Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

V rámci projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) budujeme bezbariérové komunitní bydlení s asistencí pro minimálně 12 těžce postižených vozíčkářů. Nyní dokončujeme v budově bývalé tiskárny 1. komunitní bydlení pro 6 handicapovaných lidí (tři…

Sportem proti barierám, z.s.

Proč zrovna já?

Proč zrovna já?

Proč zrovna já? Tuhle otázku často slýcháváme a ještě častěji si ji kladou naši klienti - děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nevíme, proč zrovna Oni, ale můžeme a umíme jim pomoci získat nebo znovu nabýt…

KAFIRA o.p.s.

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování Klubu mladých migrantů. Na METU se obrací stále více klientů, kteří potřebují pomoc s orientací v českém vzdělávacím systému. Základní podpora těchto dětí a mladistvých, kteří se ocitli v…

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Mezigenerační setkání Povídej

Mezigenerační setkání Povídej

Mezigenerační setkání v programu Povídej se konají pravidelně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Naším cílem je přispět ke změně…

MEZI NÁMI, o.p.s

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Rozvoj dobrovolnických programů ADRA v ČR

Hlavním cílem projektu je organizace a podpora dobrovolnických programů u seniorů, dětí a mládeže, sociálně potřebných či osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je spolupráce s organizacemi, které projevily zájem o začlenění…

ADRA o.p.s.

NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby

NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby

Nedoufejte v zázračný lék, pomozte nám ho najít! Podpořte výzkum Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Získané prostředky budou využity…

Alzheimer nadační fond

Tréninkové pracoviště Klubák

Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku…

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. …

Charita Ostrava

Hospic sobě

Hospic sobě

"Když to doma nejde" Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu…

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Srdce pro vás

Srdce pro vás

Nadační fond J&T, který v Česku působí už od roku 2004, se spojil s deníkem Blesk. Nadační fond má přesná kritéria výběru organizací, které Blesk podpoří mediálním prostorem, dárci mj. čtenáři pak prostřednictvím Nadačního fondu J&T…

Nadační fond J&T

Nákup kompenzačních pomůcek

Nákup kompenzačních pomůcek

Cílem projektu je získat prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty odlehčovací služby Dotek, o.p.s. a také pro klienty, kteří si kompenzační pomůcky půjčují do domácnosti, kde o ně pečuje rodina.

Dotek, o.p.s.

Kontaktní sestra

Kontaktní sestra

Kontaktní sestra - váš člověk v každé nemocnici Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zařazení role Kontaktní sestry do systému zdravotní péče v ČR. Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit…

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Paprsky naděje - pomoc chudým lidem v Bangladéši

Paprsky naděje - pomoc chudým lidem v Bangladéši

Cílem projektu je zkvalitnění života chudých lidí v Bangladéši, jedné z nejchudších zemí světa. Téměř 50 % místních obyvatel žije pod hranicí chudoby bez možnosti lepší budoucnosti. Díky českým dárcům mohou chudé děti chodit do školy. Zde se…

Samari, o.s.

Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka

Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka

Zřizovatelem a provozovatelem Charitního domu sv. Františka je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje ve svých zařízeních sociální, sociálně zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi, bez…

Charita Ostrava

Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše

Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše

Charita Ostrava je nestátní nezisková organizace působící v oblasti pomoci pro širokou škálu cílových skupin. Pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením provozujeme registrované sociální služby, zdravotní…

Charita Ostrava

Zlepšení vybavenosti našich Domovů pokojného stáří

Zlepšení vybavenosti našich Domovů pokojného stáří

Rádi bychom společně s vámi pokročili v naší již několikaetapové/několikaleté snaze Zlepšit zázemí, prostředí pro naše klienty a personál v našich Domovech pokojného stáří, jak v Hroznětíně, tak i v Ostrově. Poskytujeme sociální služby pro…

Oblastní Charita Ostrov

Doma je doma

Doma je doma

Projekt si klade za cíl poskytnout kvalitní služby osobní asistence, které zajistí právo na plnohodnotný život v přirozeném prostředí domova bez nutnosti umístění do ústavu. Klienti využívající služeb osobní asistence, jsou především…

PROSAZ, z.ú.

Pomáháme nevyléčitelně nemocným a osobám s demencí

Pomáháme nevyléčitelně nemocným a osobám s demencí

Hospic sv. Jana N. Neumanna je obecně prospěšná společnost, jež v historickém centru města Prachatice provozuje dvě zařízení – Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy. Hospic poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná…

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Dlouhodobá péče o seniory, kteří potřebují pomoc druhých

Dlouhodobá péče o seniory, kteří potřebují pomoc druhých

Klienti domova pro seniory mají průměrný věk 87,4 let a strádají v důsledku špatného zdravotního stavu, tělesného postižení a různých forem demence. Projekt zabezpečuje propojení sociální a zdravotně – ošetřovatelské péče, díky které nemusí…

Domov Sue Ryder, z. ú.

Alzheimer Stop!

Alzheimer Stop!

Projekt Alzheimer Stop! se zaměřuje na pomoc nemocným Alzheimerovou chorobou prostřednictvím shromažďování finančních prostředků, které jsou dále poskytovány zařízením pečujícím o nemocné Alzheimerem. Prostředky jsou určeny na…

Nadační fond Podepsáno Srdcem

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Podpořte činnost organizace, která již 6 let poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům. Vaše prostředky budou smysluplně využity na provoz denních stacionářů, nákup speciálních pomůcek a budovaní…

Ruka pro život o.p.s.

Oblastní charita Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové

Provoz, investice a vybavení sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství; Podpora: hospicové péče,…

Oblastní charita Hradec Králové

Fond seniorů

Fond seniorů

Fond seniorů podporuje prověřené projekty, které poskytují moderní sociální služby pro seniory, respektující jejich potřeby, zamezující jejich vyloučení ze společnosti a umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí. …

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Dejte s námi informacím smysl

Dejte s námi informacím smysl

InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické…

z.s. InternetPoradna.cz

Sbírka pro ČR

Sbírka pro ČR

Sbírka je určena na pomoc při přírodních katastrofách a živelných pohromách v České republice (např. povodně) a také na podporu lidí v nouzi, zejména na podporu cílových skupin, umístěných v zařízeních Charity ČR (Domovy pokojného staří, azylové…

Charita Česká republika

Linka seniorů

Linka seniorů

Jeden hovor může zachránit lidský život. Každý den a již čtrnáctým rokem je k dispozici anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Na Lince seniorů

Elpida plus, o.p.s.

Centrum Elpida

Centrum Elpida

Pomáháme seniorům k aktivnímu a samostatnému životu Elpida, o.p.s. má širokou nabídku navzájem provázaných programů a služeb pro seniory, které je podporují v samostatném, sebevědomém a aktivním způsobu života.

Elpida plus, o.p.s.

Koruna denně pro Charitu Zábřeh

Koruna denně pro Charitu Zábřeh

Pojďme se zapojit do pomoci lidem, kteří jsou buď vážně nemocní, nebo na sklonku svého života a chtějí prožít tento okamžik důstojně a v okruhu svých blízkých. Charita Zábřeh poskytuje rodinám, které se takto rozhodnou postarat o své členy až do…

Charita Zábřeh

SENIOR TELEFON (telefonická krizová pomoc seniorům)

SENIOR TELEFON (telefonická krizová pomoc seniorům)

Senior Telefon (800 157 157) je služba bezplatné telefonické krizové pomoci (TKP) - linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu klientů seniorů a osob o ně pečujících. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v ČR…

ŽIVOT 90, z.ú.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele