CARE Česká republika z.s.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Soustředí se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

CARE se zaměřuje na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn či obnovu komunit po katastrofách.

CARE má za sebou sedmdesátiletou tradici pomoci. Na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa.

CARE Česká republika díky podpoře svých dárců v roce 2017 pomohla lidem trpícím podvýživou v Jižním Súdánu, syrským uprchlíkům, uprchlíkům z Jižního Súdánu v Ugandě, podpořila soběstačnosti žen s hendikepem v Gruzii a podílela se na rozvoji ženského podnikání v Etiopii. Celkově působila síť CARE v roce 2017 v 93 zemích světa a pomohla 63 milionům lidi v 950 programech.

Více informací o činnosti CARE a o využití finančních darů můžete najít na www.care.cz.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat