Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

V rámci projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) budujeme bezbariérové komunitní bydlení s asistencí pro minimálně 12 těžce postižených vozíčkářů. Nyní dokončujeme v budově bývalé tiskárny 1. komunitní bydlení pro 6 handicapovaných lidí (tři…

Sportem proti barierám, z.s.

P-centrum, spolek

P-centrum, spolek

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI Váš dar pomůže řešit problémy lidí kolem nás v tíživých životních situacích. Jedná o pomoc při nezvládané výchově dítěte, šikaně ve škole, závislost v rodině, nebo při přechodu z léčebny do…

P-centrum, spolek

Konto lidí dobré vůle

Konto lidí dobré vůle

Již sedmnáctým rokem se konají na Velehradě oslavy státního svátku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů pod názvem Dny lidí dobré vůle, jejichž cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle (bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení…

Arcibiskupství olomoucké

Nezůstat sám

Nezůstat sám

Nezůstat sám je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely. Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím…

Nadační fond Klíček

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Projekt je zaměřen na pomoc a podpora rodinám, jež mají své nemocné či postižené dítě v domácí péči. Jedná se o náročnou a nepřetržitou péči, která je náročná jak psychicky, tak samozřejmě i ekonomicky. Finanční pomoc rodinám je poskytována…

Velvet Smile, o.p.s.

Koruna pro Kláru

Koruna pro Kláru

Motto: "Koruna ke korunce, kapka ke kapce, velká louže, velké moře, naše činy, menší hoře." Projekt "Koruna pro Kláru" je zaměřen na aktivní zapojování našich spoluobčanů a firem do veřejně prospěšných…

Klára pomáhá z.s.

Nadační fond Fragilis

Nadační fond Fragilis

Nadační fond Fragilis má za cíl podporovat prostřednictvím pečlivě vybraných českých projektů neziskových organizací jakkoli znevýhodněné osoby a přispívat k jejich začleňování do běžné společnosti.

Nadační fond Fragilis

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Hlavním cílem projektu je organizace a podpora dobrovolnických programů u seniorů, dětí a mládeže, sociálně potřebných či osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je spolupráce s organizacemi, které projevily zájem o začlenění…

ADRA o.p.s.

Udělejme zázrak pro ...

Udělejme zázrak pro ...

Představte si na okamžik, že by ve vašem životě neexistoval zvuk. Nikdy byste neslyšeli, jak zní vaše jméno, hlasy by se zarazily o neviditelnou hladovou zeď, která by všechen zvuk spolkla, zůstalo by jen prázdné ticho. Pomozte s námi těm, kterým…

Nadační fond Dar sluchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Program Gendalos pomáhá odrazit potřebné děti k úspěchu. Program nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. …

IQ Roma servis, z.s.

Nebojte se volat o pomoc

Nebojte se volat o pomoc

Projekt je zaměřen na odbornou telefonickou krizovou pomoc (1) dětem, které jsou jakkoliv ohroženy (útěkem či únosem, šikanou, neshodami v rodině, výchovnými problémy atd.) Kontaktovat linku 116 000 může non stop a zdarma kdokoliv, kdo má…

Cesta z krize, z.ú.

Nový Prostor

Nový Prostor

Cílem projektu je získat peněžité příspěvky na pomoc a podporu uživatelů sociální služby (prodejců časopisu Nový Prostor)- sociální rehabilitace (část úvazku sociálních pracovníků, úhrada za odborné služby pro uživatele - např. právník, psycholog…

Nový Prostor, z.ú.

Tréninkové pracoviště Klubák

Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku…

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa

Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa

V Domově sv. Josefa - dosud jediném nestátním zdravotnickém a sociálním zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) - pečujeme již od roku 2001 o lidi s RS v těžkém stádiu nemoci. Základem a cílem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého…

Oblastní charita Červený Kostelec

Náprava -přeměna- smíření

Náprava -přeměna- smíření

Projekt Náprava -přeměna- smíření zahrnuje všechny, kterých se zločin dotýká: oběti, pachatele, odsouzené, propuštěné, a rodiny všech. Pachatelé potřebují péči před výstupem z věznice, aby se už nevraceli ke stejným vzorcům chování. MVS vede…

MEZINÁR.VĚZEŇSKÉ SPOLEČ.,O.S.

Domácí hospicová péče v okrese Benešov

Domácí hospicová péče v okrese Benešov

Poskytujeme specializovanou paliativní péči. Tým lékařů, sester, sociálních pracovníků, psycholožky a dalších pomáhá 24 hod denně, 7 dní v týdnu umírajícím a jejich rodinám, aby prožili i těžké období co nejkvalitněji. Služby poskytujeme tak, aby…

RUAH o.p.s.

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. …

Charita Ostrava

Hospic sobě

Hospic sobě

"Když to doma nejde" Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu…

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Srdce pro vás

Srdce pro vás

Nadační fond J&T, který v Česku působí už od roku 2004, se spojil s deníkem Blesk. Nadační fond má přesná kritéria výběru organizací, které Blesk podpoří mediálním prostorem, dárci mj. čtenáři pak prostřednictvím Nadačního fondu J&T…

Nadační fond J&T

Daruj den doma

Daruj den doma

Přibližně 80 % lidí si přeje zemřít doma, největší zdravotní pojišťovna VZP však ani v letošním roce neproplácí poskytovatelům této služby náklady na domácí hospicovou paliativní péči. Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je jediným zařízením…

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Pozvedněte slabé!

Pozvedněte slabé!

Sbírka je zaměřena na podporu neziskových organizací, které jejím prostřednictvím mohou získávat další prostředky na svou činnost. Veřejná sbírka bude prováděna na území české části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského…

Nadace EURONISA

Lepší škola pro všechny

Lepší škola pro všechny

Cílem projektu je podpora vzdělávacího systému v České republice. Pomáháme žákům i učitelům na 3 300 školách. Učíme učitele pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi. Chceme, aby si žáci nejen něco zapamatovali, ale hlavně rozvíjeli svoje…

Člověk v tísni, o.p.s.

Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá všem, kteří to aktuálně potřebují

Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá všem, kteří to aktuálně potřebují

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do…

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Pomáháme tam, kde je třeba

Pomáháme tam, kde je třeba

Projekt pomůže dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě a okrese Žďár nad Sázavou. Vybrané finanční prostředky pomohou zajistit aktivity, vybavení a pomůcky sociálních služeb: …

Portimo, o.p.s.

Kontaktní sestra

Kontaktní sestra

Kontaktní sestra - váš člověk v každé nemocnici Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zařazení role Kontaktní sestry do systému zdravotní péče v ČR. Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit…

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Cílem projektu je zlepšení zdravotní a psychické situace znevýhodněných klientů naší organizace. Tohoto cíle dlouhodobě dosahujeme díky letním integračním pobytům s jízdami na koních, zimním integračním pobytům na různých místech České republiky,…

Zajíček na koni, o.p.s.

Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka

Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka

Zřizovatelem a provozovatelem Charitního domu sv. Františka je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje ve svých zařízeních sociální, sociálně zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi, bez…

Charita Ostrava

Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše

Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše

Charita Ostrava je nestátní nezisková organizace působící v oblasti pomoci pro širokou škálu cílových skupin. Pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením provozujeme registrované sociální služby, zdravotní…

Charita Ostrava

MojeLiga

MojeLiga

MojeLiga je projekt komunitního dárcovství a podpory Ligy vozíčkářů. Smyslem je aktivizovat komunitu kolem Ligy vozíčkářů a nabídnout jim nástroje, kterými se mohou zapojit do činnosti organizace. Ať už jde o dobrovolnictví, pořádání benefic či…

Liga vozíčkářů, z.ú.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele