CARE Česká republika z.s.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Soustředí se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, dokud nebudou mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

CARE se zaměřuje na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách. Je zastoupena v 95 zemích světa a většinou přímo na místě, kde ke katastrofě dochází. Zasaženým komunitám poskytuje základní lékařskou péči, pitnou vodu, potraviny, hygienické balíčky, deky a stany. CARE zůstává na místě, i když o krizi již média neinformují, a pomáhá obnovit tamní infrastrukturu. Zároveň CARE bojuje proti hladu a společenským nerovnostem, podporuje vzdělání a rozšiřuje ekonomické příležitosti pro ženy a dívky. Komunity zasažené klimatickou změnou školí v efektivním pěstování odolných plodin a chování dobytka

CARE byla založena v roce 1945 v USA na pomoc válkou zničené Evropě. V letech 1946-1950 poskytla poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun.

CARE Česká republika v roce 2018 podpořila 14 projektů v 6 regionech světa. Například poskytla humanitární pomoc obětem tsunami a zemětřesení v Indonésii. Pomohla s obnovou Mosulu a renovací dvou zdravotnických center. V syrském táboře Areesha zlepšila hygienické podmínky pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo.

I díky laskavé podpoře českých dárců podpořila CARE v roce 2018 více než 56 milionů lidí v 95 zemích světa.

Více informací o činnosti CARE a o využití finančních darů můžete najít na www.care.cz.

Sbírky organizace

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat