Ceny Fóra dárců 2020

Ceny Fóra dárců letos změní svou podobu. Ačkoli neproběhne slavnostní předávání tak, jak jsme zvyklí, všechny oceněné organizace postupně představíme společně s jejich projekty na našich sítích a webech. Věříme, že i v této formě to bude přínosné jak pro oceněné, tak i pro širokou veřejnost.

V červnu jsme opět vyhlásili osobnosti Filantropie a Nadačního sektoru. Letos navíc i kategorii Hrdina/ka filantropie. Cenu veřejnosti v Cenách Fóra dárců v kategorii Osobnost filantropie si v červnu převzal Viliam Sivek. Ocenění získali také Zdeněk Svěrák, Hana Bučková, Richard Smejkal, Maria Křepelková a Eva Knappová. 

Ocenění předala výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová také Osobnostem nadačního sektoru. Letos se mezi ně zařadili Dagmar Havlová, Vendula Pizingerová a Hana Frištenská Štarková. Čestné uznání Fŕa dárců obdržela S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká.

Letos jsme ceny rozšířili o kategorii Hrdina/ka filantropie. Mezi oceněnými byli Nora Fridrichová, Lukáš Huňka a Josef Šedlbauer. 

Slavnostní atmosféru si můžete připomenout zde: https://www.youtube.com/watch?v=a6lecHl8w0o&feature=emb_logo

Koncem listopadu nás čeká vyhlášení Cen Fóra dárců v kategoriích Komunikace a Sbírky.

I v letošním, po všech stránkách náročném roce, do Cen Fóra dárců organizace a firmy přihlásily spoustu zajímavých projektů. Můžeme prozradit, že nejvíce se nám jich sešlo v kategorii veřejně prospěšný spot. Jsme potěšeni, že i přes nepřízeň událostí se organizace snaží udržet si svůj standard a profesionalitu. Proto jsme se rozhodli, že Ceny Fóra dárců letos proběhnou, ačkoliv bez slavnostního vyhlášení. O oceněných organizacích a projektech budeme informovat i širokou veřejnost skrze naše webové stránky a sociální sítě, kde bychom postupně všechny oceněné představili.

V neposlední řadě děkujeme také všem členům komise, kteří již obdrželi veškeré podklady a pečlivě se všemi projekty probírají. Po jejím zasedání Vám je také představíme, stejně jako jejich vyjádření k letošnímu ročníku.


Podobně jako v předchozích třech letech se mohly neziskové organizace hlásit také do Speciální ceny České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost. Vítězný spot Česká televize odvysílá v roce 2020.

Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu, tentokrát to bude 26. listopadu. Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců – oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.

Veškeré informace k Cenám Fóra dárců najdete na www.cenyforadarcu.cz

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat