Fórum dárců mapuje přístup k dárcovství

Nadace a fondy jsou štědřejší, pravidelných individuálních dárců přibylo jen jedno procento.

Fórum dárců představilo 28. listopadu na devátém ročníku Dárcovského summitu žebříčky nadací a nadačních fondů a už potřetí díky Mapě dárcovství přináší nová data a trendy v dárcovství v Česku. Díky spolupráci s agenturou InsightLab také v zemích Visegrádské čtyřky.

Letos se Dárcovský summit s podtitulem Filantropie a dárcovství 2020+ odehrál v Prague StartUp Market v Holešovicích. Přivítal například signatářku Charty 77 Věru Roubalovou nebo zmocněnce vlády Slovenské republiky pro rozvoj občanské společnosti Martina Giertla.

 

Nejvíce rozdělila Nadace Dobrý anděl, z firemních byla nejštědřejší Nadace ČEZ

 

V roce 2018 dárci věnovali na veřejně prospěšné aktivity 8,45 miliardy korun. „Podle zjištění Fóra dárců darovaly 4 miliardy korun firmy, 1,8 miliardy nadace a fondy, 2 miliardy individuální dárci, 650 milionů vynesly veřejné sbírky, a z toho 41 milionů poslali dárci prostřednictvím dárcovských SMS,“ představuje nová čísla výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Žebříčky nadací a fondů ukazují, že nadace a nadační fondy v roce 2018 rozdělily 1,774 miliardy korun, tedy o více než 90 milionů více než v roce 2017.

Česko má dnes unikátní pozici v rámci postkomunistických zemí, neboť tu funguje nadační sektor, ať už jde o občanské či firemní nadace. „Když se podívám například do Polska, fungují tam většinou takzvané operující nadace, které nemají žádné nadační jmění, stabilitu, fungují z roku na rok. A podobné je to například i v Maďarsku a částečně i na Slovensku,“ vysvětluje Šplíchalová.

Nefiremní nadace a fondy investovaly v roce 2018 do veřejně prospěšných projektů přes 1,070 miliardy korun, o 65 milionů korun více proti předešlému roku. Nejvíce v roce 2018 opět rozdělila nadace Dobrý anděl, a to 232 milionů korun.

Firemní nadace a fondy loni celkem rozdělily více než 704 milionů korun, o 27 milionů více než v předešlém roce. Největším firemním dárcem je opět Nadace ČEZ, která rozdělila více než 175 milionů korun.

Mezi TOP deset nadací a fondů patří za rok 2018 kromě Dobrého anděla a Nadace ČEZ ještě také Nadační fond Avast, Nadace Agrofert, Nadace The Kellner Family Foundation, Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Prague Civil Society Centre, nadační fond, Nadace GCP, F-nadace a Nadace Charty 77 – Konto Bariéry.

Tuzemské nadace a fondy nejvíce finanční podpory směřují na vzdělání a výzkum, pomoc sociálně znevýhodněných skupinám, dětem a také lidem se zdravotním postižením.

Zatímco podpora profesionálních dárců, tedy nadací a nadačních fondů roste každým rokem o desítky milionů korun, podpora individuálních dárců roste jen velmi zvolna. Pouze 14 procent lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, což je jen o procento více proti předešlému roku. Pravidelně nebo příležitostně daruje 41 procent lidí. Aktivnější v přispívání jsou ženy (48 procent) než muži (35 procent).

 

O informace, jakým způsobem organizace využívají poskytnuté finanční prostředky, se zajímá 64 procent lidí. Aktivně vyhledává informace o způsobu využívání

poskytnutých peněžních prostředků 39 procent lidí. Nejčastějším zdrojem informací jsou přitom webové stránky (82 procent).

 

Fake news o veřejně prospěšném sektoru ovlivňují především lidi nad 60 let

 

Z hledání odpovědí, zda takzvané fake news ovlivňují mínění o veřejně prospěšném sektoru a chuti veřejnosti podporovat charitativní projekty, vyplynulo, že nesmyslným výrokům věří především lidé nad šedesát let, a to ve všech zemích Visegrádské čtyřky. „Pozitivní však je, že 71 procent respondentů zastává názor, že veřejně prospěšný sektor odvádí lepší práci než v minulosti,“ uvedla výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Ne už tak pozitivní je však fakt, že sice přes 73 procent Čechů (79 procent Slováků, 82 procent Poláků a 78 procent Maďarů) podle průzkumů agentury InsightLab sleduje zpravodajské informace o veřejně prospěšných organizacích, ale až 50 procent lidí nerozezná pravdivé výroky o neziskových organizacích od nepravdivých až nesmyslných.

Jen 54 procent Čechů si uvědomuje, že nejvíc státem financovaná nezisková organizace je fotbalová asociace, 41 procent respondentů věří, že lidé v neziskovkách mají pracovat zadarmo a 33 procent, že všechny potřebné sociální a zdravotnické služby zajišťuje stát,“ upozorňuje Šplíchalová.

Další data o dárcovství nejen v Česku najdete od 28. listopadu 2019 v unikátní Mapě dárcovství na webu Fóra dárců Donorsforum.cz. Podrobné žebříčky nadací a nadačních fondů najdou od 28. listopadu zájemci na webu Donorsforum.cz a také v již tradiční příloze Hospodářských novin Nejlepší nadace a fondy.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat