Cena Josefa Vavrouška

Environmentální Cena Josefa Vavrouška, udělovaná Nadací Partnerství na počest prvního polistopadového ministra životního prostředí, otevírá nominace pro 24. ročník. Novinkou je pro letošek kategorie pro mladé do 33 let s příznačným názvem Ekozásek roku. Lidé mohou na www.cenajosefavavrouska.cz posílat své tipy také za výjimečný počin na poli ochrany životního prostředí a za celoživotní přínos pro udržitelný rozvoj a ekologii.

Partnerem nové kategorie Ekozásek roku je přímo rodina Vavrouškova, která věnuje finanční odměnu pro vítěze. „Všichni mladí lidé, kteří dospěli maximálně do kristových let, tedy 33 let včetně, mohou být nominováni v kategorii Ekozásek za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí,“ líčí Eva Vavroušková, partnerka Josefa Vavrouška.

„Již vloni porota ceny vyzdvihla aktivitu dvou mládežnických hnutí: Fridays for Future a Limity jsme my. To nás inspirovalo více pracovat právě s polistopadovou generací, vždyť to jsou právě lidé, kteří v rukou drží budoucnost naší planety,“ doplňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství pro strategické projekty.

Mezi držitele prestižního ocenění patří přes čtyřicet osobností z Česka i zahraniční, mezi nimi také filozof Erazim Kohák, několik ex-ministrů životního prostředí, řada vědců, podnikatelů, ale i zemědělců, politiků nebo pedagogů. Loňskými laureáty jsou přírodovědec, a ekologický novinář Ivan Makásek a zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. O vítězích rozhoduje 14 členná odborná porota

Environmentální cenu Josefa Vavrouška vyhlašuje Nadace Partnerství na počest předního českého ekologa a bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Od jeho předčasného úmrtí v Tatrách letos uplyne pětadvacet let. Kdo si letos odnese tři skleněné plastiky od akademického malíře Vladimira Kleina, bude jasno 4. června na slavnostním vyhlášení v prostorách Senátu. 

Nominujte do 10. dubna 2020 na www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat