Nová škola, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje společné vzdělávání všech dětí, včetně menšin, cizinců, popř. jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Podporujeme děti se sociálním znevýhodněním na jejich cestě českým vzdělávacím systémem od předškolního vzdělávání až po střední školu. Poskytujeme metodickou podporu pedagogům, pedagogickým asistentům, knihovníkům i rodičům. Zapojujeme do našich aktivit dobrovolníky. Jsme členy České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, neformální sítě Úspěch pro každého žáka, Poradní platformy pro integraci cizinců při Magistrátu hlavního města Prahy a pracovní skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi; úzce spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat