Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Stádo koz a vkladní knížka – pomoc dětem ve Rwandě

Stádo koz a vkladní knížka – pomoc dětem ve Rwandě

Věděli jste, že... 38 % dětí ve Rwandě trpí chronickou podvýživou? A že na její důsledky tam každý den, i dnes, umírá 65 dětí? Na světě je hodně problémů, které nemají jednoduché řešení – tohle ale změnit můžeme!

Český výbor pro UNICEF
76.3%
  • Vybráno 117 295
  • Přispělo 120 dárců
  • Zbývá 35 dní

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

P-centrum, spolek

P-centrum, spolek

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI Váš dar pomůže řešit problémy lidí kolem nás v tíživých životních situacích. Jedná o pomoc při nezvládané výchově dítěte, šikaně ve škole, závislost v rodině, nebo při přechodu z léčebny do…

P-centrum, spolek

Nezůstat sám

Nezůstat sám

Nezůstat sám je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely. Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím…

Nadační fond Klíček

Mám svůj svět

Mám svůj svět

Projekt je zaměřen na poskytování služeb dětem a mladým dospělým s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Cílem projektu je nabídnout klientům Dětského klíče sociální služby - služba osobní asistence, odlehčovací služba a služba sociální…

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Domácí a rehabilitační péče o nemocné děti

Projekt je zaměřen na pomoc a podpora rodinám, jež mají své nemocné či postižené dítě v domácí péči. Jedná se o náročnou a nepřetržitou péči, která je náročná jak psychicky, tak samozřejmě i ekonomicky. Finanční pomoc rodinám je poskytována…

Velvet Smile, o.p.s.

Proč zrovna já?

Proč zrovna já?

Proč zrovna já? Tuhle otázku často slýcháváme a ještě častěji si ji kladou naši klienti - děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nevíme, proč zrovna Oni, ale můžeme a umíme jim pomoci získat nebo znovu nabýt…

KAFIRA o.p.s.

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování Klubu mladých migrantů. Na METU se obrací stále více klientů, kteří potřebují pomoc s orientací v českém vzdělávacím systému. Základní podpora těchto dětí a mladistvých, kteří se ocitli v…

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Etela pro děti

Etela pro děti

Cílem projektu je soustřeďování a poskytování finančních prostředků za účelem podpory a ochrany osob mladších 18ti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu. Poskytování zdravotní techniky např. polohovací lehátka,…

ETELA o.p.s.

Mezigenerační setkání Povídej

Mezigenerační setkání Povídej

Mezigenerační setkání v programu Povídej se konají pravidelně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Naším cílem je přispět ke změně…

MEZI NÁMI, o.p.s

Kryštůfek záchranář dětem 2016

Kryštůfek záchranář dětem 2016

Prvním pilířem projektu je pomoc dětem, které se ocitnou v péči záchranářů. Pro děti bývá ošetřování a transport na palubě sanitního vozu mnohdy velmi stresující záležitostí. Stejně tak okamžiky, kdy se ocitnou na oddělení urgentního příjmu v…

Nadační fond Kryštůfek

Koruna pro Kláru

Koruna pro Kláru

Motto: "Koruna ke korunce, kapka ke kapce, velká louže, velké moře, naše činy, menší hoře." Projekt "Koruna pro Kláru" je zaměřen na aktivní zapojování našich spoluobčanů a firem do veřejně prospěšných…

Klára pomáhá z.s.

Diabetes 24/7

Diabetes 24/7

Cílem projektu je celkové zkvalitnění péče o dětské diabetické pacienty a to hlavně formou osvěty a vzdělávání s důrazem na léčbu diabetu za pomocí moderních technologií a sociální začleňování dětských pacientů zpět do přirozeného kolektivu a…

Dia Help, o.s.

Rekonstrukce Veselého domku

Rekonstrukce Veselého domku

Vzhledem k tomu, že náš dům č. 4 na Travné občas praská ve švech a zejména rodiny s malými dětmi nebo starší osoby, které na Travnou také jezdívají, nenacházejí klid a potřebné zázemí, rozhodli jsme se k dalšímu kroku – k dostavbě a…

Setkávání Travná z.s.

Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Rolnička již více než 20 let poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, a to i těm s nejtěžším stupněm postižení. Naše služba je založena na přesvědčení, že každý člověk by mělo mít právo a možnost vyrůstat a žít v…

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Hlavním cílem projektu je organizace a podpora dobrovolnických programů u seniorů, dětí a mládeže, sociálně potřebných či osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je spolupráce s organizacemi, které projevily zájem o začlenění…

ADRA o.p.s.

Udělejme zázrak pro ...

Udělejme zázrak pro ...

Představte si na okamžik, že by ve vašem životě neexistoval zvuk. Nikdy byste neslyšeli, jak zní vaše jméno, hlasy by se zarazily o neviditelnou hladovou zeď, která by všechen zvuk spolkla, zůstalo by jen prázdné ticho. Pomozte s námi těm, kterým…

Nadační fond Dar sluchu

Pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

Pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

Cílem projektu je získávání finančních prostředků na podporu a pomoc konkrétním rodinám a jejich konkrétním potřebám spojeným s předčasně narozeným dítětem, jako je např. příspěvek na speciální výživu dítěte, hygienické potřeby dítěte, zdravotnické…

NF pro předčasně narozené děti

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Program Gendalos pomáhá odrazit potřebné děti k úspěchu. Program nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. …

IQ Roma servis, z.s.

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Projekt se zaměřuje na léčebnou jízdu na koni, která je součástí léčebných metod založených na kontaktu člověka s koňmi. Tato metoda se zaměřuje především na děti a mládež v ústavní výchově. Jízda na koni má za cíl příznivě působit na psychické i…

o.s. Barry & spol.

Nebojte se volat o pomoc

Nebojte se volat o pomoc

Projekt je zaměřen na odbornou telefonickou krizovou pomoc (1) dětem, které jsou jakkoliv ohroženy (útěkem či únosem, šikanou, neshodami v rodině, výchovnými problémy atd.) Kontaktovat linku 116 000 může non stop a zdarma kdokoliv, kdo má…

Cesta z krize, z.ú.

Děti do rodin

Děti do rodin

Jedná se o kampaň, která má primárně rozšířit povědomí o pěstounské péči a problematice náhradních rodin v ČR. Dalším cílem je získat prostředky, které jsou nad rámec státního příspěvku a mohou pěstounským a náhradním rodinám sloužit na úhradu…

Dobrá rodina o.p.s.

Tréninkové pracoviště Klubák

Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku…

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady je určeno mladým lidem s kombinovaným postižením, převážně zrakovým + tělesným a mentálním. Zaměřuje se na jejich rozvoj, výchovu a vzdělávání, aby se mohli v co největší míře zapojit do běžného života ve společnosti. V…

Jsme tady, o.p.s.

Centrum služeb Filipovka

Centrum služeb Filipovka

V rámci projektu Centrum služeb Filipovka poskytujeme ambulantní odlehčovací službu a terénní osobní asistenci pro děti se zdravotním postižením bydlící v Praze a Středočeském kraji.

Hornomlýnská, o.p.s.

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. …

Charita Ostrava

Pomoc lidem s autismem a jejich rodinám

Pomoc lidem s autismem a jejich rodinám

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. s působností pro Jihomoravský kraj vznikla, aby komplexně a dlouhodobě pomáhala lidem s poruchou autistického spektra (PAS) ve všech fázích jejich života. Nezaměřujeme se pouze na osoby s touto…

Paspoint, z.ú.

Hospic sobě

Hospic sobě

"Když to doma nejde" Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu…

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Srdce pro vás

Srdce pro vás

Nadační fond J&T, který v Česku působí už od roku 2004, se spojil s deníkem Blesk. Nadační fond má přesná kritéria výběru organizací, které Blesk podpoří mediálním prostorem, dárci mj. čtenáři pak prostřednictvím Nadačního fondu J&T…

Nadační fond J&T

ARPIDA - Pod jednou střechou

ARPIDA - Pod jednou střechou

Centrum ARPIDA od svého otevření v roce 1993 představuje unikátní spojení navzájem prostupných a na sebe navazujících léčebných, vzdělávacích, sociálních a pracovních prostředků ucelené rehabilitace osob s kombinovaným zdravotním postižením od…

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele