Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Lukáš Kroupa - nadějný florbalista

Lukáš Kroupa - nadějný florbalista

kvůli předčasnému porodu a chybě lékařů jsem se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Nikdy jsem se však nevzdal a začal aktivně sportovat! Chci žít naprosto neomezeně a naplno a sport mi pomáhá tento cíl splnit! Můj současný sportovní vozík již však nesplňuje technické parametry a proto potřebuji nový

Nadační fond Emil
0.9%
  • Vybráno 460
  • Přispělo 8 dárců
  • Zbývá 8 dní

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

Centrum Paraple

Centrum Paraple

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy. Autonehoda, skok do vody, zánětlivý proces nebo nádor v míšním kanálu - co mají společného? Jejich následkem může dojít k…

Centrum Paraple, o.p.s.

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

V rámci projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) budujeme bezbariérové komunitní bydlení s asistencí pro minimálně 12 těžce postižených vozíčkářů. Nyní dokončujeme v budově bývalé tiskárny 1. komunitní bydlení pro 6 handicapovaných lidí (tři…

Sportem proti barierám, z.s.

Jedu.cz. Mistrovství ČR v autostopu

Jedu.cz. Mistrovství ČR v autostopu

12 smíšených posádek, které budou plnit 5 úkolů a budou vybaveny GPS lokátory, díky nimž je budou moci sledovat fanoušci a podporovatelé online online. Na web závodu budou vkládat své zážitky, fotky a videa. To samé na facebook. Budou propagovat…

Nadace Charty 77

Nadační fond šance onkoláčkům

Nadační fond šance onkoláčkům

Nečekáme od lidí miliony, naopak, přesvědčili jsme se, že když milion lidí spojí své ruce a dají každý jen málo, je to ve výsledku mnohem víc než milion,  je to milion lidí, kteří dali sílu, lásku, ale hlavně…

Nadační fond Šance onkoláčkům

Voda pomáhá

Voda pomáhá

Voda pomáhá je fundraisingová kampaň v režimu veřejné sbírky, kterou realizuje Diakonie Západ. Princip je jednoduchý: Napij se a pomáhej s výzvou "Napij se i Ty pro dobrou věc!" Za každý dar v minimální výši 30 Kč věnujeme dárci …

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Zpět do života

Zpět do života

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Usilujeme o to, aby každý z našich klientů mohl žít co možná nejvíce podle svých představ. Pomáháme tam, kde si klienti nevystačí sami, nebo tam, kde…

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Danielka a asistentka Brita

Danielka a asistentka Brita

Naše poslání Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních psů pro tělesně i mentálně postižené. Snažíme se podívat na svět jejich očima. To je nejlepší začátek individuálního plánování, vycvičit klientovi asistenčního psa…

Šťastný pes- handicap,z.s.

21. Český den proti rakovině 2017

21. Český den proti rakovině 2017

Cílem akce je získání finančních prostředků na financování dlouhodobých programů LPR Praha z.s. a zároveň prostřednictvím rozdávaných letáků upozornit veřejnost na důležitost prevence nádorových onemocnění hlavy a krku (nádory ORL).

Liga proti rakovině Praha z.s.

Nezůstat sám

Nezůstat sám

Nezůstat sám je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely. Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím…

Nadační fond Klíček

Sport bez bariér

Sport bez bariér

Sport bez bariér je projekt, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů. …

Nadace Charty 77

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Projekt je zaměřen na pomoc a podpora rodinám, jež mají své nemocné či postižené dítě v domácí péči. Jedná se o náročnou a nepřetržitou péči, která je náročná jak psychicky, tak samozřejmě i ekonomicky. Finanční pomoc rodinám je poskytována…

Velvet Smile, o.p.s.

Proč zrovna já?

Proč zrovna já?

Proč zrovna já? Tuhle otázku často slýcháváme a ještě častěji si ji kladou naši klienti - děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nevíme, proč zrovna Oni, ale můžeme a umíme jim pomoci získat nebo znovu nabýt…

KAFIRA o.p.s.

Společně proti bezmoci

Společně proti bezmoci

ALS, amyotrofická laterální skleróza, je onemocnění, které za plného vědomí zbavuje člověka možnosti ovládat své tělo. Nejdříve Vám vypadne z ruky hrnek, přestáváte mluvit, usedáte na vozík, přichází konec. Nemoc může potkat kohokoli, neexistuje…

Alsa, z.s.

Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího 15 let je v SAR podle statistik 56%. Základním záměrem…

SIRIRI o.p.s.

Děti s DMO

Děti s DMO

Projekt je určen na pomoc rodinám s dětmi s DMO. Rodiče (většinou matky samoživitelky) si bohužel nemohou dovolit z finančních důvodů nákup zdravotních pomůcek pro své děti. Cílem projektu je získat finance na nákup zdravotních a…

Hašle z.s.

Protajči se ke zdraví

Protajči se ke zdraví

Speciální zdravotní cvičení Tai-chi, které má pomoci ženám po léčbě rakoviny prsu s regenerací a posílením jejich organizmu a s návratem k co nejvíce plnohodnotnému životu. Kromě toho je ale i propagací důležitosti zdravého pohybu a zdravého…

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

V České republice se ročně zraní asi 300 000 dětí, až 3000 z nich má po úrazu trvalé následky. Snažíme se zlepšit podmínky jejich léčení tím, že finančně podporujeme všech osm center dětské traumatologie. Nakupujeme léčebné a diagnostické přístroje,…

NADAČNÍ FOND KOLEČKO

Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Rolnička již více než 20 let poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, a to i těm s nejtěžším stupněm postižení. Naše služba je založena na přesvědčení, že každý člověk by mělo mít právo a možnost vyrůstat a žít v…

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Hlavním cílem projektu je organizace a podpora dobrovolnických programů u seniorů, dětí a mládeže, sociálně potřebných či osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je spolupráce s organizacemi, které projevily zájem o začlenění…

ADRA o.p.s.

Udělejme zázrak pro ...

Udělejme zázrak pro ...

Představte si na okamžik, že by ve vašem životě neexistoval zvuk. Nikdy byste neslyšeli, jak zní vaše jméno, hlasy by se zarazily o neviditelnou hladovou zeď, která by všechen zvuk spolkla, zůstalo by jen prázdné ticho. Pomozte s námi těm, kterým…

Nadační fond Dar sluchu

NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby

NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby

Nedoufejte v zázračný lék, pomozte nám ho najít! Podpořte výzkum Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Získané prostředky budou využity…

Alzheimer nadační fond

Klub nemocných cystickou fibrózou - Pomáháme Slaným

Klub nemocných cystickou fibrózou - Pomáháme Slaným

Poskytování nemocným CF, jejich rodinám a blízkým informačního servisu týkající se všech aspektů onemocnění CF. Poskytování nemocným CF, jejich rodinám a blízkým potřebné psychosociální podpory prostřednictvím nabídky sociálních služeb.…

Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.

Pomoc lidem s onemocněním roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Pomoc lidem s onemocněním roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Na pomoc nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní, na podporu činnosti Roska, pomáhající již 20 let lidem tímto onemocněním, dále na podporu ediční činnosti, tisku informačních tiskovin a brožur o problematice roztroušenou sklerózy, vydávání…

Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

Tréninkové pracoviště Klubák

Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku…

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa

Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa

V Domově sv. Josefa - dosud jediném nestátním zdravotnickém a sociálním zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) - pečujeme již od roku 2001 o lidi s RS v těžkém stádiu nemoci. Základem a cílem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého…

Oblastní charita Červený Kostelec

Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady je určeno mladým lidem s kombinovaným postižením, převážně zrakovým + tělesným a mentálním. Zaměřuje se na jejich rozvoj, výchovu a vzdělávání, aby se mohli v co největší míře zapojit do běžného života ve společnosti. V…

Jsme tady, o.p.s.

Pomoc dětem s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním

Pomoc dětem s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním

Podpora a pomoc dětem s onkologickým onemocněním a nemocemi krvetvorby od začátku do konce léčby, pomoc s jejich návratem do běžného života. Pomoc rodičům dlouhodobě nemocných dětí, psychologická a sociální podpora. Publikační činnost - informační…

Haima CZ, o.s.

Centrum služeb Filipovka

Centrum služeb Filipovka

V rámci projektu Centrum služeb Filipovka poskytujeme ambulantní odlehčovací službu a terénní osobní asistenci pro děti se zdravotním postižením bydlící v Praze a Středočeském kraji.

Hornomlýnská, o.p.s.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele