Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka byl založen v roce 1998.

Jeho cílem je podpora medicíny 3.tisíciletí v oborech, které významně přispívají k záchraně a zkvalitnění lidského života. Za dobu své existence poskytl Nemocnici Na Homolce nadační příspěvky převyšující částku 40 miliónů korun.

Nemocnice je nadstavbovým klinickým zdravotnickým zařízením, které se zaměřuje na mimořádně kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění a na neurochirurgické zákroky. Pacienty přijímá na doporučení praktických lékařů a specialistů z celé České republiky i ze zahraničí. Má status vědecko-výzkumného pracoviště a je držitelem akreditací garantující nejvyšší odbornou kvalitu a bezpečnost zdravotní péče.

Špičková zdravotní péče však vyžaduje investice nejen na obnovu existujícího vybavení, ale především na zavádění moderních technologických postupů na úrovni nejmodernějších poznatků medicíny. Nadační fond Homolka přispěl například na vybudování centra robotické chirurgie, centra magnetické srdeční navigace, na pořízení mamografu, na systém pro bronchoskopické vyšetření, na přístroje a nástroje pro kardiologii, neurochirurgii, urologii a další oddělení.

V období pandemie podpořil vybavení covidového očkovacího centra, přispěl na pořízení ochranných pomůcek, vybavení pro speciální covidové jednotky apod. Významně se podílí na rozvoji paliativní péče – podílel se na vybavení ordinace pro paliativní péči, na rozšiřování zkušeností paliativního týmu i na konferenci o této důležité problematice.

Nadační fond Homolka je významným podporovatelem dalšího rozvoje vzdělávání lékařů a ostatních zdravotníků, kterým každoročně přispívá na zahraniční stáže, semináře, workshopy a další akce, z nichž účastníci přivážejí do nemocnice nové poznatky, náměty a zkušenosti.

Nadační fond Homolka si velice váží toho, že díky dárcům – jednotlivcům i firmám - může již 24 let pomáhat a být přínosem v tom, co je nejdůležitější. A to je život a zdraví člověka.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat