Férové podnikání je v tuzemsku trendem. Češi ho vyžadují

Před dvěma lety se svět dohodl, že se stane lepším. V září 2015 všech 193 států OSN na summitu v New Yorku podepsalo, že se budou snažit naplňovat cíle udržitelného rozvoje − takzvané cíle SDG (Sustainable Development Goals).

Konkrétně je to 17 ambiciózních úkolů, které má lidstvo splnit do roku 2030 a které zasahují do různých oblastí: například podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů nebo celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost. Umožnit všem ženám zapojit se do ekonomického a veřejného života, zajistit vzdělání všem dětem bez rozdílu, dosáhnout regulace rybolovu, zastavit plýtvání potravinami nebo předcházet suchu, záplavám a dalším hrozbám spojeným se změnou klimatu.

Česko je před Lucemburskem

Za dva roky od vytyčení těchto cílů se začínají projevovat konkrétní výsledky. Specifická opatření směřující hlavně k zelenější energetice přijalo třeba Švédsko, které chce do roku 2040 vyrábět 100 % své energie pouze z obnovitelných zdrojů.

Co je ČR 2030

V dubnu vláda České republiky přijala strategii rozvoje do roku 2030. Dokument formuluje cíle, kterých by mělo Česko v příštích 13 letech dosáhnout. Jde o celou řadu oblastí: od podpory rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů přes hospodaření s půdou nebo podporu kultury, vzdělávání až po lepší hospodaření s přírodními zdroji. Dokument je pouze vizí, obecně formulovaným cílem. Jeho naplňování mají na starosti jednotlivá ministerstva a další státní instituce.

Ani Česká republika není nijak pozadu. Podle takzvaného SDG Indexu, který sestavují experti z kabinetu tajemníka OSN a který podle mnoha kritérií určuje, jak se plnění úkolů jednotlivým zemím daří, je Česko na úctyhodném 15. místě ze 149 hodnocených států. Je dokonce před Lucemburskem, Slovinskem či Spojenými státy.

Férovost řeší i malé firmy

Pozitivní je i postoj Čechů k udržitelnému rozvoji, hlavně ke společenské odpovědnosti v byznysu.

Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos se stále více Čechů zajímá o aktivity firem z hlediska CSR − společenské odpovědnosti.

Narůstá počet lidí, pro které je důležité, jestli se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně. Uvedlo to 79 % dotázaných, před rokem to bylo o 3 procentní body méně. I v rozhodování při nákupu produktů či služeb má společenská odpovědnost větší význam než před rokem, je důležitá pro 61 % Čechů, před rokem to bylo 55 %. Celkem 35 % české populace si dokonce spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu, před rokem to bylo o 11 % méně.

"Vnímám velké pokroky české veřejnosti už v několika posledních letech," říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (Incien), který se věnuje udržitelnosti a chytrému nakládání s odpady, takzvanému oběhovému hospodářství.

"Když jsme před dvěma lety založili Incien, byl o oběhovém hospodářství jeden článek na internetu. Dnes nás oslovují desítky obcí, malých firem i korporátů a mluví o tom, že jsou jim tyto principy blízké, vidí v nich obrovské příležitosti a aktivně si stanovují celkem ambiciózní cíle. Změna klimatu přichází rychleji, než jsme čekali, a firmy závislé na přírodních zdrojích jsou mezi prvními průkopníky," dodává Jonášová.

A do trendu naskočily i firmy, které přicházejí se stále více propracovanými CSR strategiemi na několik let dopředu. Dominují hlavně témata zelených technologií, pomoc znevýhodněným dětem a handicapovaným. "Celkové povědomí o tématech CSR v Česku narůstá, připojují se nejen velké korporace, ale i středně velké a malé společnosti, které mohou tuto oblast dále obohatit," říká Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů ve Škodě Auto. "V naší strategii společenské odpovědnosti máme stanoveny čtyři priority: dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, péči o děti a bezbariérovou mobilitu," dodává Kadera.

Celebrity podporují udržitelnost

Česká republika si v cílech SDG drží jedno zajímavé prvenství. Je vůbec první zemí na světě, která uspořádala soutěž Ceny SDGs.Ocenění jsou určena firmám a organizacím, které se angažují v oblasti udržitelnosti − ať už v ochraně životního prostředí, klimatu, v podpoře komunity, diverzity nebo třeba férovým přístupem k zaměstnancům. Ceny byly slavnostně předány 27. května v Černínském paláci v Praze.

Akci organizuje Asociace společenské odpovědnosti společně s Úřadem vlády, centrem OSN v Praze a Českou rozvojovou agenturou. Do soutěže se přihlásilo celkem 215 projektů. Tak velký zájem o soutěž, která je teprve v začátcích, organizátory překvapil.

"Původně stanovený cíl získat pro první ročník 50 projektů jsme zečtyřnásobili. Stejně tak nás překvapila kvalita projektů a jejich rozmanitost včetně toho, že své projekty do cen přihlásily nejen velké korporace, ale i mikropodniky, města, kraje, či dokonce ministerstva," upřesňuje Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Téma cílů udržitelného rozvoje podporuje také řada světových celebrit. Ve videu, které na propagaci cílů vzniklo, účinkuje například herec Leonardo DiCaprio, známý bojem proti změně klimatu, kuchař Jamie Oliver, herečky Charlize Theronová či Jennifer Lopezová, vědec Stephen Hawking i šéf Microsoftu Bill Gates.

Tuzemsko, stejně jako mnoho dalších signatářských zemí, už zakomponovalo naplňování cílů SDG do své národní politiky. Česká vláda přijala letos v dubnu strategii rozvoje Česká republika 2030, která je jakýmsi návodem pro jednotlivá ministerstva, kam se bude země v příštích 13 letech ubírat.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat