Nadace LANDEK Ostrava spolufinancuje kvalitní projekt

Vzhledem k aktuální situaci s K-19 se rozhodla Správní rada Nadace LANDEK Ostrava prodloužit termín přihlášek do 2. kola Nadačního programu roku 2020 až do 14. dubna 2020. I když  některé akce hornických spolků v 1. pololetí byly nebo budou zrušeny, tak finanční prostředky pro 2. kolo roku 2020 rozdělíme, s tím, že zálohy na přijaté projekty budeme řešit dle aktuální situace v ČR.

Nadace LANDEK Ostrava je nezisková organizace, která již 25 let podporuje projekty, které jsou spojeny s hornickou historii v našem regionu i mimo něj. Jedná se zejména o záchranu a údržbu hornických památek a dokumentů, vydávání publikací s hornickou tématikou, seznamování veřejnosti s historii hornictví a zachování starých hornických tradic a zvyků. Podporujeme rovněž i sport mládeže, kulturní oblast a práci s dětmi.

Za 25 let činnosti od roku 1994 do roku 2019 realizovala nadace celkem 586 projektů v celkové částce téměř 39 milionů korun.

Nyní, tak jako v každém roce nadace vyhlašuje 2.kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování ,,Nadačního programu 2020 “. Hlavními kritérii při výběru projektů je hornictví a region a řídí se ,,Zásadami pro poskytování nadačních příspěvků“ a podanou přihláškou.

V 1. kole roku 2020 bylo rozděleno 300 180,- Kč a pro 2. kolo je připraveno k rozdělení přijatých projektů 800 000,-Kč

Vzhledem k situaci s K–19 je termín pro podání přihlášek 2. kola prodloužen do 14. dubna 2020.

Přihlášky a formuláře jsou na webu Nadace LANDEK Ostrava:

www.nadace-landek.cz a případné dotazy je možno zasílat na e-mailovou adresu info@nadace-landek.cz

Rádi podpoříme kvalitní projekty v našem regionu i mimo něj.

Zdař Bůh!

 

 

 

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat