Nadační fond Albert - GRANTOVÁ VÝZVA BERTÍK POMÁHÁ

Nadační fond Albert vyhlásil opět grantovou výzvu – Bertík pomáhá 2020.  Neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace mohou od 29. 4. do 7. 6. 2019 žádat o finanční prostředky do výše 60 000 Kč. Celková alokovaná výše pro všechny kraje ČR je 4 000 000 Kč.

1.    Co je grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2019, ve které zákazníci pomocí žetonků – „bertíků“ budou hlasovat pro podporu regionálních projektů. Celkem bude vybráno 80 projektů k hlasování na prodejnách.

2.    Zaměření grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020  směřují k podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí.

Grantová výzva je zaměřená na tyto oblasti podpory:

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a

mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života

III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním 

IV. Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí

 

3. Jak podat žádost o grant?

Žadatelé mohou podat žádost o nadační příspěvek do 7.6. 2019. Žádost o nadační příspěvek se vkládá prostřednictvím online systému na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz , sekce Pro Žadatele.

 

NF Albert

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat