Darovat Má Smysl – 20 let s DMSkou. Dárci díky ní poslali již téměř 1 mld. korun.

5. 2. 2024 – Úspěšná dárcovská SMS letos slaví 20 let. Fórum dárců proto bude letos rekapitulovat veškeré historické úspěchy a dlouhodobý vývoj tohoto stabilního, důvěryhodného a nejdlouhodobějšího dárcovského nástroje v Česku. Představí tak DMSku jako dárcovský unikát světového formátu, který se neustále posouvá a jde s dobou, je transparentní, a především dlouhodobě a stabilně pomáhá a funguje. Za dobu své 20leté existence dárci skrze DMSku odeslali více než 26 mil. textových zpráv a podařilo se vybrat téměř 1 mld. korun.

  

„DMSka je jedinečný a ryze český projekt mobilního online dárcovství, který u nás funguje již od roku 2004. Od tohoto roku prostřednictvím dárcovské SMS dárci poslali neziskovým organizacím téměř 1 mld. korun (923 737 719 Kč), což je 26 059 254 dárcovských SMS,“ dodává Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a doplňuje: „jedná se o dárcovský ekosystém, který je za rovných podmínek dostupný všem organizacím a zároveň je schopný se neustále vyvíjet a jít s dobou. Za poslední roky DMSka prošla několika inovacemi – je možné skrze ni darovat opakovaně, získat potvrzení o daru a dárce si také může vybrat ze čtyř cenových hladin. Navíc funguje napříč celou Českou republikou a podporuje organizace ve všech regionech.“

 

 • Do 1 mld. Kč zbývá DMSce necelých 80 milionů – kdy se je podaří vybrat?

Během tohoto jubilejního roku bude Fórum dárců postupně skrze organizace, které tento dárcovský nástroj na principu posílání SMS zpráv využívají, představovat úspěšné DMS projekty
a významná čísla v oblasti dárcovství, jež díky DMSce během 20 let významně podpořily veřejně prospěšný sektor a umožnili dárcům být součástí transparentního a vysoce efektivního způsobu, jak pomáhat.

 

Trvalou DMS využívá stabilní základna dlouhodobých dárců

Prostřednictvím pravidelné měsíční DMS podpory darují lidé již třetím rokem přes 21 mil. Kč ročně

 

V rámci kampaně Darovat Má Smysl budou připraveny podcasty a video rozhovory se zástupci operátorů, APMS, ATS a s čelními představiteli neziskových organizací, zveřejněna data
i srovnání z posledních let a významné milníky v celé historii dárcovské SMS.

 

Jelikož se DMSce podařilo za 20 let vybrat dary v hodnotě dosahující téměř 1 miliardy korun, je od konce ledna na webových stránkách darcovskasms.cz spuštěno počitadlo, které bude načítat dary a ukazovat aktuální stav, který do této částky zbývá.

 

Dlouhodobě nejpopulárnější cenovou hladinou je DMS 90

Od jejího spuštění v březnu 2017 lidé darovali prostřednictvím DMS 90 celkem 234 mil. Kč
(
60 % z celkového objemu za období III/2017 – XII/2023)

 

 • Darovat Má Smysl již 20 let

DMSka za celou dobu své existence ukázala, že darovat má smysl a stala se silným fundraisingovým nástrojem – naplnila tak moderní vizi dárcovství, kdy plní funkci efektivního propojení dárců a neziskových organizací, neboť obě skupiny se mohou spolehnout, že právě díky tomuto nástroji mají jistotu, že vzájemná podpora pomáhá tam, kde má a je to okamžitě vidět. Tedy během akutních živelních katastrof, válečných konfliktů, celospolečensky náročných situací, ale stejně tak i v soustavné a dlouhodobé podpoře veřejně prospěšných činností, díky nimž je možné udržet a rozvíjet stabilní společnost.

 

 • Rekordní měsíc: leden 2005 – téměř 42 mil. Kč
  • Proč? – humanitární katastrofa následkem tsunami v Indickém oceánu
 • Rekordní rok: 2021 – více než 90 mil. Kč
  • Proč? – mimořádná vlna solidarity s lidmi zasaženými červnovým tornádem na jižní Moravě
 • Rekordní akce: benefiční koncert 1. března 2022 – necelých 22 mil. Kč
  • Proč? – podpora lidí zasažených válkou na Ukrajině

 

Tato všestrannost navíc rezonuje napříč generacemi a DMSka tak má díky své jednoduchosti velký dosah a necílí pouze na vybrané cílové skupiny dárců.

Dárcovská SMS se zároveň neustále vyvíjí a posouvá dál. Koncem roku 2022 získala čtvrtou cenovou hladinu, a to v hodnotě 190 Kč. Již za jeden rok se v rámci benefičních akcí stala nejúspěšnější DMSkou – Adventní koncerty České televize se v roce 2022 díky ní staly historicky nejzdařilejšími a během Velikonočního pondělí prostřednictvím DMS dárci přispěli na sbírku Pomozte dětem téměř 4,6 mil. Kč a více než polovinu z vybraných prostředků tvořila právě DMS 190.

 

Od jejího spuštění v listopadu 2022 lidé prostřednictvím DMS 190 darovali celkem 19 mil. Kč

 

Což poukazuje na to, jak efektivně tento nástroj působí i v online době, kdy mají dárci na výběr více platebních metod, jak pomoci.

 

 

Více informací o dárcovské SMS najdete na www.darcovskasms.cz.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Podívat se můžete také na prezentaci Zajímavosti o DMS.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat