FÓRUM DÁRCŮ OCENILO VÝRAZNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO DÁRCOVSTVÍ

22. 6. 2022 - Během slavnostního předávání Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie bylo oceněno 15 osobností ve třech kategoriích – osobnost nadačního sektoru, osobnost filantropie a sbírkový hrdina či hrdinka. Akci moderovala opět Monika Valentová a hostem letošní akce byla stand-up komička a moderátorka Lucie Macháčková.

Smyslem Cen Fóra dárců je vyzdvihnout důležitou činnost osobností, pro které solidarita a filantropie nejsou jen slova, ale jsou pro ně hodnotami, které dokáží naplnit významným obsahem,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Ocenění pro osobnosti nadačního sektoru 2022 získal za výjimečnou podporu nadačního sektoru v České republice Petr Pithart, jenž stál u zrodu Nadačního investičního fondu v 90. letech, díky kterému byly státem poskytované finanční prostředky pro neziskové organizace a pozornost společnosti se tak zaměřila více i na tento důležitý, a do té doby často opomíjený, sektor. Za dlouhodobou podporu občanské společnosti a nadačního sektoru byl oceněn Pavel Bratinka, který upozorňoval na nezastupitelnou roli dobrovolných aktivit občanů pomáhajících druhým lidem od samotného vstupu do politiky v roce1989.
Cenu In memoriam v této kategorii získal Václav Vejdovský (cenu převzala Dagmar Sýkorová z Nadace prof. Vejdovského) za celoživotní podporu zrakově hendikepovaným
a aktivní přístup v oblastech vzdělávání, vědy a zdraví. Cenu si všichni ocenění převzali z rukou Jiřího Váni, manažera charitativních projektů České televize.

Osobnosti filantropie 2022

Ocenění v kategorii Osobnost filantropie 2022 předala Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, místopředsedkyni PČR Jitce Seitlové za významnou podporu veřejně prospěšných témat a občanské společnosti. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, klimatická změna, evropská integrace, ale i doprava nebo sociální témata

a ochrana základních práv občanů. Další filantropickou osobností se stala Zlata Maděřičová za aktivní osobní podporu komunitních projektů v regionu, neboť iniciovala vznik Jihomoravské komunitní nadace a od počátku ji také vede a v malé komunitě a bez zdrojů a velkých dárců rozběhla řadu sousedských aktivit (kalendář Šohaji, bleší trhy, kniha Víchernice, debaty s osobnostmi, komunitní vaření). Galerista Martin Kodl získal v této kategorii ocenění za dlouhodobou podporu veřejně prospěšných organizací a projektů. Díky jeho charitativní činnosti se dostalo podpory organizacím, jako jsou Český svaz ochránců přírody, Česká ornitologická společnost, Nadační fond Kolowrátek, Paměť národa, Vojenský fond solidarity, Konto Bariéry a Centrum Paraple.

Za významnou osobní podporu a pomoc ohroženým dětem byl oceněn Rostislav Kuneš, neboť dlouhodobě podporuje nadační fond Rozum a Cit. V roce 2017 uspořádal jménem svého projektu RAREWINE první charitativní degustaci a aukci vzácných vín. Od té doby se tato akce opakuje každý rok a za 4 roky jejího pořádání se podařilo pro Nadační fond Rozum a Cit získat 663 tis. Kč.

Za významnou osobní podporu a pomoc rodinám dětí s autismem byla oceněna paní Irena Vítovcová, která založila občanské sdružení ProCit. Na základě vlastní zkušenosti s autismem vybudovala organizaci, která pomáhá zkvalitnit život mnoha rodinám s dětmi s autismem a pořádá odborné, osvětové i volnočasové aktivity.

David Kalina získal cenu filantropie za významnou osobní podporu výcviku asistenčních psů, jelikož významně podporuje pravidelně organizaci Pomocné tlapky, a to od roku 2015. Díky jeho příspěvkům se tak podařilo připravit již 7 asistenčních psů. I v této kategorii byla na závěr udělena cena In memoriam, a to Asafu Auerbachovi (cenu převzala Pavla Gomba, ředitelka UNICEF). Pan Auerbach byl jedním z tzv. „Wintonových dětí“, které byly v roce 1939 zachráněny před transportem do koncentračních táborů. Když se vrátil po válce zpět do Československa, zjistil, že se stal sirotkem. Před 18 lety mu z tohoto důvodu začal být vyplácen tzv. sirotčí důchod, jenž dostávají ti, kterým jako neplnoletým zemřeli rodiče během nacistické okupace. Asaf Auerbach si nikdy nepřestal vážit pomoci, které se mu dostalo jako dítěti, a proto se rozhodl věnovat každý měsíc dvě třetiny tohoto důchodu UNICEF jako Přítel dětí. 

V kategorii Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2022 byly oceněny čtyři osobnosti, které v roce 2021/2022 zrealizovaly transparentní sbírku, jež byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací. Ceny předal Jakub Knězů, ředitel Etincelle, o.s., který také poskytl část cen pro oceněné osobnosti.

Sbírkovými hrdiny se pro letošní Ceny Fóra dárců stal Igor Orozovič, herec a muzikant, člen Činohry Národního divadla, který se rozhodl v průběhu pandemické krize poskytnout vzpruhu veškerému zdravotnickému personálu pomocí toho, co umí nejlépe. Složil a nahrál píseň Hippokratova armáda, která dodávala sil nejednomu lékaři či zdravotní sestře. Píseň pomáhala nejen svými tóny, ale i výnosem skrze stejnojmennou veřejnou sbírku, v níž se vybralo přes jeden milion korun.

Za sbírku na pomoc Nadačnímu fondu Sudička, který aktivně podporuje oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze, konkrétně Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid, které se systematicky zabývá nitroočními záněty, byla oceněna Hana Ulmanová.

Dalším sbírkovým hrdinou se stal David Solnař, který na začátku března letošního roku přišel s nápadem realizace veřejné sbírky v rámci fotbalového zápasu pražských rivalů Sparta - Slavia s názvem Derby pro Ukrajinu!. Tato sbírka pro Člověka v tísni měla za cíl pomoci se zajištěním humanitárních potřeb pro oběti konfliktu na Ukrajině. Díky jeho iniciativně se během zápasu podařilo vybrat neuvěřitelné 4 miliony korun.

Petra Jirglová byla oceněna jako sbírková hrdinka za inspirativní podporu veřejně prospěšných sbírek. Svým blogem dokázala zapojit veřejnost, i tu obornou, do pomoci chlapečkovi od narození opuštěnému v nemocnicích. Do sbírky, kterou Petra iniciovala, se zapojilo 910 dárců částkou 380 000 Kč. Podařilo se tak zajistit nejen stabilní zázemí pro chlapečka, ale výtěžek zaplatil rehabilitace, na které by pěstoun nebyl schopný z příspěvků ušetřit.

Záznam ze slavnostního předávání Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie 2022 natáčela v přímém přenosu Česká televize, která byla také partnerem akce, a záznam je přístupný v archivu iVysílání ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000471/22225400302

Výsledkovou listinu a kompletní fotogalerii k Cenám Fóra dárců pro osobnosti filantropie a nadačního sektoru najdete na: www.cenyforadarcu.cz, medailony jednotlivých oceněných osobností jsou zveřejněny na stránkách galerie ambasadorů dárcovství: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/ambasadori.html?rok=2022

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat