Dárcovský summit vol. 2020

Filantropie a dárcovství – trendy, čísla a postoje ve světle současné společenské situace. Tak zní téma desátého ročníku Dárcovského summitu, který letos neproběhne tak, jak jsme zvyklí, přesto se ale 26. listopadu uskuteční. A to v podobě video rozhovorů, které budou reflektovat aktuální situaci v tuzemském dárcovství.  

Jelikož nám aktuální situace neumožňuje setkat se společně v rámci každoroční celodenní akce, kterou již tradičně Fórum dárců ve spolupráci s odborníky připravuje, rozhodli jsme se pro formu video rozhovorů. Ty povede Daniela Písařovicová a budeme je pro širokou veřejnost postupně zveřejňovat na našich webových stránkách a sociálních sítích právě od 26. listopadu.

Trendy a současnou situaci v dárcovství včetně aktuálního průzkumu veřejného mínění představí výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová a Radek Jiřičný z agentury InsightLab

O svém pohledu na pomoc druhým a motivaci k zapojení se do veřejně prospěšné činnosti a podpoře UNICEF bude mluvit Patrik Eliáš, hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF.

Sociální psycholog a ekopsycholog Jan Krajhanzl promluví o tom, jak vnímá postoje a chování veřejnosti v aktuální krizové situaci. A co vidí jako klíčové pro rozvoj altruismu a solidarity. 

 

Jiří Ptáček, starosta městské části Prahy 3, vyjádří svou zkušenost s rolí municipalit a spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi.

Petr Hutla, člen představenstva ČSOB, představí odpovědné chování firmy v nelehkých společenských situacích. 

O podpoře neziskového sektoru Českou televizí a oblasti charity bude mluvit Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČT edu.

Záštitu nad 10. ročníkem Dárcovského summitu převzala senátorka Miluše Horská a radní hlavního města Prahy, Milena Johnová.

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat