Český červený kříž

Posláním Českého červeného kříže (ČČK) je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Český červený kříž plní úkoly vyplývající z Ženevských úmluv, jejich dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. Činnost ČČK zahrnuje zejména přípravu v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, výcvik první pomoci, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, organizaci a podporu sociální a zdravotní výchovy dětí a mládeže. Při své činnosti se Český červený kříž řídí 7 principy Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou HUMANITA, NESTRANNOST, NEUTRALITA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST, JEDNOTA, SVĚTOVOST.

Sbírky organizace

Hrajeme, pomáháme - Rybičky 48 Corontena Show Live

Hrajeme, pomáháme - Rybičky 48 Corontena Show Live
Český červený kříž
 • Cílová částka 100 000
 • Vybráno 95 720
 • Přispělo 28 dárců
 • Zbývá Již ukončeno

ČSOB fib Praha pomáhá Ukrajině

ČSOB fib Praha pomáhá Ukrajině
Český červený kříž
 • Cílová částka 60 000
 • Vybráno 0
 • Zbývá Již ukončeno

22HLAV PRO UKRAJINU

22HLAV PRO UKRAJINU
Český červený kříž
235%
 • Cílová částka 22 222
 • Vybráno 52 287
 • Přispělo 26 dárců
 • Zbývá Již ukončeno

2. LF UK pro Ukrajinu

2. LF UK pro Ukrajinu
Český červený kříž
 • Cílová částka 500 000
 • Vybráno 491 470
 • Přispělo 151 dárců
 • Zbývá Již ukončeno

Závodíme pro Ukrajinu

Závodíme pro Ukrajinu
Český červený kříž
 • Cílová částka 35 000
 • Vybráno 31 900
 • Přispělo 29 dárců
 • Zbývá Již ukončeno

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat