo zúčastnit více neziskových regionálních organizací, což je skvělé, protože vidíme, že zájem je velký. Myslím, že společně jsme vytvořili takový obsah, který přinesl nejen spoustu zajímavých informací, ale i praktické tipy, které neziskovám mohou pomoci,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Druhá část workshopu pak byla zaměřená na možnosti spolupráce neziskových organizací a České televize, o kterých promluvil Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit. Rady a tipy, jak komunikovat a spolupracovat s novináři a o možnostech podpory prostřednictvím nových médií (FB, Instagram…) představila redaktorka ČT Pavla Kubálková a tříhodinový workshop zakončila Anna Kabelková, manažerka ČT Edu, která se podělila o to, jaký byl rok se vzdělávacím portálem a jaké zkušenosti ze spolupráce s učiteli i žáky za tu dobu získala. Na závěr každého přednáškového bloku byl prostor pro Questions & Answers a možnost se podělit o vlastní zkušenosti. 

V loňském roce Česká televize podpořila přes 94 charitativních, humanitárních nebo osvětových projektů. Odvysílali jsme 31 benefičních pořadů a benefičních speciálů a díky nim jsme pomohli získat na obecně prospěšné účely přes 82 milionů Kč. Je skvělé, že můžeme díky těmto workshopům představit možnosti spolupráce s ČT pro transparentní neziskové organizace v regionech a zároveň s nimi navázat kontakt nebo jim být nápomocni co se týče efektivní komunikace s médii,“ říká Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit České televize.

Zájem o regionální workshopy dalece překonal jejich kapacitu. Všichni, na které se neodstalo
a nemohli být přítomni na workshopu online, dostali záznam všech přednášek po jejich skončení.

 

Na podzim se opět těšíme s novými workshopy!

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat