Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

Modrý hroch proti úrazům

Modrý hroch proti úrazům

Cílem projektu Nadačního fondu Modrý hroch je získání finančních prostředků na podporu dětské traumatologie a dětí po úrazech v rámci České republiky. Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území…

Nadační fond Modrý hroch

Protajči se ke zdraví

Protajči se ke zdraví

Speciální zdravotní cvičení Tai-chi, které má pomoci ženám po léčbě rakoviny prsu s regenerací a posílením jejich organizmu a s návratem k co nejvíce plnohodnotnému životu. Kromě toho je ale i propagací důležitosti zdravého pohybu a zdravého…

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

Diabetes 24/7

Diabetes 24/7

Cílem projektu je celkové zkvalitnění péče o dětské diabetické pacienty a to hlavně formou osvěty a vzdělávání s důrazem na léčbu diabetu za pomocí moderních technologií a sociální začleňování dětských pacientů zpět do přirozeného kolektivu a…

Dia Help, o.s.

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Program Gendalos pomáhá odrazit potřebné děti k úspěchu. Program nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. …

IQ Roma servis, z.s.

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Projekt se zaměřuje na léčebnou jízdu na koni, která je součástí léčebných metod založených na kontaktu člověka s koňmi. Tato metoda se zaměřuje především na děti a mládež v ústavní výchově. Jízda na koni má za cíl příznivě působit na psychické i…

o.s. Barry & spol.

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Cílem projektu je zlepšení zdravotní a psychické situace znevýhodněných klientů naší organizace. Tohoto cíle dlouhodobě dosahujeme díky letním integračním pobytům s jízdami na koních, zimním integračním pobytům na různých místech České republiky,…

Zajíček na koni, o.p.s.

MojeLiga

MojeLiga

MojeLiga je projekt komunitního dárcovství a podpory Ligy vozíčkářů. Smyslem je aktivizovat komunitu kolem Ligy vozíčkářů a nabídnout jim nástroje, kterými se mohou zapojit do činnosti organizace. Ať už jde o dobrovolnictví, pořádání benefic či…

Liga vozíčkářů, z.ú.

Koně pomáhají

Koně pomáhají

Občanské sdružení Chewal se od roku 2001 věnuje hiporehabilitaci, tedy terapeutickému oboru, v němž se setkávají lidé se specifickými potřebami a koně. Zaměřuje se na dvě formy hiporehabilitace: HIPOTERAPIE:…

Občanské sdružení CHEWAL

Letní dům pro ohrožené děti

Letní dům pro ohrožené děti

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně,…

Občanské sdružení Letní dům

Bezpečný prostor pro děti

Bezpečný prostor pro děti

Občanské sdružení Bonanza dlouhodobě provozuje nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Do klubu denně dochází více než 15 dětí, které zde smysluplně využívají svůj volný čas a společně s našimi zaměstnanci řeší své osobní problémy.…

Občanské sdružení Bonanza

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele…

Modrý klíč, o.p.s.

Adopce nablízko

Adopce nablízko

Tento projekt působí v rámci rozvojové pomoci. Jeho účelem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Tento cíl je naplňován podporou dobrovolníků, kteří mají zájem poskytnout část svého života těm nejpotřebnějším. Prostřednictvím…

Salesiánská asociace Dona Boska

Hudba dětem - Darujme dětem Sistemu

Hudba dětem - Darujme dětem Sistemu

V rámci projektu Harmonie jsou na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách budovány dětské orchestry, ve kterých se dětem dostává bezplatného hudebního vzdělání. Hudba se stává prostředkem sociálního začleňování, rozvíjí nejenom hudební…

Nadační fond Harmonie

Fandíme rodině

Fandíme rodině

FANDÍME RODINĚ je motto více jak dvacetileté činnosti Centra pro rodinu a sociální péči z. s., jehož posláním je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, což naplňuje pomocí tří středisek. …

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

BEZPEČNĚ U VODY - POMOZTE NÁM POMÁHAT

BEZPEČNĚ U VODY - POMOZTE NÁM POMÁHAT

Podpořte svým darem rychlou a účinnou pomoc osobám ohroženým na životě a zdraví při koupání a vodních sportech na vodních plochách po celé České republice! Podpořte Vodní záchrannou službu ČČK!

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Cílem projektu je vybudování Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk v areálu stejnojmenného hradu, které bude zaměřené na vzdělávání široké veřejnosti (dětí i dospělých) v oblasti historie, tradičních řemesel, experimentální…

Danar z.s.

Klinika svízelných situací

Klinika svízelných situací

Cílem projektu Kliniky je vytvořit záchytné centrum pomoci zejména pro osamělé lidi, kteří byli nenadále stižení nějakou zdravotní nebo jinou životní katastrofou nebo nečekanou situací, se kterou si neví vůbec rady. Z našich desetiletých zkušeností…

Každý koš pomáhá, z.s.

Leontinka

Leontinka

Mnohostranná pomoc dětem 0-25 let se zrakovým postiženým; umožnit integraci zrakově postižených dětí do společnosti, především do škol a zájmových činností, podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových…

NADACE LEONTINKA

Prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně.

Prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně.

Projekt Prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně umožní zkvalitnění života lidí s nemocí motýlích křídel. Posláním charitativní organizace DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života pacientům, kteří trpí vzácnou vrozenou vadou kůže…

DEBRA ČR, z.ú.

Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

Projekt DMS PROJEDLICKU je již od roku 2008 významnou součástí veřejné sbírky NJU, prostřednictvím které shromažďuje finanční prostředky určené žákům a klientům JÚŠ a organizacím poskytujícím služby dětem a mladým lidem s postižením na úžemí celé ČR.

Nadace Jedličkova ústavu

Pomáháme dětem s handicapem sportovat

Pomáháme dětem s handicapem sportovat

• Hlavním posláním projektu je integrace dětí a mladých lidí se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit do společnosti. Sportovní aktivity dětí s tělesným postižením umožňují snazší překonávání jejich handicapu. Akce je…

Nadační fond Emil

Dětští onkologičtí pacienti

Dětští onkologičtí pacienti

Zlepšování kvality života dětských onkologických pacientů a jejich rodin v průběhu léčby dítěte a následně po ní včetně pomoci s návratem do běžného života. Podpora Kliniky dětské onkologie FN Brno a podpora výzkumu zaměřeného na onkologická…

Nadační fond dětské onkologie Krtek

KLIKA pro HANDICAP

KLIKA pro HANDICAP

Účelem projektu Klika pro Handicap je získání finančních prostředků k zajištění sociálních a návazných služeb, které sdružení poskytuje cca 80 uživatelům; a dále k zajištění zájmových a aktivizačních programů pro dalších 90 osob. V…

HANDICAP(?) Zlín

Jizerská magistrála

Jizerská magistrála

Jizerské hory a běžecké lyžování k sobě neodmyslitelně patří. Jizerská magistrála dnes zahrnuje přes 180 km upravovaných tratí a 23 nástupních míst, která jsou rozložena po celých Jizerských horách. Díky úzké spolupráci s dalšími…

JIZERSKÁ, o.p.s.

Otvírám tvé srdce bílým klíčem

Otvírám tvé srdce bílým klíčem

Pomůžete nám pomáhat. Myslíte si, že je možné, aby i nevidomí byli samostatní? My se o to snažíme a s vaší pomocí se nevidomí a těžce zrakově postižení snáze začlení mezi intaktní veřejnost.

Bílý klíč porozumění, z.s.

Pomozte dětem!

Pomozte dětem!

• Dlouhodobý charitativní projekt organizovaný společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do…

Nadace rozvoje občanské společnosti

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele