Česko je v plnění Cílů udržitelného rozvoje 15. nejlepší. Je ale příliš závislé na uhlí

Každý rok se v ulicích New Yorku sejde 70 tisíc lidí, aby podpořili koncert, na kterém zaznívá poselství cílů SDG (Sustainable Development Goals): boj s klimatickou změnou, se znečištěním země i vody, přístup ke vzdělání nebo rovné zacházení pro všechny. A takové hvězdy jako Beyoncé a další celebrity veřejné povědomí o cílech SDG svým vystoupením ještě umocňují. A tak přestože prezident Donald Trump ekologické a humánní cíle právě nepodporuje, americká veřejnost už o úkolu, který si vytyčila OSN, leccos ví.

"Naše vlády nemusí být vždy nakloněny změně, dokonce i když je to změna k lepšímu. Ale naším úkolem je vytvořit tlak na vlády, aby udělaly správnou věc," říká exkluzivně pro Hospodářské noviny Jeffrey D. Sachs, profesor na Kolumbijské univerzitě, poradce generálního tajemníka OSN a propagátor udržitelného rozvoje v USA.

HN: K čemu mají sloužit cíle SDG a proč by se o ně lidé měli zajímat?

Myšlenkou cílů udržitelného rozvoje je změnit způsob, jakým funguje světová ekonomika. Podle těchto cílů by měla ve výsledku být více férová a více udržitelná v ekologii. Právě teď můžeme vidět, že v mnoha zemích mají velký problém se znečištěním, globálním oteplováním a dalšími potížemi se životním prostředím. A souběžně s tím se na mnoha místech rozšiřují nůžky mezi bohatými a chudými. Proto v roce 2015 všichni členové OSN přijali cíle udržitelného rozvoje. Řekli tím: máme mít ekonomiku s trojitým dnem. Má samozřejmě směřovat k ekonomickému růstu, ale také k férovosti v byznysu a k ekologické udržitelnosti. Nesmí stát jen na jednom z těchto pilířů, ale na všech třech dohromady.

Jeffrey D. Sachs (63)

Je ředitelem Centra udržitelného rozvoje na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde také učí o udržitelnosti a ekonomii. Je rovněž poradcem generálního tajemníka OSN a propagátorem myšlenky SDG cílů. V roce 2015 získal cenu Blue Planet Prize, prestižní ocenění pro vědce za úsilí v ochraně životního prostředí. Časopis The Economist označil Sachse za jednoho ze tří nejvlivnějších ekonomů poslední dekády.

HN: Proč vůbec musíme mít takhle stanovené cíle? Proč jednoduše neřekneme státům OSN a firmám, ať se chovají odpovědně?

Podstatou cílů SDG je, aby pomohly každému pochopit, co jsou vlastně problémy současné společnosti. Ukazují, na co je třeba se zaměřit. Říkají: tohle je způsob, kterým má ekonomika fungovat, a tohle je způsob, kterým funguje právě teď. Musíme změnit a zlepšit naše současné směřování. Myšlenkou SDG cílů je nastavit kritéria pro nás samé. Tyhle cíle směřují až do roku 2030. Nejsou to úkoly, které by se daly naplnit z roku na rok, ale spíše něco, čeho může dosáhout současná generace. Musíme mít pohled s delším dosahem, než jaký obvykle mají naše vlády, protože vlády jednotlivých států jsou velmi krátkodobé a stejně krátkodobé jsou i jejich plány. Starají se, co bude příští rok, nebo o příští volby. Ale nedívají se na věci shora. Takže podstatou SDG cílů je také podpořit uvažování v dlouhodobějším měřítku.

HN: Pro koho jsou vlastně cíle stanovené?

Jsou primárně pro státy. To znamená, že jsou v nich vymezené role pro vlády i pro představitele byznysu, protože podnikatelé by se měli chovat tak, aby naplňování SDG cílů podporovali. Jsou v nich také úkoly pro univerzity, kde například učím i já. Jsou tam určené směry výuky, výzkumu a dalších kroků, které by měly univerzity podniknout. Takže SDG cíle vytyčují způsob fungování celých národů a jejich naplňování závisí na mnoha různých součástech společnosti. Nejsou závislé jen na jednom sektoru nebo jedné instituci, je to celý komplex různých kroků z různých míst.

HN: Ty cíle přijalo všech 193 států OSN v roce 2015. Jsou už někde vidět výsledky jejich naplňování?

Ano, jsou. Každý červenec se scházejí představitelé vlád zapojených států a podávají zprávu o tom, co konkrétně pro naplnění cílů dělají. V roce 2019 se bude konat také celosvětový summit, na kterém se zhodnotí snaha v celosvětovém měřítku. Letos v červenci se sejde několik desítek členských zemí a předloží zprávu: tohle teď právě děláme, tohle jsou naše konkrétní výsledky. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že mnoho vlád − ne všechny, ale skutečně mnoho − už zakomponovalo naplňování cílů do svých národních strategií a už nyní například směřují k větším investicím do obnovitelných zdrojů energie, což je jedna z hlavních podmínek tohoto projektu. Má pomoci odklonu od uhlí, ropy a plynu k solární a větrné energii a dalším typům obnovitelných zdrojů. A to už se na mnoha místech opravdu děje. Velmi důležité kroky také podnikly univerzity mnoha států světa. Mění učební látku, představují studentům nové programy udržitelného rozvoje a spolupracují s vládami na propagaci cílů udržitelného rozvoje. Nedávno jsem byl v jihovýchodní Asii, kde je už nyní hodně takových aktivit na pořadu dne. Takže máme první náznaky, že mnoho zemí bere SDG cíle skutečně vážně a mění je v politickou realitu.

HN: Které země jsou v tom nejdál?

V Evropě je dobrým příkladem Švédsko. Zmobilizovalo byznysový sektor, vědce i vládu, aby se naplňování cílů skutečně dařilo, a dělá velké kroky ve změně své energetiky. Velmi seriózně na cílech pracuje také Německo a z rozvojových zemí překvapivě Čína vykazuje obrovskou snahu. Má pětileté plány rozvoje a cíle zakomponovala přímo do jádra svých pětiletek. Hlavně co se týče omezení znečištění, rozvoje měst a vývoje nových technologií. A to je velmi důležité, protože Čína má ve světové ekonomice stále významnější roli.

HN: Kdo dohlíží na naplňování cílů?

Spojené národy jsou odpovědné za koordinaci snahy jednotlivých států světa. Ale přímou odpovědnost mají skutečně národní vlády jednotlivých států. Protože právě vlády členských států se pod naplňování cílů podepsaly.

HN: Ve Spojených státech mají SDG cíle velkou podporu například u celebrit. Jak tohle téma bere americká veřejnost?

Právě teď máme velký problém. Zaprvé mnoho lidí o cílech SDG vůbec neví, za druhé hodně lidí, kteří o nich vědí, je podporuje, ale naše vláda ve Washingtonu je nepodporuje vůbec. Prezident Donald Trump není právě podporovatelem těchto témat a myslím si, že pravděpodobně o cílech udržitelného rozvoje nemá ani tušení. Obávám se, že tohle je současná politická realita ve Spojených státech. V některých zemích slyšíte, jak prezident nebo předseda vlády mluví o cílech SDG, v jiných o tom neuslyšíte ani slovo. Spolupracuji s mnoha politiky, s mnoha celebritami i vědci, abychom cíle udržitelnosti propagovali, i když to současná vláda nepodporuje. Když dám konkrétní příklad: každý rok se v září v New Yorku koná koncert, kam chodí okolo 70 tisíc lidí a vystupují tam velmi slavní hudebníci, jako třeba Beyoncé. Během koncertu zazní mnoho poselství o naplňování udržitelného rozvoje a vysílá se to na celosvětových televizních kanálech. Tohle je extrémně důležité. Jedna věc je podepsat dokumenty na půdě OSN a druhá je dosáhnout toho, aby veřejnost tyto cíle brala vážně. Naše vlády nemusí být vždy nakloněny změně, dokonce i když je to změna k lepšímu. Ale naším úkolem je vytvořit na ně tlak, aby udělaly správnou věc.

HN: Co Česká republika, jak si zatím v naplňování cílů stojíme?

Spolu se skupinou, kterou vedu pro generálního tajemníka OSN, jsme vytvořili hodnocení nazvané SDG Index. Je to měřítko pro všechny země a každý stát je hodnocený za to, jak se mu daří cíle udržitelnosti naplňovat. Lidé mohou tento žebříček najít on-line na www.sdgindex.org. Je v něm umístění jednotlivých států společně s informací, jaký problém je v té které zemi zásadní. Česká republika se umístila docela dobře, na 15. místě ze 149 hodnocených států světa. Jedním ze slabších míst jsou u vás uhlíkové zplodiny z energetiky, to je výsledkem vaší výrazné závislosti na uhlí. Další slabé místo Česka je celkem malé množství inovací v byznysu. Jedním z cílů je totiž inovativní ekonomika, ale množství patentů a technologický vývoj nejsou v Česku na takové úrovni, na jaké by měly být. A dalším slabším místem, alespoň podle našich dat, je příliš nízké zastoupení žen v českém parlamentu. Veřejnost v konkrétních zemích by si měla uvědomit tyto jednotlivé slabosti a snažit se s nimi pracovat. Každý jednotlivec může přispět a je jedno, čím zrovna je. Jste student? Můžete studovat, jak ten problém řešit. Když jste byznysmen, zaměřujte se na čistou, férovou a zelenější ekonomiku a tak dále.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat