Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Posláním SONS je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených do společnosti. Naše priority jsou: vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpora zaměstnanosti, socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování architektonických a informačních bariér, ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení, navigační centrum pro nevidomé. Podrobnější informace najdete na www.sons.cz a www.bilapastelka.cz .

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat