Fórum dárců představilo priority pro nadace a nadační fondy 2024+

23. 2. 2024 – Veřejně prospěšným sektorem čím dál častěji zaznívají otázky, kde hledat finanční zdroje a nové dárce. Vliv současné situace tak neziskovým organizacím přináší řadu změn a nové výzvy. Fórum dárců proto uspořádalo začátkem tohoto roku členské setkání Asociace nadací a Asociace nadačních fondů věnované výzvám, které rok 2024 nadačním subjektům přináší, a v rámci společné diskuse byly formulovány tři stěžejní priority pro nadační práci.

 

Vliv aktuální situace na financování neziskových organizací ukazuje, že v současné době pokles darů od firem či jednotlivců zaznamenalo celkem 41,6 % organizací. Pro 8 z 10 organizací se přitom jedná o hlavní zdroj jejich financování. Navíc z našich statistik vyplývá, že celkem 33 % dárců očekává, že bude darovat letos méně než v předchozím roce, říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a dodává „v tomto roce proto vidíme jako důležité, zaměřit se ve veřejně prospěšném sektoru na 3 zásadní priority, které mohou udržet kvalitu
a stabilitu nadační práce. Hlavními pilíři jsou určitě vztahový marketing či mezisektorová spolupráce.“

 

Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondůAsociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů. V lednu tohoto roku proto Fórum dárců uspořádalo členské setkání Asociace nadací a Asociace nadačních fondů věnované výzvám, které tento rok nadačním subjektům přináší, kdy byly v rámci společné diskuse formulovány:

 

 • 3 stěžejní priority pro nadační práci:
  • Vytváření nových synergií a podpora mezisektorové spolupráce při financování veřejně prospěšných aktivit.
  • Podpora obrazu společensky odpovědného investování v mediálním prostoru.
  • Dlouhodobá kultivace vztahů s individuálními a firemními dárci.

 

Mezisektorová spolupráce se může stát klíčovou inovací v rozvoji dárcovství, neboť využitím spolupráce subjektů z různých sektorů (firemní, neziskový a veřejná správa) nastává synergický efekt, který je pro všechny zúčastněné obohacující a dává možnost dosáhnout společně daného cíle. Stejně tak vztahový marketing je pro udržitelné partnerství nepostradatelný. A navíc jej mohou využít všechny typy neziskových organizací, velké i malé,“ doplňuje Klára Šplíchalová.

 

Fórum dárců již přes 25 let rozvíjí české filantropické prostředí a přináší každoročně data z oblasti dárcovství nejen v ČR. Již během minulého roku upozorňovalo na neblahou situaci v tomto sektoru společnosti, kdy na základě průzkumů, které pravidelně připravuje, byl již výrazně patrný pokles individuálních i firemních darů. Téměř pětina organizací (19,1 %) se dokonce potýká s poklesem obou typu darů současně.  

 

 • Téměř ¾ organizací (73 %) podnikají v současnosti opatření proti poklesu příjmů:
  • hledají nové zdroje příjmů a příležitostí
  • mění marketingovou komunikaci
  • zaměřují se na vlastní doplňkovou výdělečnou činnost

 

Z aktuálních dat ale také vyplývá, že došlo k nárůstu důvěry ve veřejně prospěšné aktivity – v současné době neziskovým organizacím důvěřují téměř dvě třetiny Čechů (62 %). Meziročně se tak zvýšil podíl lidí, kteří považují podporu veřejně prospěšného sektoru za důležitou součást firemních aktivit. Tento názor sdílí více než tři čtvrtiny dotázaných (76 %, v roce 2022 67 %). Celkem 50 % zaměstnanců pak uvádí, že jejich firma koná veřejně prospěšné aktivity a 33 % zaměstnanců se do aktivit pořádaných zaměstnavatelem zapojuje.

 

 Měla by být podpora veřejně prospěšného sektoru součástí firemních aktivit?

 

 

Aktuální data dárcovství nejen v české republice najdete online v unikátní Mapě dárcovství.

 

 

Celá tisková zpráva k dispozici ZDE.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat