Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Modrý hroch proti úrazům

Modrý hroch proti úrazům

Cílem projektu Nadačního fondu Modrý hroch je získání finančních prostředků na podporu dětské traumatologie a dětí po úrazech v rámci České republiky. Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území…

Nadační fond Modrý hroch

Varhany pro Královo Pole

Varhany pro Královo Pole

Cílem projektu je pořízení nového varhanního nástroje s technickými parametry vyhovujícími pro koncertní prezentaci varhanní hudby do římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.

Varhany pro Královo Pole, z.s.

Pomoc týraným psům začít nový, šťastný život

Pomoc týraným psům začít nový, šťastný život

Cílem projektu je podpora neziskové organizace RAFAEL-ops, která zachraňuje a stará se o brutálně týrané psy. Po vyléčení jim hledá nové, milující rodiny. Peníze budou využity na veterinární péči, operace, léky a krmivo.

"RAFAEL" První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s.

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé…

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Anketa Strom roku

Anketa Strom roku

Hledáme Strom, který žije s vámi! Máte chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí? Podpořte svého finalistu a hlasujte pro něj. Za finanční prostředky, které strom v anketě získá, bude moci místní komunita strom ošetřit nebo vysadit nové…

Nadace Partnerství

Čmelák: pro lidi, pro přírodu, pro krajinu

Čmelák: pro lidi, pro přírodu, pro krajinu

Cílem projektu je získávání finančních prostředků na praktickou ochranu přírody a krajiny v České republice. Nedílnou součástí je zapojování veřejnosti do praktické ochrany přírody formou exkurzí a dobrovolnických akcí.

ČMELÁK - Společnost přátel přírody

Obnova kaple na poutní cestě do Hájku

Obnova kaple na poutní cestě do Hájku

Cílem projektu je postavení zřícené kaple č. 18 na poutní cestě do Hájku. V roce 2015 byly provedeny první stavební práce: byly dokončeny nutné terénní úpravy a základy ke kapli. V letošním roce bychom rádi zajistili dostatečné množství…

Poutní cesta Hájek, z.s.

Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat

Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat

Dobrovolnictví pro všechny: podpora dobrovolníků s omezenými příležitostmi - primárně mládež se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů, v péči spolupracujících neziskových organizací pracujících s ohroženou mládeží.…

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Projekt adopce významných pražských hrobů

Projekt adopce významných pražských hrobů

Cílem projektu je restaurování a údržba hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v…

Správa pražských hřbitovů

Ochrana zvířat

Ochrana zvířat

Cílem projektu Ochrana zvířat je trvalé zlepšení vztahu člověk-zvíře-životní prostředí. Nadace pomáhá zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících. Získané finanční prostředky z DMS budou…

Nadace na ochranu zvířat

Kura Kura Želvy v ohrožení

Kura Kura Želvy v ohrožení

Krutý osud želv oslovil i Unii českých a slovenských zoo. Ta společně se Zoo Brno a s indonéskou neziskovou organizací vytvořila projekt, jehož cílem je zřídit vzdělávací centrum pro domorodce i turisty a návštěvníky ostrova Nusa Penida, ležícího…

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Shromáždění finančních prostředků na podporu psů a koček v útulku při Zoo Hodonín, podpora chovu zvířat v zoo.

Shromáždění finančních prostředků na podporu psů a koček v útulku při Zoo Hodonín, podpora chovu zvířat v zoo.

Shromáždění finančních prostředků na podporu psů a koček v útulku při Zoo Hodonín a na podporu chovu zvířat v zoo.

Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Cílem projektu je zlepšení zdravotní a psychické situace znevýhodněných klientů naší organizace. Tohoto cíle dlouhodobě dosahujeme díky letním integračním pobytům s jízdami na koních, zimním integračním pobytům na různých místech České republiky,…

Zajíček na koni, o.p.s.

ZOO Jihlava

ZOO Jihlava

Finanční příspěvky budou použity na výstavbu, zatraktivnění areálu Zoologické zahrady Jihlava a zlepšení výživy a péče o chovaná zvířata.

Zoologická zahrada Jihlava

The Tap Tap

The Tap Tap

Cílem veřejné sbírky je získávat finanční prostředky na zajištění realizovaných projektů a kulturních akcí, na provoz bezbariérových automobilů, na podporu turné černého humoru, grafické práce a úhradu mezd lektorů projektu STUDEO.

Z.s. TAP

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Cílem projektu MSSOZ je poskytnout veterinární péči a vykastrovat co nejvíce zvířat v naší péči, aby se zabránilo dalšímu nekontrolovatelnému množení zvířat. Kastracemi chceme zamezit přemnožení psů a koček v problémových lokalitách…

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Vzděláním za prací

Vzděláním za prací

Projekt má za cíl pomoci cizincům v České republice získat zaměstnání a úspěšně se zapojit do života v české společnosti. V projektu si cizinci prohloubí znalosti českého jazyka, získají nové dovednosti a zdokonalí si ty, které již mají. Projekt…

Poradna pro integraci, z.ú.

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Cílem projektu je zajištění rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situacích v zahraničí i v ČR podle aktuálních potřeb - realizací humanitárních, rozvojových a vzdělávacích aktivit. Zaměření projektů na…

CARE Česká republika z.s.

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele…

Modrý klíč, o.p.s.

Zvíře v nouzi

Zvíře v nouzi

Cílem sbírky je finanční podpora celé Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů. Péče je určena pro…

Český svaz ochránců přírody, spolek

Pomáháme jim přežít

Pomáháme jim přežít

POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT Pražská zoo není jen chovatelskou a vzdělávací institucí, ale také se intenzivně věnuje ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v jejich domovině. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zachraňme stromy!

Zachraňme stromy!

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době velkého…

Arnika

Dárcovské SMS pro ZOO Zlín

Dárcovské SMS pro ZOO Zlín

Cílem projektu je přiblížit návštěvníkům vzácná a ohrožená zvířata a podpořit jejich chov v ZOO Zlín. Získané finanční prostředky budou použity na ochranu chovaných zvířat.

ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o.

Pomozte nám pomáhat psům a kočkám z útulku. PESOS

Pomozte nám pomáhat psům a kočkám z útulku. PESOS

Cílem naší organizace je snaha o zlepšení podmínek v útulcích a záchranných stanicích pro opuštěná, týraná a handicapovaná zvířata. Získáváme finance na konkrétní projekty útulků, azylů ale i soukromých osob, která pečují o nechtěná zvířata. …

PESOS o.p.s.

www.signaly.cz

www.signaly.cz

Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže. Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé…

signály.cz, z.s.

Rozšíření výběhu pro Konopišťského medvěda

Rozšíření výběhu pro Konopišťského medvěda

Sbírka občanského sdružení Konopišťský medvěd je spuštěna za účelem shromáždění finančních prostředků na tyto účely: 1. peníze na rozšíření výběhu pro medvěda 2. peníze na každoroční údržbu výběhu, plat medvědáře a potravu pro medvěda…

Konopišťský medvěd o.s.

Pomoc opuštěným a týraným psům

Pomoc opuštěným a týraným psům

Projekt pomáhá zajistit dostatek financí na zajištění dočasného ubytování pro týrané a opuštěné psy, zajištění kvalitní péče (veterinární, zajištění welfare, zvýšení hygienického standardu) pro nemocná nebo zraněná zvířata, resocializace a práce s…

Dogpoint, o.p.s.

Rekonstrukce útulků v České republice

Rekonstrukce útulků v České republice

Cílem projektu je získání financí na rekonstrukce, opravy a zateplovací práce v psích útulcích, azylech a karanténních stanicích v České republice.

Nadační fond PES V NOUZI

Národní centrum biodiverzity

Národní centrum biodiverzity

Projekt "Národní centrum biodiverzity" patří mezi největší ochranářské projekty v České republice a vytvoří v Česku jakousi Noemovu archu ohrožených druhů živočichů a rostlin. Projekt vzniká ve spolupráci s…

Česká krajina, o.p.s.

Podpořte výsadbu a ochranu stromů

Podpořte výsadbu a ochranu stromů

Stromy přináší čistější vzduch a příjemný stín, chrání před větrem, snižují hluk i zkrášlují prostředí. Pomozte nám je vrátit do krajiny a obcí. Zaměřujeme se na původní druhy dřevin. Do výsadeb prostřednictvím grantů zapojujeme…

Nadace Partnerství

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele