Anděl Strážný, z.ú.

Organizace Anděl Strážný poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče po celé České republice určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným.

Naším cílem je zajistit klientům pocit jistoty a bezpečí při každodenním životě, doma i venku. Pomoci jim v krizových situacích (při pádu, zhoršení zdravotního stavu či jiné nepředvídané události), přispět k jejich soběstačnosti a umožnit jim trávit důstojný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.

Princip služby - klient je vybaven monitorovacím zařízením, které je napojeno na nepřetržitý dispečink služby, kde pracují vyškolení pracovníci. Ti v reálném čase okamžitě vyhodnotí aktuální situaci a zajistí potřebnou pomoc.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat