Češi se zlepšují ve třídění baterií. Do speciálních kontejnerů jich vhazují už skoro polovinu

Skoro polovina použitých baterií jde v Česku k recyklaci. Češi třídí baterie stále více, podle statistik neziskové organizace Ecobat jich do speciálních nádob vytřídili 1 638 tun, což je 45 % ze všech baterií, které se v Česku dostaly do oběhu. Trend je přitom výrazně vzestupný, ještě v roce 2013 Češi vytřídili jen necelou třetinu.

Tím, že se v České republice podařilo vytřídit 45 % baterií, splnilo Česko kvótu Evropské unie, která členským státům ukládá vytřídit minimálně toto množství. 

„Dá se předpokládat, že řada zemí bude mít se splněním kvóty problémy. Na začátku minulého roku se odhadovalo, že až dvě třetiny členských zemí tento požadavek nesplní. Během roku, na základě průběžných výsledků, se situace zdála být mírně optimističtější. Ale jak to dopadlo, budeme vědět až v průběhu tohoto roku,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskovky Ecobat, kterou platí výrobci a dovozci baterií a jež má zpětný odběr bateriových článků na starosti.

Nejen že se v Česku daří stále více baterie vybírat a lidé je místo do běžného koše házejí do speciálních červených kontejnerů na ulicích nebo do menších nádob ve firmách či nákupních centrech, ale snižují se i náklady na jejich zpracování.

V roce 2016 klesly náklady na zpracování kila baterií na 21 korun, ještě v roce 2011 to bylo 30 korun na kilo baterek. Prostřednictvím recyklace se dá ze sta kilogramů baterií získat 65 kilo kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku. 

„Z jedné tuny tužkových baterií získáváme zhruba 167 kilo oceli, 210 kilo zinku, 205 kilo manganu, 15 kilogramů niklu a mědi. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt, stříbro a lithium. Takto získané kovy se dají široce využít: od výroby turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů až po autobaterie, CD disky nebo sklokeramické varné desky,“ dodává Kratochvíl.

Celkově povědomí o významu třídění odpadu v posledních letech v Česku stoupá. „Většina Čechů už dnes ví, proč je dobré odpady k recyklaci odevzdávat, a také je odevzdává. Vedle osvěty mělo zásadní vliv na nárůst množství vytříděných baterií to, že sběrná místa jsou stále dostupnější. Červené venkovní kontejnery na sběr drobných elektrozařízení a baterií jsou dnes už téměř na každém rohu. Lidé mohou použité baterie odevzdat při návštěvě v supermarketu, často také na úřadech, firmách nebo ve školách. Kdo jen trochu chce, má cestu k odevzdávání baterií na místech k tomu určených, velmi ulehčenou,“ dodává Kratochvíl.

Sběrných míst na baterie je nyní v zemi více než 20 tisíc. Vysloužilé baterie v Česku musejí přijmout všechny prodejny, které prodávají nové baterie, bez ohledu na značku, velikost a množství. Odevzdávat se mohou i ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů, školách nebo úřadech.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat