Česká krajina, o.p.s.

Společnost Česká krajina se zabývá zakládáním nestátních rezervací zaměřených na navracení velkých kopytníků do krajiny. Především zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů. Kromě toho chrání ve volné přírodě losa evropského. Její programy přispívají také k záchraně a návratu ohrožených druhů motýlů, brouků, drobných savců a ptáků do krajiny. Věnuje se rovněž výsadbě původních druhů dřevin. Projekty zaměřené na ochranu živočišných a rostlinných druhů zastřešuje program Národní centrum biodiverzity, na který může veřejnost přispívat například prostřednictvím dárcovských SMS nebo portálu darujspravne.cz

  

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat