CARE Česká republika z.s.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Soustředí se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, dokud nebudou mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

CARE se zaměřuje na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách. Je zastoupena v 100 zemích světa a většinou přímo na místě, kde ke katastrofě dochází. Zasaženým komunitám poskytuje základní lékařskou péči, pitnou vodu, potraviny, hygienické balíčky, deky, stany, buduje přístup k vodě, sanitaci, přístřešky ad. CARE zůstává na místě, i když o krizi již média neinformují, a pomáhá obnovit tamní infrastrukturu. Zároveň CARE bojuje proti hladu a společenským nerovnostem, podporuje vzdělání a rozšiřuje ekonomické příležitosti pro ženy a dívky. Komunity zasažené klimatickou změnou podporuje v efektivním pěstování odolných plodin a chování dobytka, posiluje přípravu a včasné opatření, které snižují následky

CARE byla založena v roce 1945 na pomoc válkou zničené Evropě. V letech 1946-1950 poskytla poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. Dnes je mezinárodní konfederací a CARE Česká republika je její hrdou součástí.

I díky laskavé podpoře českých dárců podpořila CARE v roce 2019 více než 68 milionů lidí v 100 zemích světa.

CARE Česká republika v roce 2019 umožnila například vzdělávání dětí uprchlíků z Myanmaru a Sýrie, zabezpečila potraviny a zvýšila ekonomickou soběstačnost lidí v 3. nejhladovější zemí světa - Čadu, zlepšila zdravotní péči a zdroje obživy obyvatel Nigeru, pomohla obyvatelům Etiopie zajistit přístup k nezávadné vodě, lépe překonávat sucho a přírodní katastrofy. Výstavbou přístřešků z nepálených cihel, opravou studní a podporou spořících družstev zkvalitnila život v táboře Mantapala v Zambii, prohloubila obnovu válkou zdevastovaného Mosulu. Do všech aktivit jsme zapojovali lokální komunitu, příjemci pomoci se vždy aktivně podíleli na zlepšení své životní situace. 

Více informací o činnosti CARE, o využití finančních darů můžete najít na www.care.cz. Sledujte nás také na facebooku –https://www.facebook.com/care.cz

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat