Křivá zelenina nebo ekologické domy. Ceny SDGs mají své první vítěze

Poslední květnová sobota patřila tomu nejlepšímu, co se v udržitelnosti v Česku událo za posledních několik let. V pražském Černínském paláci se udělovaly vůbec poprvé v historii Ceny SDGs. Jsou určené firmám, institucím a neziskovkám, které se angažují v udržitelnosti − ať už v ochraně životního prostředí, klimatu, v podpoře komunity, diverzity nebo třeba férového přístupu k zaměstnancům. Jednoduše v některém z cílů takzvaných Sustainable Development Goals (SDG), ke kterým se před dvěma lety zavázaly státy OSN. Česká republika se tak stává první zemí na světě, která tyto ceny za udržitelnost uděluje. "Už nyní máme ze zahraničí ohlasy, že by takový model rádi aplikovali. S nadsázkou lze říci, že Česko může jít v tomto směru ostatním zemím příkladem," podotýká Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která udílení cen spolupořádá. Do Cen SDGs se přihlásilo 215 projektů, takto velký zájem organizátory překvapil. Dobré ohlasy má i klip Česko mění svět, kde tuzemské celebrity myšlenku SDG propagují. Za dva měsíce od uvedení má na YouTube přes 101 tisíc zhlédnutí.

Do hlasování se kromě odborné poroty a České rozvojové agentury zapojila z velké části i veřejnost. Češi v otevřeném on-line hlasování vybrali dva z pěti vítězů, celkem lidé poslali 8300 hlasů.

1. Veřejné hlasování − soukromý sektor

Původně to byl projekt studentů architektury, který si kladl za cíl promítnout principy ochrany životního prostředí a udržitelnosti do současného stavitelství. Projekt Český ostrovní dům ale už od svého vzniku výrazně rezonuje v médiích, a to nejen u mladé generace. Lidé jej svými hlasy vybrali jako vítěze mezi sedmičkou projektů v kategorii soukromý sektor.

Křivá zelenina nebo ekologické domy. Ceny SDGs mají své první vítěze

<< první < předchozí | další > poslední >>
Historicky první Cenu SDGs si v kategorii Soukromý sektor odnesl projekt Český ostrovní dům.

jarvis_592815dc498ea3cb3acc27f3.jpeg
jarvis_592815dc498ea3cb3acc27f3.jpeg
Historicky první Cenu SDGs si v kategorii Soukromý sektor odnesl projekt Český ostrovní dům.
jarvis_592815dc498ea3cb3acc27f7.jpeg
Historicky první Cenu SDGs si v kategorii Cena České rozvojové agentury odnesl projekt Clidata Českého hydrometeorologického ústavu.
jarvis_592815dd498ea3cb3acc27fb.jpeg
Historicky první Cenu SDGs si v kategorii Reporting podle SDGs odnesl obchodní dům Ikea.
  Celkem nalezeno: 2.
 
 Zobrazuji: 1 - 1. Další>    Konec>>

Slovo ostrovní vyjadřuje v názvu směřování k soběstačnosti budov, například k šetrnosti ve spotřebě elektrické energie, vody nebo tepla. Hlavním pilířem jsou studenti, pro které vznikla stejnojmenná soutěž Český ostrovní dům. Loni se jí zúčastnilo 200 vysokoškolských studentů architektury a stavebnictví. Letos již přilákala 350 studentů, což ze soutěže Český ostrovní dům dělá největší studentské architektonické klání v Česku.

Organizátorům se podařilo dát dohromady přední odborníky z jednotlivých oborů, ze kterých se skládá běžná budova: tedy například z energetiky, vodního hospodářství, architektury, chytrého řízení, odpadů či vzduchotechniky. Společným úsilím těchto špiček s nadějnými talenty vybranými ze soutěže vznikne v příštím roce reálný, veřejně přístupný prototyp domu kompletně odpojeného od inženýrských sítí.

Kategorie a hlasování

Ceny se udělují celkem v pěti kategoriích: 1) Soukromý sektor – kategorie pro firmy všech velikostí, hlasuje veřejnost on-line. 2) Veřejná sféra – kategorie pro neziskové organizace, veřejnou správu, školy atd., hlasuje veřejnost on-line. 3) Cena odborné poroty, kde hlasuje porota složená ze zástupců médií, Asociace společenské odpovědnosti a dalších. 4) Cena České rozvojové agentury (ČRA) – uděluje se za partnerství v rozvojové spolupráci firmám i neziskovému sektoru, předává ČRA, 5) Reporting podle SDGs – cena za zprávy o udržitelnosti, hlasuje odborná porota.

Jde o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

2. Veřejné hlasování − veřejná sféra

Z projektů neziskových organizací veřejnost nejvíce zaujala akce Jsem připraven iniciativy Zachraň jídlo. Ta dlouhodobě bojuje proti plýtvání potravinami v domácnostech, supermarketech, ale i v restauracích nebo zemědělství. Projekt Jsem připraven se zaměřil na takzvanou křivou zeleninu a další plodiny, které se kvůli svým mírám nebo vzhledu nedostanou do prodeje a končí často jako odpad.

Cílem kampaně je informovat veřejnost o tom, že se až 20 procent zemědělské produkce v Česku nedostane ke spotřebitelům kvůli přísným nárokům na vzhled. Součástí kampaně je také web www.jsempripraven.cz. Na něm se lidé mohou dozvědět více podrobností a svým podpisem stvrdit, že by byli ochotni si "křivou" zeleninu či ovoce kupovat.

Záhy po spuštění kampaně na jaře roku 2016 začal křivou zeleninu nabízet internetový obchod Rohlik.cz a diskont Penny Market. Zkušební prodej "křivé" zeleniny spustilo letos v lednu i Tesco. Všechny obchody chtějí v prodeji pokračovat. Iniciativa Zachraň jídlo zorganizovala výstavu německého umělce Uliho Westphala a v den otevření výstavy uspořádala happening, kde dobrovolníci rozdávali mrkve a cibule, které nebyly pro prodej "dostatečně hezké". V restauraci V Zátiší zase z vyřazených dýní, které se nedostaly do prodeje, uvařil šéfkuchař Igor Chramec celé menu.

3. Cena odborné poroty

Odborná porota Cen SDGs, složená z odborníků z médií, neziskovek, ale i vlády vybrala za nejlepší projekt Spolu až do konce Nadačního fondu Avast. Je to program, který podporuje rozvoj paliativní péče v Česku a svým zaměřením i rozsahem je jedinečný. Nadační fond Avast založila v roce 2010 společnost Avast Software z iniciativy svých českých zakladatelů. Základní vizí programu je, aby měl člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku.

"Odborná porota ocenila, že projekt Spolu až do konce otevírá téma, které je v české společnosti spíše tabuizované. Nebojí se nahlas mluvit o umírání, navíc se podílí na systémových změnách," přibližuje Mádlová.

4. Cena České rozvojové agentury

Česká rozvojová agentura (ČRA) poslala mezi vítěze projekt Clidata Českého hydrometeorologického ústavu. Je to databázová aplikace, která umožňuje zpracovávat klimatologická data. Už nyní ji používá zhruba třicet zemí, a to i rozvojové, jako třeba Barbados, Burkina Faso, Dominikánská republika nebo Etiopie. Data o klimatu jsou díky aplikaci dostupnější, lépe se s nimi pracuje a výstupy se používají v mnoha oblastech, jako třeba v ochraně životního prostředí, ve vodohospodářství, zemědělství, dopravě nebo zdravotnictví.

"Zaujal nás hlavně velký mezinárodní přesah tohoto projektu. Také ostatní byly velmi zajímavé, ale myslíme si, že toto má a bude mít opravdu velký dopad. Navíc to přímo pomáhá rozvojovým zemím," vysvětluje volbu Martin Náprstek z ČRA.

5. Cena za reporting podle SDGs

Firmy po celém světě postupně mění své obchodní modely, aby odpovídaly společenským potřebám, a začleňují SDG i do svých reportů, tedy zpráv o udržitelnosti. V takzvaných reportech firmy veřejně oznamují, čeho se jim podařilo dosáhnout a na čem ještě chtějí zapracovat. Cenu za nejlepší zprávu o udržitelnosti získala od odborné poroty Ikea Česká republika. Zpráva má v sobě mnoho výzev a záměrů a podle poroty bude zajímavé sledovat, zda se podaří jejich realizace. Podle hodnocení odborné poroty report Ikey naplňuje vybrané cíle, které souvisí s jádrem jejího podnikání. "Nesporný je také vzdělávací přínos reportovaných aktivit pro veřejnost, který je navíc proveden velmi kreativní formou. Vyšel nejen v klasické elektronické formě, ale také ve zkrácené verzi v podobě karetní hry zelený Petr nebo formou ilustrovaných antistresových omalovánek pro dospělé," připomíná Mádlová.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat