ADRA mobilizuje své dobrovolníky

Po středeční výzvě humanitární organizace ADRA se začínají hlásit dobrovolníci, kteří jsou ochotni zapojit se do pomoci v souvislosti se šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 v zemi. Dobrovolníci ADRA budou pomáhat především s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel – osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých a zároveň si nemůžou objednat nákupy on-line.

 

„Organizace ADRA má v celé České republice síť patnácti dobrovolnických center, která ročně vysílají do přijímajících organizací více  než 2700 dobrovolníků. Všichni naši dobrovolníci jsou v souladu se Zákonem o dobrovolnické službě pečlivě vybíráni, proškoleni a pojištěni,“  říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. Organizace ADRA zajišťuje,  aby se k momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch.

 

V současné době jsou do pomoci zapojena dobrovolnická centra v největších městech – v Praze, v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ale i ve Frýdku-Místku, v Havířově, ve Valašském Meziříčí, ve Znojmě, v Břeclavi, Příbrami, v Liberci a v Klatovech.

 

„Z našeho pohledu je v současné situaci velmi důležité, aby pomoc neprobíhala živelně ale koordinovaně. Proto aktivně komunikujeme se zástupci místních samospráv na lokálních úrovních –  se starosty, s vedoucími sociálních odborů a sociálních služeb s cílem vytipování potřebných osob. Naše role v celém procesu pak spočívá v tom, že na základě vzniklé poptávky propojíme našeho dobrovolníka s konkrétním seniorem, který má o donášku zájem. V praxi tak naplňujeme naše hlavní poslání, kterým je propojovat svět těch, kteří pomoc nabízejí s těmi, kteří ji teď nejvíce potřebují,“ uvádí vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková, která v tuto chvíli zastává i roli koordinátora dobrovolnických center při této mimořádné události.

 

ADRA usiluje o efektivní a rychlou formu podpory, průběžně eviduje všechny ochotné dobrovolníky dle místa bydliště, aby k nim mohla „napárovat“ seniora, či jinak ohroženou osobu s nejbližší dojezdovou vzdáleností. Zároveň se však snaží o maximální podporu a bezpečnost svých lidí, kteří se v terénu pohybují: „ADRA pro své dobrovolníky připravila propracovaný manuál pro předávání nákupu tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy. Tento postup je v souladu s doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 a konzultovali jsme jej i se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.", dodává Dagmar Hoferková.

 

CO VÁS ZAJÍMÁ

 

Jsou dobrovolníci ADRA důvěryhodní?

Ano, se všemi dobrovolníky dlouhodobě spolupracujeme na jiných projektech, jsou pečlivě vybráni, proškoleni a pojistěni podle Zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Nyní jsme je vyzvali k mimořádné pomoci v náročné době.

 

Mohu se nyní přihlásit jako dobrovolník k roznášce nákupů?

Nové dobrovolníky pro tuto službu momentálně nevyužíváme. Naši dobrovolníci musí projít proškolením a mít pojištění, což není možné v tak krátké době zajistit. Zájemce o dlouhodobé dobrovolnictví ale samozřejmě stále přijímáme.

 

Jak může dobrovolník pomoci?

Po telefonické domluvě s potřebným seniorem může (s minimálním kontaktem) převzít seznam nákupu s příslušným obnosem, poté nakoupit v obchodě a nákup (potravin, léků) se zbylými penězi a pokladním lístkem bezkontaktně předat zpět.  

 

Kdo může pomoci využít?

Senior (nebo jinak potřebný člověk), který nemůže k zajištění nákupu (potravin, léků) využít jinou možnost.  Nemá přirozenou sociální síť (rodinu, vazby v sousedství, přátele), nemá internet k objednání nákupu on-line, nemá možnost zajistit donášku přes pečovatelskou službu.

 

Kde se mohu jako senior o pomoc přihlásit?

Lze  se obrátit na sociální odbor městského úřadu, popř.i přímo na konkrétní dobrovolnické centrum ADRA - v Praze, v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ale i ve Frýdku-Místku, v Havířově, ve Valašském Meziříčí, ve Znojmě, v BřeclaviPříbrami, v Liberci a v Klatovech.

 

Více na stránkách Adry zde.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat