Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího 15 let je v SAR podle statistik 56%. Základním záměrem…

SIRIRI o.p.s.

Koruna pro Kláru

Koruna pro Kláru

Motto: "Koruna ke korunce, kapka ke kapce, velká louže, velké moře, naše činy, menší hoře." Projekt "Koruna pro Kláru" je zaměřen na aktivní zapojování našich spoluobčanů a firem do veřejně prospěšných…

Klára pomáhá z.s.

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Program Gendalos pomáhá odrazit potřebné děti k úspěchu. Program nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. …

IQ Roma servis, z.s.

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Cílem projektu je získávání a shromažďování peněžitých příspěvků pro podporu a realizaci projektů rozvojové spolupráce v souladu s miléniovými cíli tisíciletí OSN zejména v sektorech vzdělání, zdroje obživy, voda a hygiena, zdraví a boj s chudobou v…

Člověk v tísni, o.p.s.

Pomoc obětem humanitární krize

Pomoc obětem humanitární krize

Magna Děti v tísni je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární projekty zaměřené na poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní, psychosociální, materiální pomoci lidem postiženým…

MAGNA ČR, o.p.s.

Hospic sobě

Hospic sobě

"Když to doma nejde" Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu…

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Pomoc při povodních v ČR

Pomoc při povodních v ČR

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce pomáhá lidem v České republice zasaženým povodněmi a jinými mimořádnými událostmi. Peníze získané z DMS zpráv použijeme na podporu naší činnosti při poskytování humanitární pomoci a také na prevenci před…

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

SOS Nepál

SOS Nepál

Pomozte s námi obětem zemětřesení v Nepálu! Na místo jsme den po zemětřesení vyslali tříčlenný humanitární tým, který bude distribuovat pomoc nejohroženějším lidem. Na okamžitou pomoc jsme z humanitárního fondu

Člověk v tísni, o.p.s.

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Cílem projektu je zlepšení zdravotní a psychické situace znevýhodněných klientů naší organizace. Tohoto cíle dlouhodobě dosahujeme díky letním integračním pobytům s jízdami na koních, zimním integračním pobytům na různých místech České republiky,…

Zajíček na koni, o.p.s.

Paprsky naděje - pomoc chudým lidem v Bangladéši

Paprsky naděje - pomoc chudým lidem v Bangladéši

Cílem projektu je zkvalitnění života chudých lidí v Bangladéši, jedné z nejchudších zemí světa. Téměř 50 % místních obyvatel žije pod hranicí chudoby bez možnosti lepší budoucnosti. Díky českým dárcům mohou chudé děti chodit do školy. Zde se…

Samari, o.s.

SOS Sýrie a Irák

SOS Sýrie a Irák

Člověk v tísni pomáhá syrským uprchlíkům a obětem válečného konfliktu od roku 2012. Zajišťujeme potravinovou a materiální pomoc, svoz komunálního odpadu, aby se předešlo šíření epidemií. Podporujeme základní školy ve městě Aleppu a na venkově…

Člověk v tísni, o.p.s.

Vzděláním za prací

Vzděláním za prací

Projekt má za cíl pomoci cizincům v České republice získat zaměstnání a úspěšně se zapojit do života v české společnosti. V projektu si cizinci prohloubí znalosti českého jazyka, získají nové dovednosti a zdokonalí si ty, které již mají. Projekt…

Poradna pro integraci, z.ú.

Centrum pro sirotky Mahango

Centrum pro sirotky Mahango

Projekt Centra pro sirotky Mahango si klade za cíl vytvořit domov pro zhruba 80 dětí bez rodičů z oblasti jižní Tanzanie. V Tanzanii je udáván celkový počet sirotků okolo 3,1 milionů. Asi polovina těchto dětí přišla o své rodiče vlivem viru…

Bez mámy, z.s.

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Cílem projektu je zajištění rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situacích v zahraničí i v ČR podle aktuálních potřeb - realizací humanitárních, rozvojových a vzdělávacích aktivit. Zaměření projektů na…

CARE Česká republika z.s.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Do ulic vychází kolem 15ti tisíc kolednických skupinek - převážně dětí a mladých lidí v přestrojení za tři krále. Vedle…

Charita Česká republika

Podpora zdravotnického střediska ADRA v keňském Itibu

Podpora zdravotnického střediska ADRA v keňském Itibu

ADRA se dlouhodobě podílí na rozvoji zdravotní péče ve venkovské oblasti Itibo v západní Keni. Od roku 2006 zde podporuje místní zdravotnické středisko, které postupně rekonstruuje. Za tu dobu se podařilo se opravit a vybavit operační sálek, zubní…

ADRA o.p.s.

Humanitární projekty Lékařů bez hranic ve světě

Humanitární projekty Lékařů bez hranic ve světě

Lékaři bez hranic poskytují zdravotnickou pomoc v téměř 70 zemích světa s více než 2 500 mezinárodních a 29 000 místních spolupracovníků. V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoli zdravotnické struktury, poskytují Lékaři…

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontieres in Czech Republic, o.p.s.

Pomoc obětem humanitárních katastrof ve světě.

Pomoc obětem humanitárních katastrof ve světě.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. Reagujeme na humanitární katastrofy okamžitou…

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Rozvojová spolupráce ve světě.

Rozvojová spolupráce ve světě.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce se v oblasti rozvojové spolupráce specializuje zejména na zemědělství, podporu zdrojů obživy a sociální služby. V Moldavsku se věnuje poskytování domácí péče seniorům v…

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Podpora Tibeťanů

Podpora Tibeťanů

Cílem projektu je podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek dětí, nomádů, tibetských uprchlíků i starých lidí. Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí v indických Himálajích a Tibetu, podporujeme místní školy a řemeslné tradice. …

MOST, o.p.s.

Pomoc obětem kriminality v ČR

Pomoc obětem kriminality v ČR

Cílem projektu je zvýšit společenský respekt k obětem kriminality, zvýšit dostupnost komplexní služby pro oběti, svědky a pozůstalé, realizovat specifické služby pro zranitelné a zlomené oběti kriminality, podpořit rozvoj dalších produktů (služeb)…

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Pomoc krajanům v rumunském Banátu

Pomoc krajanům v rumunském Banátu

Cílem pomoci je především vytvořit v krajanských vesnicích pracovní příležitosti srovnatelné s těmi, jaké by rumunští Češi měli v České republice při maximálním zachování kulturních hodnot komunity v Banátu a jejích zvyklostí.

Člověk v tísni, o.p.s.

Sbírka pro ČR

Sbírka pro ČR

Sbírka je určena na pomoc při přírodních katastrofách a živelných pohromách v České republice (např. povodně) a také na podporu lidí v nouzi, zejména na podporu cílových skupin, umístěných v zařízeních Charity ČR (Domovy pokojného staří, azylové…

Charita Česká republika

SOS Ukrajina

SOS Ukrajina

Pomoc obětem násilí na Ukrajině.

Člověk v tísni, o.p.s.

Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Humanitární pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Podpora zdravotnických zařízení a následná pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze (léky, šatstvo, deky, pomoc zraněným, pozůstalým, apod.). Podpora rozvojových projektů…

Diecézní charita ostravsko - opavská

Pomáhat může každý (PMK)

Pomáhat může každý (PMK)

Získané prostředky budou použity na pomoc konkrétním dětem, dospělým, seniorům a rodinám, které se kvůli špatné zdravotní či sociální situaci ocitly v mimořádně těžké situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Stacionář pro sirotky v Bozoum

Stacionář pro sirotky v Bozoum

Mnoho dětí ve středoafrickém městečku Bozoum přichází o rodiče kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS, jímž trpí přibližně 6,3 % místních obyvatel. Velké africké rodiny se sirotků naštěstí většinou ujímají…

SIRIRI o.p.s.

Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu

Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu

Cílem veřejné sbírky je podpořit výstavbu, rekonstrukci a provoz rehabilitačních center a chráněných dílen pro postižené (děti a mládež, ženy, váleční veteráni) v provinciích Thai Binh a Thua Thien Hue. Následky intoxikace svých rodičů…

Development Worldwide, z.s.

Humanitární pomoc Magna Děti v tísni ve světě

Humanitární pomoc Magna Děti v tísni ve světě

Cílem projektu je dlouhodobé získávání peněžitých příspěvků na realizaci zahraničních misí organizace MAGNA, Děti v tísni/ Magna Children at Risk - poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní a materiální pomoci lidem postiženým epidemií, přírodními…

MAGNA ČR, o.p.s.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele