Domeček plný koleček, z. s.

Nestátní nezisková veřejně prospěšná organizace - zapsaný spolek. Mezi naše hlavní činnosti patří poskytování sociálních služeb (nepřetržitá terénní osobní asistence), provozování chráněných dílen (keramika, pedig, kompletace, marionety/loutky, atd.) a integrující sportovní aktivity.

Hlavním projektem je DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK, kde budujeme bezbariérové bydlení s asistencí pro těžce zdravotně postižené vozíčkáře a lidi s lehčím mentálním postižením, kteří si zde vzájemně pomáhají. Tito lidé pracují v našich chráněných dílnách a využívají naše sociální služby a nabídku sportovních a volnočasových aktivit. Díky práci a vzájemné pomoci jsou samostatnější, užiteční a aktivní. více na www.D-P-K.cz.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat