Neváhejte a nominujte svého hrdinu či hrdinku, kteří dělají ze světa lepší místo!

Letošní 7. ročník Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie 2024 byl zahájen! Ceny, rozdělené do několika kategorií, vyzdvihují důležité osobnosti, které se aktivně věnovaly či věnují filantropii, dárcovství a charitě. 

 ------------------------------------------

Osobnost nadačního sektoru - Cena odborné poroty

Členové Fóra dárců mohou do 13. května nominovat osobnost tuzemského nadačního sektoru.

Pravidla pro nominace:

  • Osobnost musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice 
  • Osobnost musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně (finanční výsledky organizace, množství rozdělených prostředků, vliv na prospěšné téma, které nadace či fond má ve svém statusu, mediální výstupy) vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu
  • Osobnost nemusí být nezbytně nutně hlavním manažerem či zakladatelem fondu, nejde o tvář, ale o osobnost, která svou prací stojí za výsledky nadace či nadačního fondu.

Nominace mohou neveřejně posílat všichni členové Fóra dárců do 13. května 2024. Porota složená z odborníků pak na základě kritérií vybere 3 až 5 Osobností nadačního sektoru. 

 ------------------------------------------

Osobnost filantropie 2024

(veřejné nominace do Cen Fóra dárců)

Veřejnost může nominovat osobnost neziskového i ziskového sektoru, která měla lví podíl na tom, že podnítila u nominujícího potřebu věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách, případně ho/ji přiměla, aby vysloveně změnil/a profesi a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobrou věc.

Ze všech nominovaných vybere odborná porota Fóra dárců 3 až 5 osobností.

 

Formulář pro nominace

 ------------------------------------------

Sbírkový hrdina/sbírková hrdinka 2024

(veřejné nominace do Cen Fóra dárců)

Do této kategorie může veřejnost nominovat osobnost, která v roce 2023/2024 zrealizovala transparentní sbírku, která byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací.  

Ze všech nominovaných pak vybere odborná porota Fóra dárců 3 osobnosti.

 

Formulář pro nominace

 ------------------------------------------

Sbírkový firemní hrdina/sbírková firemní hrdinka 2024

(veřejné nominace do Cen Fóra dárců)

Do kategorie Firemní sbírkový hrdina/sbírková hrdinka 2024 je možné do 13. května 2024 nominovat osobnost, která v roce 2023/2024 zrealizovala transparentní sbírku, která byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací.

Nominace mohou posílat firmy, firemní nadace a fondy, ale i organizace, pro které byla sbírka zrealizována do 13. května 2024.

Ze všech nominovaných pak vybere odborná porota Fóra dárců 3 osobnosti.

 

Formulář pro nominace

 ------------------------------------------

Vyhlášení proběhne 12. června na samostatné akci, kde představíme všechny oceněné osobnosti.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat