Pomozte Venezuele

 

Ve Venezuele panuje v posledních měsících stupňující se situace vnitřního napětí. Tím se dále prohloubily humanitární problémy velkého počtu Venezuelanů, zejména v oblasti dostupnosti zdravotní péče, ochrany zdraví nebo základních životních potřeb. Mezinárodní červený kříž působí ve Venezuele dlouhodobě, aktuální situace si však žádá rozsáhlou humanitární pomoc.

Strategický plán na léta 2019-20 zahrnuje řadu humanitárních aktivit a jen v jeho první fázi – okamžité pomoci – by se mělo dostat pomoci 650.000 osob. Rozsah této fáze pomoci se bude v přepočtu pohybovat kolem 850 milionů Kč a její počátek je naplánován na polovinu dubna. Zaměření pomoci:

 • Základní životní potřeby
  Země se potýká s akutním nedostatkem potravin, u 50 % dětí lze hovořit o podvýživě. Následky sucha v r. 2016 (největší za 50 let) umocněné politickými tenzemi vyústily krom nedostatku potravin také v nedostatek kvalitní pitné vody (jen 15 % zdrojů pitné vody se nachází v urbanizované části státu). První fáze pomoci zahrne dodávky potravin nejzranitelnějším rodinám, následně se pomoc zaměří na dostupnost pitné vody.
 • Zdravotní péči a ochranu zdraví
  Socioekonomická krize od r. 2015 přinesla vzestup infekčních nemocí, kterým lze předcházet očkováním (dětská obrna, spalničky, záškrt) a malárie, děti se přestaly účastnit očkovacích programů Ministerstva zdravotnictví. V zemi je akutní nedostatek léků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků, elektřiny a pitné vody což znamená obtížnou dostupnost zdravotní péče.
 • Zvýšení odolnosti komunit
  V další fázi pomoci půjde o zvýšení připravenosti na katastrofy, se kterými se Venezuela v důsledku fenoménu El Niňo potýká – sucha, povodně, sesuvy půdy. Připraveností na katastrofy lze zmírnit jejich humanitární následky.

Bližší informaci o poskytované pomoci naleznete na www.cervenykriz.eu.

V tento moment nejsou žádní přispěvatelé, buďte první kdo přispěje.
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte nebo registrujte

Český červený kříž

www.cervenykriz.eu

Posláním Českého červeného kříže (ČČK) je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Český červený kříž plní úkoly vyplývající z Ženevských úmluv, jejich dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. Činnost ČČK zahrnuje zejména přípravu v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, výcvik první pomoci, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, organizaci a podporu sociální a zdravotní výchovy dětí a mládeže. Při své činnosti se Český červený kříž řídí 7 principy Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou HUMANITA, NESTRANNOST, NEUTRALITA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST, JEDNOTA, SVĚTOVOST.

Poslat e-mailem

Vložit do stránky

Spojenectví není možné pro tuto Sbírku

Omlouváme, Spojenectví není možné pro tuto Sbírku, vyberte jinou sbírku pro vytvoření spojenectví, přejděte na stránku Spojenectví

Jak ještě mohu pomoci

 • 1.

  Sbírkovým spojenectvím

  Vzal vás některý projekt za srdce tolik, že s ním chcete spojit své jméno?
  Staňte se jeho spojencem! Seznamte s ním své přátele, udělejte mu kampaň podle vlastních představ!

  Chci se stát spojencem
 • 2.

  Sdílením na sociálních sítích

  Sociální sítě mají velkou sílu, i díky tomu, že propojují lidi s podobným pohledem na svět.
  Využijme toho. Sdílet a lajkovat je přece tak snadné!
  A nezapomeňte, že kromě Facebooku tu máme třeba i Instagram, Twitter nebo další menší sítě.

  Sdilet na Facebooku SDÍLET NA TWITTERU

 • 3.

  Osobním doporučením

  Ať se vám to líbí nebo ne, vaše osoba je stejně nejlepším garantem důvěryhodnosti i smyslu sbírky.
  Vysvětlete svým známým po mailu, proč sbírku děláte – i když vám to možná přijde staromódní, mail pořád dobře funguje.

  Poslat mailem

 • 4.

  Vlastním nápadem

  Nejlíp stejně fungují věci, které jsou neokoukané a míří přímo na komoru. Vymyslete vlastní a originální způsob, jak rozšířit povědomí o sbírce, které fandíte, mezi co nejvíce lidí!

Přispět na sbírku

Převodem na účet

Přispějete převodem na účet:

333999/2700, variabilní symbol 1901

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat