Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Obnova altánu v zahradě Vily Čerych

Obnova altánu v zahradě Vily Čerych

Přispějte k záchraně altánu, který je součástí půvabné zahrady otevřené široké veřejnosti. Pomůžete tím k zachovaní místa s jedinečnou historií, které si oblíbil například Václav Havel, pro budoucí generace.

Nadace rozvoje občanské společnosti
3.5%
  • Vybráno 5 300
  • Přispělo 11 dárců
  • Zbývá 36 dní

Varhany pro Královo Pole

Varhany pro Královo Pole

Cílem projektu je pořízení nového varhanního nástroje s technickými parametry vyhovujícími pro koncertní prezentaci varhanní hudby do římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.

Varhany pro Královo Pole, z.s.

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé…

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Záchrana kláštera Chotěšov

Záchrana kláštera Chotěšov

Klášter Chotěšov je bývalý klášter premonstrátek v Chotěšově v okrese Plzeň-jih, který byl ve 13. století založen na vyvýšeném místě nad řekou Radbuzou. Tento překrásný komplex je jednou z řady dominant plzeňského kraje. Spolek klášter…

Spolek Klášter Chotěšov

Cimrman pomáhá

Cimrman pomáhá

Veřejnou sbírku Cimrman pomáhá vyhlašuje Nadační fond Českého rozhlasu ve spolupráci s ČRo Radiožurnál a organizacemi Centrum Paraple, o.p.s. a Nadační fond Slunce pro všechny u příležitosti 50té sezony Divadla Járy Cimrmana. Sbírka je určena na…

Nadační fond Českého rozhlasu

Altán Gloriet v Poděbradech

Altán Gloriet v Poděbradech

Altán Gloriet je vyhlídkový altán na terasách u Labe v Poděbradech. Má poškozenou statiku, propadlou klenbu a hrozí mu vážnější poškození. Proto jej chceme opravit. A zároveň tak zase vrátit hezkou tvář jednomu hezkému zákoutí u labské cyklostezky v…

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

V srdci mám Boží chrám

V srdci mám Boží chrám

Projekt je zaměřen na získávání financí k pokrytí spoluúčasti na dotacích, získávaných na opravy kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově. Kostel prošel v posledních letech rozsáhlými opravami, ne-li záchrannými pracemi, které byly…

Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Projekt se zaměřuje na léčebnou jízdu na koni, která je součástí léčebných metod založených na kontaktu člověka s koňmi. Tato metoda se zaměřuje především na děti a mládež v ústavní výchově. Jízda na koni má za cíl příznivě působit na psychické i…

o.s. Barry & spol.

Nemůžeš chodit,(ne)můžeš tančit!

Nemůžeš chodit,(ne)můžeš tančit!

Prostředky, které budou vybrány prostřednictvím dárcovských SMS umožní tanečnímu souboru Bílá holubice realizovat ambiciózní choreografie a představení, která obohacují současný umělecký svět o prvek integrovaného umění. Prostřednictvím…

Bílá holubice, z.s.

Výstavba kostela sv. Václava v Sazovicích

Výstavba kostela sv. Václava v Sazovicích

Kostel sv.Václava v Sazovicích, zasvěcený patronu obce Sazovice a hlavnímu zemskému patronu, patronu českého národa. Bude nám připomínat dobré činy tohoto knížete.Jeho vlastnosti jako vzdělanost, pokora a zbožnost nám budou trvalým vzorem k…

Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích

Obnova kaple na poutní cestě do Hájku

Obnova kaple na poutní cestě do Hájku

Cílem projektu je postavení zřícené kaple č. 18 na poutní cestě do Hájku. V roce 2015 byly provedeny první stavební práce: byly dokončeny nutné terénní úpravy a základy ke kapli. V letošním roce bychom rádi zajistili dostatečné množství…

Poutní cesta Hájek, z.s.

Projekt adopce významných pražských hrobů

Projekt adopce významných pražských hrobů

Cílem projektu je restaurování a údržba hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v…

Správa pražských hřbitovů

The Tap Tap

The Tap Tap

Cílem veřejné sbírky je získávat finanční prostředky na zajištění realizovaných projektů a kulturních akcí, na provoz bezbariérových automobilů, na podporu turné černého humoru, grafické práce a úhradu mezd lektorů projektu STUDEO.

Z.s. TAP

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele…

Modrý klíč, o.p.s.

Fandíme rodině

Fandíme rodině

FANDÍME RODINĚ je motto více jak dvacetileté činnosti Centra pro rodinu a sociální péči z. s., jehož posláním je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, což naplňuje pomocí tří středisek. …

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

LEGIE 100

LEGIE 100

Projekt „LEGIE 100" realizujeme v souvislosti se 100. výročím vzniku čs. legií a samostatného Československa. Za touto významnou událostí stojí většinovým podílem zásluhy československých legionářů, které by se, i pro budoucnost našeho…

Nadační fond Legie 100

Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA

Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA

Sbírka Mezi ploty - pomozte duševně nemocným v návratu do běžného života! Festival Mezi ploty Vám 20 let přináší zábavu a zážitek SVĚTA BEZ BARIÉR. Proto si Vás teď, po dvacetiletých zkušenostech a kontaktu s…

Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s.

Zachraňme české filmy!

Zachraňme české filmy!

Čistíme svět fantazie Projekt „Čistíme svět fantazie" je společným projektem tří stran České televize, Muzea Karla Zemana a Nadace české bijáky a je založen na…

Nadace české bijáky

Digitální restaurování filmu - UCHO

Digitální restaurování filmu - UCHO

Projekt 'Digitální restaurování filmu - UCHO' je jednoletý projekt Nadace české bijáky, která se snaží každý rok digitálně zrestaurovat jeden film vybraný ze Zlatého fondu české kinematografie. V rámci tohoto projektu bude digitálně zrestaurován…

Nadace české bijáky

Digitální restaurování filmu – Sedmikrásky

Digitální restaurování filmu – Sedmikrásky

Projekt Digitální restaurování filmu – Sedmikrásky je jednoletý projekt Nadace české bijáky, na který může veřejnost přispívat již nyní. Prostřednictvím tohoto projektu se podaří digitálně zrestaurovat film Sedmikrásky, a tím jej uchovat pro…

Nadace české bijáky

Digitální restaurování filmu – Limonádový Joe

Digitální restaurování filmu – Limonádový Joe

Projekt Digitální restaurování filmu – Limonádový Joe je jednoletý projekt Nadace české bijáky, na který může veřejnost přispívat již nyní. Prostřednictvím tohoto projektu se podaří digitálně zrestaurovat film Limonádový Joe, a tím jej uchovat…

Nadace české bijáky

Digitální restaurování filmu – Kočár do Vídně

Digitální restaurování filmu – Kočár do Vídně

Projekt Digitální restaurování filmu – Kočár do Vídně je jednoletý projekt Nadace české bijáky, na který může veřejnost přispívat již nyní. Prostřednictvím tohoto projektu se podaří digitálně zrestaurovat film Kočár do Vídně, a tím jej uchovat…

Nadace české bijáky

Digitální restaurování filmu – Démanty noci

Digitální restaurování filmu – Démanty noci

Projekt Digitální restaurování filmu – Démanty noci je jednoletý projekt Nadace české bijáky, na který může veřejnost přispívat již nyní. Prostřednictvím tohoto projektu se podaří digitálně zrestaurovat film Démanty noci, a tím jej uchovat pro…

Nadace české bijáky

Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Cílem projektu je vybudování Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk v areálu stejnojmenného hradu, které bude zaměřené na vzdělávání široké veřejnosti (dětí i dospělých) v oblasti historie, tradičních řemesel, experimentální…

Danar z.s.

Rozšíření výběhu pro Konopišťského medvěda

Rozšíření výběhu pro Konopišťského medvěda

Sbírka občanského sdružení Konopišťský medvěd je spuštěna za účelem shromáždění finančních prostředků na tyto účely: 1. peníze na rozšíření výběhu pro medvěda 2. peníze na každoroční údržbu výběhu, plat medvědáře a potravu pro medvěda…

Konopišťský medvěd o.s.

Loutky v nemocnici

Loutky v nemocnici

LOUTKY V NEMOCNICI se věnují práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček se snažíme pomoci v procesu uzdravování, snažíme se otevírat…

Loutky v nemocnici

Stavte s námi varhany pro Svatou Horu

Stavte s námi varhany pro Svatou Horu

Cílem projektu je dokončení stavby velkých varhan pro papežskou baziliku minor na Svaté Hoře u Příbrami, perlu raně barokní architektury, a tak následně přispět k zachování a rozvoji tradice zejména sakrální hudby jak na poutním místě samotném, tak…

Matice Svatohorská

Pomozte dětem!

Pomozte dětem!

• Dlouhodobý charitativní projekt organizovaný společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do…

Nadace rozvoje občanské společnosti

Paměť národa

Paměť národa

Paměť národa je projektem společnosti Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů, v rámci kterého dokumentaristé zaznamenávají vzpomínky pamětníků významných událostí 20. století. Kolekce nahrávek, doplněná…

POST BELLUM o.p.s.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele