Česká krajina, o.p.s.

Společnost Česká krajina se zabývá zakládáním nestátních rezervací zaměřených na navracení velkých kopytníků do krajiny. Především zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů. Kromě toho chrání ve volné přírodě losa evropského. Její programy přispívají také k záchraně a návratu ohrožených druhů motýlů, brouků, drobných savců a ptáků do krajiny. Věnuje se rovněž výsadbě původních druhů dřevin. Projekty zaměřené na ochranu živočišných a rostlinných druhů zastřešuje program Národní centrum biodiverzity, na který může veřejnost přispívat například prostřednictvím dárcovských SMS nebo portálu darujspravne.cz

  

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat